allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Marianne

  Ze prijkt op de meeste Franse postzegels en is één van de gezichten van Frankrijk.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

  
BeginpaginaGeld en bankBankGezamenlijke bankrekening

Gezamenlijke bankrekening

Compte joint en compte indivis

dinsdag 20 april 2010 , door Hanjo

Gecontroleerd op dinsdag 11 september 2018

Een gezamenlijke rekening is een rekening geopend op naam van verschillende mede-eigenaars (met of zonder een relatie).

 • De gezamenlijke rekening geopend op naam van X of Y, een compte joint, werkt onder de handtekening van één van de mede-eigenaars.
 • De gezamenlijke rekening geopend op naam van X en Y, een compte indivis, werkt onder de handtekening van alle mede-eigenaars voor alle transacties op de rekening.
Het vorige artikel in deze rubriek: Franse bankkosten onder het Europees gemiddelde
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 2.432
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Naast een persoonlijke bankrekening, een "compte individuel", bestaan in Frankrijk twee vormen van gezamelijke rekeningen. Mede afhankelijk van het soort rekening kan voor één van deze types gekozen worden.

Compte joint

Een compte joint is een bankrekening die door minstens 2 personen (de cotitulaires) wordt geopend om het beheer van de gemeenschappelijke uitgaven te vergemakkelijken. Er kunnen slechts bepaalde rekeningen worden bijgevoegd. De gezamenlijke rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rekening. Het openen en sluiten van de rekening moet worden ondertekend door alle gezamenlijke rekeninghouders. De gezamenlijke rekening kan door één of alle rekeninghouders worden omgezet in een onverdeelde rekening. De bank kan kosten in rekening brengen voor het onderhoud van de rekening.

Waarover gaat het?

Een compte joint is een rekening geopend door minstens 2 personen, met of zonder familiebanden.

Elke gezamenlijke rekeninghouder kan de rekening beheren (bijvoorbeeld geld storten of opnemen, een cheque schrijven) met slechts één handtekening.

Alle betaalmiddelen kunnen door elke medehouder worden gebruikt, behalve de kredietkaarten, die persoonlijk zijn.

Rekeningen die in bijgevoegde vorm kunnen worden geopend zijn:

 • zichtrekening (compte courant);
 • bankspaarrekening (livret d’épargne bancaire);
 • effectenrekening (compte-titre);
 • termijnrekening (compte à terme).
Gereglementeerde (spaar)rekeningen (zoals de compte épargne logement, plan épargne logement, livret épargne populaire, livret développement durable of ee livret A) en aandelenspaarplannen kunnen uitsluitend individuele rekeningen zijn.

Tenaamstelling

Bankafschriften, post en cheques vermelden de naam van alle mede-rekeninghouders, de cotitulaires, met het woordje ou tussen de namen.

"M ou Mme", "Mme ou Mme", "X ou Y ou Z".

Een gehuwd persoon heeft de keuze tussen de eigen achternaam (nom de famille) of die van de partner of beide (nom d’usage). De bank moet wel verifiëren of deze laatste naam op het identiteitsbewijs vermeld staat.

De bank mag een vrijgezelle vrouw niet verplichten "Mademoiselle" te gebruiken.

In geval van voogdij of curatele staat een vermelding "sous tutelle (of curatelle) de", gevolgd door de naam.

Aansprakelijkheid

De gezamenlijke rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rekening. Dit betekent dat in het geval van schulden of betalingsincidenten, de bank contact kan opnemen met een van de gezamenlijke houders om de situatie te regulariseren. Het maakt niet uit wie het schuld- of betalingsincident heeft veroorzaakt.

In geval van weigering van een cheque wegens gebrek aan middelen, kan het bankverbod worden opgelegd aan elke medehouder op al zijn rekeningen (gezamenlijk of individueel).
Het is echter mogelijk om bij het openen van de rekening één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het bankverbod. In dit geval is het verbod op de uitgifte van cheques enkel van toepassing op de rekeningen van de aangewezen verantwoordelijke persoon.

Omzetting naar compte indivis

De gezamenlijke rekening kan worden omgezet in een onverdeelde rekening:

 • door een gezamenlijke actie van alle gezamenlijke houders, die samen een dissociatiebrief naar de bank sturen;
 • of door de vrije wil van een enkele medehouder, die per aangetekende brief met ontvangstbewijs een opzeggingsbrief naar de bank en naar elk van de medehouders stuurt.

Alle beheershandelingen moeten dan worden uitgevoerd met de handtekeningen van alle gezamenlijke houders en eerdere overschrijvingen of doorlopende opdrachten of domiciliëringen worden geannuleerd.
Andere betaalmiddelen moeten worden teruggegeven.

Overlijden van een mede-rekeninghouder

Wanneer de rekeninghouders in gemeenschap van goederen gehuwd zijn en één komt te overlijden, blijft de overlevende echtgenoot beschikken over de helft van de beschikbare middelen op de rekening. De rekening wordt niet geblokkeerd, tenzij erfgenamen hierom verzoeken voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Compte indivis

Een onverdeelde rekening (in het Frans ook compte en indivision) is een collectieve bankrekening waarop geen enkele transactie kan worden uitgevoerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van alle gezamenlijke eigenaars. De gezamenlijke rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rekening. Het openen en sluiten van de rekening moet worden ondertekend door alle gezamenlijke rekeninghouders. De onverdeelde rekening kan het gevolg zijn van de transformatie van een gezamenlijke rekening. De bank kan kosten in rekening brengen voor het onderhoud van de rekening.

Waarover gaat dit?

Een compte indivis is een collectieve rekening die werkt met de toestemming van alle mede-eigenaars. Het kan daarbij gaan om:

 • een zichtrekening (compte courant;
 • of een effectenrekening (compte-titre).
Spaarrekeningen en spaarboekjes mogen geen onverdeelde rekeningen zijn.

Elke storting of intrekking moet worden gedaan met de handtekening:

 • van alle gezamenlijke rekeninghouders;
 • of, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de rekening, die in onderlinge overeenstemming door en tussen alle gezamenlijke rekeninghouders is aangewezen.

Tenaamstelling

Bankafschriften, post en cheques vermelden de naam van alle mede-rekeninghouders, de cotitulaires, met het woordje et tussen de namen.

"M et Mme", "Mme et Mme", "X et Y et Z".

Een gehuwd persoon heeft de keuze tussen de eigen achternaam (nom de famille) of die van de partner of beide (nom d’usage). De bank moet wel verifiëren of deze laatste naam op het identiteitsbewijs vermeld staat.

De bank mag een vrijgezelle vrouw niet verplichten "Mademoiselle" te gebruiken.

In geval van voogdij of curatele staat een vermelding "sous tutelle (of curatelle) de", gevolgd door de naam.

Aansprakelijkheid

De gezamenlijke rekeninghouders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de rekening.
Dit betekent dat in het geval van schulden of betalingsincidenten, de bank contact kan opnemen met een van de gezamenlijke houders om de situatie te regulariseren. Het maakt niet uit wie het schuld- of betalingsincident heeft veroorzaakt.

In geval van weigering van een cheque wegens gebrek aan middelen, kan het bankverbod worden opgelegd aan elke medehouder op al zijn rekeningen (gezamenlijk of individueel).
Het is echter mogelijk om bij het openen van de rekening één persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het bankverbod. In dit geval is het verbod op de uitgifte van cheques enkel van toepassing op de rekeningen van de aangewezen verantwoordelijke persoon.

Omzetting van compte joint

De onverdeelde rekening kan het resultaat zijn van de conversie van een gezamenlijke rekening. De gezamenlijke rekening kan worden omgezet in een onverdeelde rekening:

 • door een gezamenlijke actie van alle gezamenlijke houders, die samen een dissociatiebrief naar de bank sturen;
 • of door de vrije wil van een enkele medehouder, die per aangetekende brief met ontvangstbewijs een opzeggingsbrief naar de bank naar elk van de medehouders stuurt.

Vanaf dat moment moeten alle beheershandelingen worden uitgevoerd met de handtekeningen van alle gezamenlijke houders en eerdere overschrijvingen of doorlopende opdrachten of domiciliëringen worden geannuleerd.
Andere betaalmiddelen moeten worden gerestitueerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |