allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenWat is die "prélèvement forfaitaire unique"?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat is die "prélèvement forfaitaire unique"?

zaterdag 3 februari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 24 april 2020

De Franse begrotingswet voerde op 1 januari 2018 de forfaitaire belasting in, de prélèvement forfaitaire unique (PFU). Het tarief van deze "flat tax" bedraagt 30% en is van toepassing op de meeste, maar niet op alle financiële producten. Afhankelijk van de meest gunstige optie kunnen belastingplichtigen kiezen tussen de PFU en de inkomstenbelasting.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vind je lokale belastingkantoor
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 380
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De prélèvement forfaitaire unique (PFU) is sinds 1 januari 2018 van kracht. Het omvat de werkelijke belastingen (12,8%) en sociale bijdragen, die in 2018 zijn gestegen naar 17,2% (van 15,5% in 2017). Dit totale tarief van 30% is forfaitair. Met andere woorden, het hangt niet af van de belastingschijf of referentie-inkomsten van de belastingplichtige.

De 17,2% socialezekerheidsbijdragen zijn van toepassing op vrijwel alle spaarproducten, met uitzondering van bepaalde gereglementeerde spaarrekeningen (Livret A, LDDS, Livret jeune, enz.), die bovendien belastingvrij zijn.

Op welke inkomsten?

De PFU betreft:

inkomsten uit aandelen (dividenden);
inkomsten uit instellingen voor collectieve belegging in effecten: SICAV’s, FCP’s, resp. investeringsmaatschappijen met variabel kapitaal en collectieve beleggingsfondsen (Mutual Funds);
opbrengsten uit beleggingen met vastliggende rente (obligaties, niet-gereguleerde bankspaarrekeningen, enz.);
inkomsten uit PEL’s en CEL’s vanaf 1 januari 2018 (vanaf het eerste jaar);
meerwaarden (plus-values).

De PFU is niet van toepassing op:

aandelenspaarplannen (PEA’ s);
premies voor levensverzekeringscontracten die vóór 27 september 2017 zijn betaald en waarvan het betaalde kapitaal minder dan € 150.000 bedraagt;
Inkomen uit onroerend goed (leeg of gemeubileerd) dat onderworpen blijft aan inkomstenbelastingtarieven (IR);
werknemerssparen;
PEL’s (van minder dan 12 jaar) en CEL’s onderschreven vóór 2018.

PFU: werking

In tegenstelling tot de prélèvement forfaitaire libératoire die ze vervangt, is de FPU geen bevrijdende heffing. Belastingplichtigen moeten de financiële inkomsten waarover ze werd geïnd aangeven, ongeacht of zij al dan niet reeds aan de PFU zijn onderworpen.

De PFU is een globale optie die van toepassing is op alle financiële opbrengsten en gerealiseerde meerwaarden. Een "à la carte" verwerking is daarom onmogelijk.

Je kunt dus niet bij de ene spaarvorm wel en de andere niet voor de PFU kiezen!

Wanneer het een voor hen voordeligere optie is, kunnen belastingplichtigen kiezen voor een heffing via de inkomstenbelasting.

De keuze tussen PFU en inkomstenbelasting hangt af van de marginale belastingschijf (de tarieven die van toepassing zijn op inkomsten in de hoogste schijf). Als het tarief van de PFU (30%) hoger ligt dan dat van de hoogste tranche, is de optie voor de inkomstenbelasting die een piek van 45% bereikt a priori interessanter en omgekeerd.

Inkomsten die niet of slechts gedeeltelijk aan de PFU zijn onderworpen, zullen aanleiding geven tot aanvullende belasting, die door de belastingautoriteiten zal worden geheven aan de hand van de aangifte die aan de belastingbetaler wordt ingezonden.

De PFU kan op 3 manieren worden teruggevonden:

bij de uitbetaling van inkomsten, wat in de meeste gevallen het geval is;
bij het belasten van de meerwaarde bij een verkoop;
bij (gedeeltelijk of geheel) terugtrekking uit een levensverzekering.
 
Voor de eerstvolgende rente- of winstuitkering zal je door je financiële instelling(en) worden gevraagd naar een eventuele keuze tussen PFU en inkomstenbelasting.

PFU en levensverzekering

Levensverzekeringen vallen onder een speciale behandeling. In het kort kan worden gesteld dat de PFU van toepassing is op de rente over de sinds 1 januari 2018 betaalde bedragen; op opnames vóór 8 jaar; op opnames na 8 jaar voor verzekerden met activa (per begunstigde) van meer dan € 150.000.

In detail:

Premies betaald vóór 27 september 2017 zijn onderworpen aan de forfaitaire roerende voorheffing (prélèvement forfaitaire libératoire) of aan de inkomstenbelasting;
Premies betaald op of na 27 september 2017 worden belast met de PFU bij opnames vóór 8 jaar (of desgewenst via de inkomstenbelasting);
Na 8 jaar zijn twee scenario’s mogelijk:
bedraagt het actief minder dan € 150.000, dan wordt het belast tegen 7,5% en sociale bijdragen (in totaal 24,7%);
indien het actief meer dan € 150.000 bedraagt, dan wordt het belast tegen 7,5% (+ sociale zekerheidsbijdragen) voor het gedeelte onder € 150.000 en vervolgens tegen de PFU boven € 150.000.
Opmerking: na 8 jaar wordt de jaarlijkse vrijstelling op winst (€ 9.200 voor paren) gehandhaafd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- ooreka.fr

Reacties
 

Huidige bezoekers: 82

Dit artikel staat in rubriek:
 • Franse belastingen

  Ook in Frankrijk moet belasting betaald worden, ook door de Nederlander die er zijn tweede huis heeft staan.
  Deze rubriek geeft slechts een summier overzicht van enkele belastingen waar je als koper van een woning mee te maken krijgt. Je zult hier niets terugvinden over de keuze om in Nederland of Frankrijk belastingplichtig te zijn (voor de inkomstenbelasting). Daarover is meer te vinden wanneer we over onze verhuizing vertellen. Wel leggen we in het kort uit hoe de inkomstenbelasting is opgebouwd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention