allesfrans.com

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaGeld, bank, verzekeringGeld lenenFICP, het bestand van aflossingsincidenten

FICP, het bestand van aflossingsincidenten

maandag 15 januari 2018, door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Het FICP is het Franse equivalent van het bestand van het Nederlandse Bureau Krediet Registratie (BKR). Het bevat informatie over incidenten betreffende kredietaflossingen van particulieren en maatregelen om overmatige schuldenlast aan te pakken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Doorlopend krediet - Crédit renouvelable
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 55
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer wordt er geregistreerd?

Na een probleem bij de aflossing van een bewezen schuld vindt registratie plaats wanneer het betalingsincident is bewezen, en met name:

 • bij niet-betaling van 2 achtereenvolgende maandelijkse termijnen van een krediet of (indien niet maandelijks) het bedrag op een vervaldag meer dan 60 dagen onbetaald blijft;
 • voor een ten onrecht gebruikte toegestane debetstand van ten minste € 500 op een rekening-courant, indien je, na ingebrekestelling door de bank, de situatie niet binnen 60 dagen hebt vereffend;
 • niet-terugbetaling, wanneer de kredietgever je heeft aangemaand om het volledige bedrag van de uitstaande hoofdsom te betalen.

De kredietgever moet je vooraf meedelen dat hij je bij de Banque de France zal registreren. Je heeft dan 30 dagen de tijd om actie te ondernemen en de effectieve registratie te vermijden.

In het kader van een procedure van overmatige schuldenlast word je automatisch ingeschreven in het FICP zodra je een aanvraag voor schuldensanering (dossier de surendettement) indient.

Duur van de inschrijving

In geval van een incident met terugbetaling van een krediet bedraagt de registratieperiode maximaal 5 jaar voor bewezen terugbetalingsincidenten.
Elke correctie van de betaling zal leiden tot vroegtijdige annulering van het FICP.

In geval van overmatige schuldenlast is de duur van de registratie afhankelijk van de aard van het voorval.

Aard van de maatregel Duur van de registratie
Plan conventionnel de redressement
Vinden tijdens dit saneringsplan tijdens de eerste vijf jaar van de tenuitvoerlegging geen betalingsincidenten plaats, dan volgt een vervroegde annulering.
7 jaar maximaal
Maatregelen opgelegd door de commissie voor overmatige schuldenlast (commission de surendettement)
Vinden tijdens de eerste vijf jaar van de tenuitvoerlegging geen betalingsincidenten plaats, dan volgt een vervroegde annulering.
7 jaar maximaal
Maatregelen aanbevolen door de commissie voor overmatige schuldenlast
Vinden tijdens de eerste vijf jaar van de tenuitvoerlegging geen betalingsincidenten plaats, dan volgt een vervroegde annulering.
7 jaar maximaal
Opeenvolgende maatregelen 7 jaar maximaal
Persoonlijke invorderingsprocedure / civiel faillissement 5 jaar vast

Elk belangenverlies van schuldeisers die zijn opgenomen in het plan voor overmatige schuldenlast zal leiden tot een vervroegde annulering uit het FCIP.

Wie hebben toegang tot het FICP?

Kredietinstellingen, financieringsmaatschappijen en derden raadplegen het FICP om de solvabiliteit van een kredietaanvrager te beoordelen.

Kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld kunnen het dossier raadplegen alvorens een betaalmiddel toe te kennen.

Je kunt jouw recht op toegang tot het dossier uitoefenen in een lokale vestiging van de Banque de France. Dat kan aan het loket of per email. In beide gevallen is een legitimatie vereist.

Adressen en e-mailadressen vind je op de website van de Banque de France. Kies een adres waarbij "succursale départementale" staat aangeduid!
Voor complexe situaties schrijf je naar:
Banque de France SFIPRP
Relations avec le public
CS 90000
86067 Poitiers Cedex 9

Verwijdering

Wanneer de registratie in het FICP moet worden geannuleerd, is het aan de kredietinstelling die de incidenten heeft gemeld om Banque de France te vragen het dossier te verwijderen.

Indien de inschrijving niet wordt opgeheven, moet je gebruik maken van jouw recht tot rectificatie dat je per post richt aan de kredietinstelling.

Als je jouw informatie wilt aanvechten of corrigeren, moet je een verzoek indienen bij de instantie die de registratie heeft gemaakt.
Als de klacht een gekarakteriseerd betalingsincident betreft, dien je direct contact op te nemen met de rapporterende instelling.
Indien de betwisting betrekking heeft op de inhoud van een inschrijving in het kader van de procedure voor de behandeling van situaties van overmatige schuldenlast, wordt het verzoek voor onderzoek doorgezonden aan het secretariaat van de commissie voor overmatige schuldenlast die met de behandeling van het dossier is belast.

Wanneer de problemen met het bijwerken van het dossier aanhouden, kun je contact opnemen met de Franse commissie voor informatietechnologie en vrijheid (CNIL).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Geld lenen

  In Nederland hoor je meestal dat het goedkoper is om in Frankrijk geld te lenen. Houdt er wel rekening mee, dat de Franse geldverstrekker je de kleren van het lijf vraagt.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |