allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkDe regels van een goede offerte

De regels van een goede offerte

woensdag 14 april 2010, door Hanjo

Bewerkt op donderdag 29 november 2012

Een vaste prijs, een bewijs op papieren in geval van betwisting ... Dat is de waarde van een "goede" kostenraming voor de werkzaamheden beginnen!

Het vorige artikel in deze rubriek: De Franse consument moet in het Franse worden geïnformeerd
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 3.468
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een "goede" offerte moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: het te betalen bedrag, een gedetailleerde uitsplitsing van diensten en gebruikte producten, de naam en het adres van het bedrijf, de geldigheidsduur en een indicatie of de offerte gratis of betaald is.

Aanvullende aanduidingen

Niets belet de aanvrager om andere, niet vereiste informatie toe te laten voegen, zoals bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden met een precieze timing van de betalingen. Ook de termijn voor de voltooiing en een boeteclausule voor te late oplevering zouden kunnen worden opgenomen. Zo heeft de klant een extra drukmiddel in geval van complicaties ...

En wat als de factuur hoger is?

Soms is het factuurbedrag hoger is dan de raming, terwijl de opdrachtgever daar niet vooraf mee accoord is gegaan ... Wat te doen?

Controleer eerst of niet een clausule is opgenomen voor de herziening van de prijzen in sommige, uitdrukkelijk vermende omstandigheden (bijvoorbeeld de gestegen kosten van arbeid of grondstoffen). Zo ja, dan heeft de leverancier het recht om deze verhoging op de factuur toe te passen. Anders kan de klant weigert om het verschil te betalen.

Een eenvoudige aangetekende klachtenbrief (met ontvangstbewijs) gericht aan de leverancier volstaat. Mocht dit niet helpen, dan moet de klant zich richten tot de direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes van het departement van de leverancier.

Wat is de juridische waarde van een offerte?

In de eerste fase vraagt de klant aan een deskundige om een kostenraming van door hem te leveren goederen en/of diensten. Het schept een verplichting aan de kant van de leverancier. Het geeft de klant geen enkele verplichting - hij heeft de vrij keuze om van het aanbod gebruik te maken.
Hooguit dient de aanvrager de kosten voor de offerte te betalen, indien dat uitdrukkelijk was overeengekomen.

Vaststaande toezegging

Maar op het moment dat de klant de offerte ondertekent en dateert, is sprake van een wederzijdse overeenkomst met verplichtingen voor beide partijen. De offerte zal nu als schriftelijk bewijs in een eventuele rechtszaak worden geaccepteerd.

Offertekosten

Een voorafgaande offerte is verplicht in de bouwsector, bij het oplossen van problemen, reparatie of onderhoud dat meer dan € 150 zal kosten. Lees ook Technische hulp aan huis.

Maar ook voor lagere bedragen, indien de klant dit nodig heeft. De professional mag een vergoeding voor de offerte vragen, op voorwaarde dat je vooraf van de osten op de hoogte bent gesteld. Gaat de klant niet op de offerte in, dan is hij die kosten kwijt. Maar als hij aanvaardt, zullen de offertekosten meestal worden afgetrokken van het uiteindelijke bedrag van de werkzaamheden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |