allesfrans.com

 • Super-Besse weer open

  Het wintersport resort opent haar deuren op zaterdag 15 december.
 • Natuurlijk tuinieren

  Tuinieren is goed, tuinieren met respect voor het milieu en de biodiversiteit is beter!

 • Egels in de tuin

  De egel is een gewaardeerde gast voor de tuinier.

 • Super-Besse weer open

  Het wintersport resort opent haar deuren op zaterdag 15 december.
 • Natuurlijk tuinieren

  Tuinieren is goed, tuinieren met respect voor het milieu en de biodiversiteit is beter!

  
Beginpagina > Belastingen > Franse belastingen > Inkomstenbelasting > Bronheffing vanaf 2019 > Ben jij een van de winnaars van 2018, het witte belastingjaar?

Ben jij een van de winnaars van 2018, het witte belastingjaar?

zaterdag 20 januari 2018, door Hanjo

In 2019 wordt de inkomstenbelasting direct in mindering gebracht op het loon van de werkgever. Maar hoe zit het met de inkomsten uit 2018?

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe beheer je de roerende voorheffing voor 2019?
Beoordeling:
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Na een vertraging van één jaar bereidt de regering nu de invoering per 1 januari 2019 voor van de roerende voorheffing. Gevolg: 2018 zal een "blanco jaar" zijn voor de Franse belastingbetalers. Maar vergis je niet: het is geen jaar zonder belastingen. Eerder een overgangsjaar dat de regering zo soepel mogelijk hoopt te laten zijn.

In de praktijk zullen de belastingbetalers in 2018 belasting betalen over hun inkomen uit 2017. En in 2019 betaal je belasting over het inkomen in 2019. Ontsnappen de inkomsten uit 2018 daardoor aan de belasting? Soms wel!

De operatie kan voor veel werknemers interessant zijn. Overwerk in 2018 ten opzichte van 2017 wordt bijvoorbeeld niet belast. In geval van een loonsverhoging wordt het verschil niet belast. Een werknemer die in 2017 € 35.000 verdiende en in 2018 naar € 36.000 gaat, zal in 2019 worden belast op basis van € 35.000.

Hetzelfde geldt voor bonussen, tenminste als ze niet onder het belastingjargon "surérogatoires" (overheersend) vallen, dus niet gekoppeld zijn aan de arbeidsovereenkomst. De premies voor bijvoorbeeld verkopers zouden dus aan heffingen ontsnappen. Voldoende om de motivatie te verdubbelen van degenen wier inkomen in hoge mate afhangt van hun commerciële prestaties.

Degenen die daartoe in staat zijn, hebben ook een gevestigd belang bij het werken op zondag, indien dit dubbel of drievoudig betaald wordt, omdat de bonussen "worden weggevaagd".

Een ander mogelijk voorbeeld: een verpleegster die haar ploegendienst wil opvoeren. Deze vrouwen zullen worden beloond volgens hun contract of de collectieve overeenkomst en de vergoeding die overeenkomt met de normale voorwaarden voor het uitvoeren van haar activiteit. Zo kan ze profiteren van de gevolgen van het zogenaamde blanco jaar.

Speciale regeling voor freelancers

Alleen "uitzonderlijke inkomsten" blijven belastbaar. Het gaat om het belastbare gedeelte van ontslagvergoedingen, de ontvangen bedragen uit winstdeling en een aantal andere voorbeelden die op deze website staan vermeld.

Ook zelfstandigen zullen hun belastingen over 2018 "uitgewist" zien. Maar degenen die in de verleiding zouden komen om hun inkomen in 2018 te verhogen, zullen door de overheid moeten worden achterhaald.

De speciale wet rond deze belastinghervorming voorziet in een afvlakking van het belastbaar inkomen van zelfstandigen, met een antimisbruikmechanisme. In geval van een plotselinge toename van de activiteit zullen de inkomsten uit 2018 dus pas in aanmerking worden genomen als deze stijging zich voortzet in 2019:

  Inkomen 2017 Inkomen 2018 Inkomen 2019 Effect
Zelfstandige-1 100 120 150 Inkomsten 2018 worden uitgevlakt
Zelfstandige-2 100 150 100 De belastingdienst belast de extra 50

Werknemers die ook het statuut van auto-entrepreneur, zelfstandig ondernemer hebben, profiteren ook van de effecten van het blanco jaar - voor de werknemerszijde - maar zijn onderworpen aan het hierboven beschreven antimisbruiksysteem - voor de ondernemerszijde.

De bestaande belastingverminderingen worden gehandhaafd. De belastingbetalers kunnen deze bedragen nog steeds aftrekken in het jaar volgend op de uitgaven. Belastingkredieten in verband met kinderopvang of persoonlijke diensten zullen zelfs profiteren van een speciaal systeem: om contante voorschotten te vermijden, zal de staat in februari een voorschot van 30% betalen en het restant van het verschuldigde bedrag in september. Alles berekend op basis van het gerapporteerde inkomen over 2017. Maar verwacht je in 2018 gezinsuitbreiding, dan moet je wachten tot september 2019 om van die gewijzigde situatie gebruik te kunnen maken.

Wat de inkomsten uit vermogen betreft, waarop belastingplichtigen het bedrag van werkzaamheden kunnen aftrekken, heeft de staat ook een bijzondere regeling ingesteld. Het zal het gemiddelde zijn van de werkzaamheden in 2018 en 2019 dat in aanmerking wordt genomen voor de inkomstenbelasting 2019, met name om een scherpe daling van het werkaanbod voor ambachtslieden in 2018 tegen te gaan.

Tot slot zullen de belastingbetalers die zich aan het eind van het jaar naar het buitenland willen verplaatsen, de grote winnaars van de hervorming zijn, aangezien hun inkomsten in 2018 - exclusief eenmalige inkomsten - eenvoudigweg niet zullen worden belast.

En heb je door een of andere oorzaak net in het jaar 2018 geen inkomsten, dan heb je helaas pech! In 2018 moet je belasting afdragen over je inkomsten van 2017 en in 2019 betaal je over de inkomsten van 2019!

Belangrijkste data van het blanco jaar

Voorjaar 2018: De belastingbetalers melden hun inkomen over 2017. De belastingdienst informeert hen vervolgens over hun heffingspercentage. Leden van hetzelfde fiscale huishouden kunnen een individueel tarief kiezen. Standaard is het tarief voor beide partners hetzelfde.

Zomer 2018: de belastingaangifte wordt verzonden door de belastingdienst.

Najaar/winter 2018: de belastingdienst sturen het belastingtarief van de belastingbetaler door naar hun werkgever. Dit tarief kan desgewenst per oktober ter informatie op de loonstrook worden vermeld.

Januari 2019: de bronheffing treedt in werking en de belasting wordt direct op het salaris of de uitkering ingehouden, wat op de loonstrook wordt aangegeven.

Lente 2019: de belastingplichtigen doen aangifte van hun inkomsten over 2018 (waarover ze - in de meeste gevallen - niet zullen worden belast). De belastingdienst zendt vervolgens een nieuw heffingspercentage, dat vanaf september van toepassing wordt.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Bronheffing uitgesteld tot 2019
Reacties

© allez-allier/allesfrans 2008-2018 | SPIP | Plan | Mention |