allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteEen parkeerboete aanvechten

Een parkeerboete aanvechten

dinsdag 9 januari 2018 , door Hanjo

Sinds 1 januari 2018 wordt het bedrag van een parkeerboete vrij vastgesteld door de gemeenten. Indien een administratief beroep niet wordt gehonoreerd, kan een bekeuring worden aangevochten voor de nieuwe geschillencommissie (commission du contentieux du stationnement payant) in Limoges.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een boete voor slippers, een sigaret of een broodje aan het stuur
Beoordeling:
Bezoeken: 230
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 2018 wordt de landelijk bepaalde boete van € 17, - niet langer opgelegd bij overtreding van betaald parkeren. Het zijn de burgemeesters die het bedrag van deze boetes vaststellen, die nu "forfait de post stationnement (FPS)" heten. Er zijn ongeveer 800 gemeenten bij betrokken. In Parijs heeft de gemeente bijvoorbeeld al aangekondigd dat de parkeerboete volgend jaar zal worden verhoogd van € 17 naar € 50 in zone 1 (van het 1e tot het 11e arrondissement) en € 35 in zone 2 (buitendistricten).

Het bedrag van het forfait de post stationnement, eventueel verminderd met het bedrag van het aan het begin van de parkeerperiode betaalde parkeergeld, wordt ter kennis gebracht door middel van een betalingsbericht. Dit wort op het betreffende voertuig aangebracht, of per post of e-mail aan de houder van het kentekenbewijs gestuurd.
Betaling dient dan binnen 3 maanden plaats te vinden. Anders wordt het bedrag verhoogd.

Een nieuwe commissie om parkeerboetes aan te vechten

Om een boete te betwisten moet de automobilist binnen één maand een eerste administratief beroep (recours administratif préalable) aangaan bij de gemeente of het openbaar instituut voor intergemeentelijke samenwerking. Dit voorlopig administratief beroep is een verplichte eerste stap!

Bij gebreke van een expliciet antwoord na één maand wordt het beroep verworpen. Indien het beroep wordt toegekend, stelt de bevoegde autoriteit de aanvrager in kennis via een gecorrigeerde nota (avis de paiement rectificatif).

De beslissing van de administratie kan binnen een maand worden aangevochten bij de "Geschillencommissie Betaald Parkeren", de Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP). Indien de automobilist in beroep wil gaan, moet hij het bedrag van de betalingsnota en, in voorkomend geval, de verschuldigde verhoging betalen alvorens de zaak voor te leggen aan de geschillencommissie. Deze commissie is gevestigd in Limoges en bedoeld voor heel Frankrijk.

De griffie van de commissie stuurt de ontvangen verzoeken door naar de gemeente of de openbare instelling voor intercommunale samenwerking, die binnen een termijn van één maand een verweerschrift kan indienen.

Tegen de uiteindelijke beslissingen van de commissie kan binnen twee maanden beroep worden aangetekend bij de Conseil d’État, de Franse Raad van State. In dit geval moet de klager over een advocaat beschikken.

Commission du contentieux du stationnement payant
2 Rue Edouard Michaud
87100 Limoges

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |