allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankGeld sparenHoe de spaarrente wordt berekend
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe de spaarrente wordt berekend

woensdag 10 januari 2018 , door Hanjo

De berekening van de rente op een spaarrekening is niet zo eenvoudig: wat is de formule voor de berekening van een Livret A eind 2017 en begin 2018? Hoe bereken je bijvoorbeeld de enkelvoudige rente van een Livret Jeune? Wat is de tweewekelijkse interestberekeningsregel? Alles wat je moet weten over de berekening van de bankrente 2017-2018.

Het vorige artikel in deze rubriek: Fonds de garantie des dépôts
Beoordeling:
Bezoeken: 354
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om inzicht te krijgen in de berekening van de door de bank op haar spaarrekeningen gecrediteerde rente moet met verschillende parameters rekening worden gehouden. Daarbij zijn vier vragen essentieel:

 1. Wordt het jaarlijks rentepercentage door de overheid gereguleerd of wordt deze vrij bepaald door de marktwerking?
 2. Is de rentevoet vastgesteld voor de duur van het contract of is het waarschijnlijk dat deze in de loop van de tijd zal veranderen?
 3. Wordt de rente die op 31 december van elk jaar wordt ontvangen, dagelijks of om de twee weken door de bank berekend?
 4. Is de rente bruto of netto van de sociale bijdragen (15,5% in 2017 en 17,2% vanaf 2018)?

Om deze vragen te beantwoorden is het noodzakelijk de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van het contract van de spaarrekening te raadplegen.
Voor de belangrijkste spaarrekeningen die in Frankrijk worden gebruikt, zijn de renteberekeningsparameters als volgt:

 • Livret A, LDDS (ex-LDD), LEP: gereguleerde tarieven, variabel, renteberekening per veertien dagen en vrijgesteld van sociale premies.
 • Livret Jeune, het spaarboekje voor jongeren: gereguleerd minimum en vrij maximumtarief, variabel in tijd, bankrente berekend per twee weken en vrijgesteld van sociale premies.
 • PEL: gereguleerd tarief, vastgesteld op basis van de duur volgens de openingsdatum, rente berekend per twee weken (meestal) of per dag, onderworpen aan sociale premies of forfaitaire belasting.
 • Renterekening (CSL) of Livret B: door de bank vrij te bepalen tarief, variabel in tijd, rente berekend per veertien dagen (meestal) of per dag, onderworpen aan inkomstenbelasting en sociale premies (toepassing van de forfaitaire belasting vanaf 2018)

Berekening van enkelvoudige rente: bijvoorbeeld voor een Livret Jeune

Voor de inleg op een spaarrekening wordt de enkelvoudige rente (intérêts simples, in tegenstelling tot de samengestelde rente) uitsluitend berekend over het aanvangskapitaal (of eerste inleg) en in één jaar.

In het geval van een Livret Jeune van BNP Paribas (een van de best presterende jeugdspaarrekeningen met momenteel een rente van 2% per jaar) zou de berekening van de enkelvoudige rente als volgt zijn:
- Eerste inleg: € 1.000 op de rekening op 1 januari 2017
- Geen stortingen gedurende het jaar
- Rente van 2% gedurende één jaar

Na één jaar bedraagt de op 31 december 2017 ontvangen rente € 20.

Formule: 1.000 x 2/100 = 20

De waarde van het kapitaal bedraagt dus € 1.020 per 1 januari 2018.

Formule voor de berekening voor een Livret A in 2017

De voormalige Franse regering onder François Hollande keurde een nieuwe formule goed voor de berekening van het gereguleerde tarief van de Livret A. De wet is echter nog niet van kracht, gezien de bevriezing van het tarief van de Livret A, waartoe voor de jaren 2018 en 2019 is besloten.

Volgens deze formule, die gebaseerd is op de rente op de kortetermijnmarkt in de eurozone en de inflatie in Frankrijk, is de rente van een Livret A gelijk aan het hoogste percentage van:

Halfjaarse Eonia[1] gemiddelde + halfjaarlijkse gemiddelde van de inflatie (exclusief tabak), en deze som gedeeld door 2;
Inflatie + 0,25%, tenzij het verschil tussen de monetaire koers en inflatie groter is dan 0,25%.

Op 1 augustus 2017 had de strikte toepassing van de berekeningsformule moeten leiden tot een tarief van 1%, maar de regering en de Banque de France hebben anders besloten, vandaar het huidige tarief van 0,75% dat sinds 1 augustus 2015 van kracht is. Een tarief dat tot 31 januari 2020 ongewijzigd blijft als gevolg van een ministerieel besluit van 27 november 2017 om het tarief van Livret A gedurende twee jaar te bevriezen, zonder de formule voor de berekening van het tarief in dit stadium te wijzigen.

Als gevolg van de indexeringsmechanismen voor gereglementeerde spaarrekeningen in het spaarboekje waarin de bancaire regelgeving voorziet, heeft de rente van het Livret A invloed op de rentevoeten van het Livret Blue van Crédit Mutuel, de LDDS (ex-LDD), de LEP, de Livret Jeune (voor de minimumrentevoet) en de CEL.

Berekening van de veertiendaagse rente

Bij de berekening van de rente die elk jaar aan de houder van een Livret A wordt toegekend, wordt geen rekening gehouden met de bedragen die dagelijks op de rekening worden gestort. De tweeweekse regel ("règle de la quinzaine") is van toepassing: de berekening wordt tweemaal per maand door de bank uitgevoerd aan het einde van elke halve maand.

De vergoeding voor inleggen is dus afhankelijk van de stortingsdatum:
- vanaf de 1e tot en met de 15e van elke maand ontvangen stortingen rente vanaf de 16e,
- van 16e tot en met de laatste dag van elke maand zijn deposito’s rentedragend op de eerste dag van de volgende maand.

Dezelfde logica geldt omgekeerd voor geldopnames. Aan het einde van de voorafgaande twee weken zijn de opnames niet langer rentedragend:
- opnames van de 1e tot en met de 15e van de maand zullen na de laatste dag van de voorgaande maand geen rente meer opbrengen,
- opnames vanaf de 16e van de maand tot en met de laatste dag van de maand leveren na de 15e van de lopende maand geen rente meer op.

Eind december berekent de bank de jaarrente. Het totaal wordt begin januari op de rekening bijgeschreven.

Deze regel geldt niet alleen voor de Livret A, maar ook voor andere gereglementeerde spaarboekjes, alsmede voor de meeste PEL’s en renterekeningen.

Bruto, nettorente: berekening van de rente op de PEL

Het huidige tarief van de PEL, het huisvestingsspaarplan, is een brutorente: de wettelijke rente van 1% voor elke PEL geopend in 2017 houdt geen rekening met de sociale premies, die het bedrag van de ontvangen rente verminderen. Om het netto tarief van de PEL te bepalen, moeten de socialezekerheidsbijdragen dus in mindering worden gebracht op het brutotarief (totaal tarief van 15,5% in 2017 en 17,2% sinds begin 2018).

De bank berekent het totale bedrag van de over het afgelopen jaar verdiende rente en houdt het wettelijke percentage van de socialezekerheidsbijdragen in.

Voor een in januari 2017 geopende PEL bedraagt de jaarlijkse nettorente dus 0,85% (0,845% om precies te zijn).
Formule: 1% - (1 x 15,5%) = 0,845% afgerond op 0,85%

Bij een jaarlijkse rente van € 100 euro bruto wordt slechts € 84,50 bankrente bijgeschreven op het spaarplan van de houder.

Deze regels zijn sinds 1 januari 2018 gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de forfaitaire belasting, een eenmalige heffing van 30% op kapitaalinkomsten inclusief inkomstenbelasting en socialezekerheidsbijdragen. De veranderingen zijn tweeledig:

Voor elke PEL geopend vóór 1 januari 2018: rente die gedurende 12 jaar niet onderworpen is aan inkomstenbelasting, verminderd met sociale bijdragen van 17,2%, d.w.z. een netto tarief van 0,828% afgerond op 0,83%.
Voor elke PEL geopend vanaf 1 januari 2018: rente onderworpen aan forfaitaire belasting, d.w.z. een netto tarief van 0,70%[2].

Voetnoten:

[1(Euro OverNight Index Average), het eendaags-renteniveau voor het eurogebied

[2exclusief optie voor heffing op de schaal van de inkomstenbelasting

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 37

Dit artikel staat in rubriek:
 • Geld sparen

  Het Franse spaarbankboekje wordt een "livret (d’épargne)" genoemd. Er zijn drie livrets die vrij zijn van belasting en sociale lasten: LA, LDD en LEP. Elk boekje heeft een maximale inleg en je mag er maar één per persoon hebben.

   

  Maar er zijn ook andere spaarvormen...

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention