allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkUitdrukkingen en gezegdesGezegdes uit de Auvergne
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Gezegdes uit de Auvergne

zondag 11 februari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 27 november 2019

Enkele uitdrukkingen en gezegdes uit de ex-regio Auvergne, wat niet uitsluit dat ze ook in andere delen van Frankrijk gebruikt worden...

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse uitdrukkingen en gezegdes
Beoordeling:
Bezoeken: 123
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Klik op het symbool (of de tekst) om een vertaling (of uitleg te zien)...

...en klik nogmaals (of op een andere tekst) om deze te verbergen.

Dit gezegde zul je niet buiten de Auvergne horen:

La France c’est l’Auvergne avec de la terre autour.

Frankrijk, dat is de Auvergne met daar omheen aarde.

Alledaagse dingen

Les maladies viennent à cheval et s’en retournent à pied.

Ziektes komen te paard en keren te voet terug.

Le céleri rend les forces aux vieux maris.

Selderij geeft kracht terug aan oude echtgenoten.

Si les femmes savaient ce que le céleri vaut aux hommes, Elles en iraient chercher jusqu’à Rome.

Als vrouwen wisten wat selderij voor mannen waard is, zouden ze het helemaal in Rome gaan zoeken.

Si tu as de l’insomnie,
prends un bouillon d’ortie.

Als je last van slapeloosheid hebt, neem je brandnetel bouillon.

Qui a de la sauge dans son jardin
n’a pas besoin de médecin.

Wie salie in zijn tuin heeft, heeft geen arts nodig.

L’herbe de la véronique
au médecin fait la nique

Ereprijs kruid maakt het de dokter moeilijk.

Un médecin soigne, deux estropient, trois tuent.

Eén dokter geneest, twee verlammen, drie doden.

La faute du médecin, la terre la recouvre.

De fout van de dokter wordt door de aarde bedekt.

Une dent manquant au râteau n’empêche pas de râteler.

Een tand die aan de hark ontbreekt, houdt me niet tegen om te harken.
Moraliteit: Wees niet ontmoedigd

Vieilles amours et vieux tisons
S’allument durant toutes les saisons.

Oude liefdes en halfverkoold hout verlichten gedurende alle seizoenen.
Moraliteit: Het is nooit te laat om lief te hebben.

Ce n’est pas la veille du marché que l’agneau malingre doit être nourri.

Je moet niet pas op de dag voordat je naar de markt gaat een zwak lam voederen.
Moraliteit: Wacht niet tot het laatste moment om je projecten of werkzaamheden uit te voeren.

Ce que tu gardes pourrit, ce que tu donnes fleurit

Wat je houdt gaat rotten, wat je geeft gaat bloeien.
Moraliteit: Donatie heeft veel meer menselijke waarde dan egoïsme.

La terre fait marier bouse.

De aarde doet koeiemest huwen.
Een vrouw die land heeft zal gemakkelijk een man vinden.

Neige qui tombe engraisse la terre.

Sneeuw die valt, bemest de aarde.
Sneeuw is goed voor de volgende oogst.

Le meilleur engrais de la terre est le pied du propriétaire.

De beste meststof voor het land is de voet van de eigenaar.
De beste manier om dingen te kweken op het land is door het om te spitten.

Personne ne sort de son lit pour dormir par terre.

Niemand stapt uit bed om op de grond te gaan slapen.
Comfort niet wordt opgegeven voor onzekerheid.

Le poltron se dit prudent, l’auvergnat économe.

De lafaard is voorzichtig, de Auvergnat bezuinigt.

Un sac percé ne peut tenir la graine.

Een doorboorde zak kan geen zaad vasthouden.
Iemand die gewend is geld te verspillen, kan niet bezuinigen.

On vent au marché plus de patates que d’asperges.

Je verkoopt op de markt meer aardappels dan asperges.
Goederen met een lage marktwaarde zijn economisch belangrijker dan luxegoederen.

Ne mets pas de l’argent dans un sac sans regarder s’il n’a pas un trou.

Stop geen geld in een zak zonder te kijken of er geen gat in zit.
Voordat we ons inspannen of een actie ondernemen, moeten we eerst nagaan of onze inspanningen niet tevergeefs zijn.

Mieux vaut labourer dans ton propre village que compter de l’argent d’un autre village.

Het is beter in je eigen dorp te ploegen dan geld van een ander dorp te tellen.
Het is beter om voor je dorp te werken dan geld te verdienen bij een baas in een ander dorp.

Faute de boeuf, on fait labourer par son âne.

Bij gebrek aan een rund, laat je de ezel ploegen.
Zonder over ideale middelen te beschikken, zijn we tevreden met tussenoplossingen.

Il est trop tard de fermer la porte de l’écurie quand le cheval a été volé.

Het is te laat om de staldeur te sluiten wanneer het paard gestolen is.

Beauté de femme n’enrichit homme.

Schoonheid van de vrouw verrijkt de man niet.

Nog enkele spreuken

Qui se lève tard trouve la soupe froide.

Wie laat opstaat, vindt koude soep.

Promettre ne ruine pas.

Beloven ruïneert niet.

Il vaut mieux parler que hocher la tête.

Je kunt beter spreken dan knikken.

Qui n’épargne pas un sou n’en aura jamais deux.

Wie geen cent spaart, zal er nooit twee krijgen.

Conseil est bon, aide est meilleure.

Advies is goed, hulp is beter.

Longue langue, courtes mains.

Lange tong, korte handen.

Vieille viande fait bonne soupe.

Oud vlees maakt goede soep.

Si tu vas à la foire sans argent, Lève le nez.

Als je naar de beurs gaat zonder geld, dan kijk je op je neus.

Parle à mon cul, la tête me fait mal !

Praat met mijn kont, mijn hoofd doet pijn!

Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent.

Je hebt meer aan één die het weet dan honderd mensen die op zoek zijn.

Bonnes paroles valent plus qu’elles ne coûtent.

Goede woorden zijn meer waard dan ze kosten.

Mieux vaut compter sur son âne que sur la jument du voisin.

Je kunt beter op je eigen ezel rekenen dan op de merrie van de buurman.

Ail le soir, oignon le matin
Est le malheur du médecin.

’s Avonds knoflook, ui in de ochtend, is het ongeluk van de arts. (Misschien, maar let op de mensen om je heen).

Ce que Dieu trempe, Dieu le sèche

Wat God geweekt heeft, droogt God.

Riche qui peut, aisé qui sait, sage qui veut.

Rijk wie het kan, op z’n gemak wie het weet, wijs wie het wil.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention