allesfrans.com

 • Een muur met cementmortel afwerken

  Je kunt vrij eenvoudig een afwerklaag van mortelpleister aanbrengen om een gladde en uniforme uitstraling te krijgen.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
 • Een muur met cementmortel afwerken

  Je kunt vrij eenvoudig een afwerklaag van mortelpleister aanbrengen om een gladde en uniforme uitstraling te krijgen.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkPas op wanneer je iets koopt op een beurs!

Pas op wanneer je iets koopt op een beurs!

vrijdag 2 februari 2018, door Hanjo

Van 2 tot 11 februari vindt in Parc Moulins Expo in buurgemeente Avermes weer de jaarlijkse Foire de Moulins plaats. Een gelegenheid voor de prefect van het departement Allier om de consument in een "point info-conso" te waarschuwen voor de risico’s die je op een (jaar)beurs loopt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe consumentenwet
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 75
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Beurzen en tentoonstellingen geven vaak aanleiding tot talrijke klachten vanwege onvoldoende kennis van de geldende regelgeving, onvoldoende onderzoek voorafgaand aan de ondertekening van een contract en agressieve verkoopmethoden die een verhoogde waakzaamheid van de consument vereisen.

Regelgeving inzake beurzen en tentoonstellingen

Algemeen beginsel: de consument geniet geen herroepingstermijn.

Beurzen en tentoonstellingen zijn al lange tijd een plaats voor marketingdoeleinden en daarom zijn de aankopen die daar worden gedaan nooit specifiek beschermd, in tegenstelling tot misvattingen die soms door gewetenloze professionals worden overgebracht.

De bepalingen van de consumentenwet (artikelen L.224-59 e.v. van de Franse Code de la consommation) voorzien dus niet in een herroepingstermijn voor aankopen op beurzen en tentoonstellingen.
Een uitzondering geldt voor het toegekende krediet (artikel L.224-62 van dezelfde wet). Wanneer de sluiting van een overeenkomst voor de verkoop of verrichting van diensten gepaard gaat met een kredietaanbod van de betrokken handelaar als omschreven in punt 9 van artikel L.311-1:

de consument beschikt over een herroepingsrecht en over een termijn van 14 dagen vanaf de aanvaarding van het krediet om de betrokken kredietovereenkomst onder de in artikel L.312-52 bedoelde voorwaarden boetevrij op te zeggen.

Wanneer de consument binnen deze termijn zijn herroepingsrecht uitoefent, wordt de verkoop- of dienstverleningsovereenkomst automatisch en boetevrij beëindigd.

De vermelding "van de handelaar" geeft aan dat een krediet aangeboden door een andere tussenpersoon dan de handelaar (bv. krediet opgenomen via je bank) je niet in staat stelt om gebruik te maken van het herroepingsrecht.
Wees voorzichtig: Indien de consument verzoekt om onmiddellijke levering ("par demande expresse", schriftelijk en ondertekend), wordt de herroepingstermijn verkort tot 3 dagen na de aanvaarding van de kredietovereenkomst door de kredietnemer.
Indien de consument vóór het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen contant betaalt, wordt de overeenkomst niet automatisch ontbonden (artikel L.312-52).

Wees alert op agressieve verkoopmethoden

Beurzen en tentoonstellingen bieden per definitie onderdak aan handelaren uit alle lagen van de bevolking en zijn ideale verkooplocaties.

Sommige verkooptechnieken zijn gebaseerd op lange onderhoudsperiodes waarin speciaal argumenten zijn ontwikkeld om de verdediging van de consument zowel fysiek als psychologisch uit te putten.

Sommige marktdeelnemers voeren bedrieglijke argumenten aan (zoals: een hoge, nooit toegepaste beginprijs, gevolgd door een "uitzonderlijke" korting, belastingkrediet of denkbeeldige overheidssteun).

Met het oog op de ontwikkeling van agressieve verkoopmethoden door marktdeelnemers die de consument als een prooi beschouwen, is het belangrijk om bijzonder waakzaam te zijn.

Gebruik als consument enkele eenvoudige principes die bijzonder nuttig kunnen zijn, vooral in het geval van installaties of werken met uitgaven van enkele duizenden euro’s, zonder eventuele mogelijkheid van annulatie.

Bereid je aankoop voor door precies te weten wat je nodig hebt.
Probeer meer te weten te komen over de verschillende leveranciers of dienstverleners: controleer hun locatie, hun grootte, hun aantal werknemers, hun producten, hun garanties en beoordeel de samenhang tussen de middelen van de onderneming en haar verplichtingen: garanties, service na verkoop,....
Maak gebruik van de concurrentie! Maak pas een keuze nadat je meerdere aanbiedingen hebt ontvangen.
Geef niet toe aan de druk van "het uitzonderlijke aanbod wanneer je nu tekent".
Je handtekening verplicht je! Teken niets ondoordacht en bestudeer het volledige document dat je moet ondertekenen: sommige handelaren vragen om je handtekening onder een misleidend motief (bv. om een dossier te "openen"), terwijl het document dat ze je voorleggen eigenlijk een koopovereenkomst of een contract is.

De sector van de energiebesparing

We praten over isolatiewerken of de levering van warmtepompen, thermodynamische ketels, zonne-energie, fotovoltaïsche energie, enz.

Informeer vooraf naar de (belastingvoordelen of andere steunmaatregelen: het bedrag van de betrokken materiële hulpmiddelen en de voorwaarden om deze te verkrijgen: conformiteit met een norm, kwalificatie van de beroepsbeoefenaar, RGE certificatie, installatieprocedures enz.

Om een voorbeeld te geven: Het belastingkrediet voor energietransitie (CITE) dat van toepassing is op de uitgaven die in 2017 en 2018 zijn betaald, is bijvoorbeeld afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de beroepsbeoefenaar een technisch bezoek moet afleggen voordat hij de offerte opstelt. De datum van dit bezoek moet op de factuur worden vermeld. Het technische bezoek voorafgaand aan de offerte (en dus aan de overeenkomst) is dus een voorwaarde voor het belastingkrediet zonder hetwelk de consument een belang in de transactie kan verliezen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |