allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankOverige geldzakenEen te grote schuldenlast
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een te grote schuldenlast

maandag 15 januari 2018 , door Hanjo

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zijn of haar niet-zakelijke schulden te voldoen, kan een dossier worden ingediend bij een commission de surendettement. Sinds 1 januari 2018 hoeven de door deze overheidsinstantie aanbevolen maatregelen niet langer door de rechter te worden goedgekeurd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Crowdfunding in Frankrijk: financement participatif
Beoordeling:
Bezoeken: 112
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer een particulier bijvoorbeeld de huur niet meer kunt betalen, of een lening niet kunt aflossen, heb je een "surendettement", een te grote schuldenlast. Je kunt dan een dossier indienen bij een departementale commission de surendettement. Deze commissie onderzoekt vervolgens de situatie van de aanvrager en beslist binnen maximaal drie maanden of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Als de schulden kunnen worden vereffend, moet de commissie eerst proberen om de schuldenaar en zijn of haar schuldeisers met elkaar in overeenstemming te brengen. Ze kunnen instemmen met de opstelling van een schuldsaneringsplan (plan de redressement). Dit plan kan bijvoorbeeld uitstel of herschikking van termijnbetalingen (rééchelonnement), (gedeeltelijke) kwijtschelding, of verlaging (eventueel tot 0%) van de rentevoet omvatten.

In geval van mislukking van een bemiddelingspoging kan de commissie, op verzoek van de persoon met overmatige schuldenlast, bepaalde maatregelen opleggen of aanbevelen in het kader van een plan de surendettement, een plan voor overmatige schuldenlast.

De aard van de genomen maatregelen varieert naargelang zij worden opgelegd of aanbevolen. De commissie kan bijvoorbeeld een schuldherschikking opleggen over een periode van maximaal 8 jaar of de schulden voor een periode van maximaal 2 jaar opschorten. De instantie kan ook strengere maatregelen aanbevelen, zoals de gedeeltelijke kwijtschelding van schulden of, in geval van gedwongen verkoop van de hoofdverblijfplaats van de schuldenaar, een vermindering van het bedrag van de nog af te lossen hypothecaire lening.

Meer dan 90.000 per jaar

Tot eind 2017 moesten de aanbevolen maatregelen, zelfs zonder betwisting door de partijen, worden goedgekeurd door een rechter, de juge d’instance.
Per 1 januari 2018 is deze gerechtelijke procedure afgeschaft, tenzij de rechtbank in eerste aanleg al bij het dossier betrokken was. Doel van de maatregel is de uitvoering van de aanbevolen maatregelen te versnellen. Er zijn meer dan 90.000 registratieaanvragen per jaar die alleen betrekking hebben op maatregelen die niet worden betwist.

Schuldeisers behouden de mogelijkheid om binnen 15 dagen na kennisgeving van deze maatregelen de beslissingen van de schuldcommissies voor de juge d’instance te betwisten.

Indien hiertegen geen bezwaar wordt gemaakt, gelden de maatregelen op de door de commissie vastgestelde datum.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Inning van een schuld

  Een schuld kan worden geïncasseerd door een incassobureau of door een deurwaarder.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention