allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingNieuwe wet op persoonsgegevens
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Nieuwe wet op persoonsgegevens

dinsdag 6 februari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 19 november 2019

De Franse Assemblée herziet de wet van 1978 om deze aan te passen aan het Europees recht inzake de bescherming van persoonsgegevens. De controles die vooraf door de CNIL werden uitgevoerd, worden vervangen door controles achteraf met zware boetes voor bedrijven in geval van verlies of diefstal van persoonsgegevens.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuwe rechten voor beschermde meerderjarigen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 114
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze 40 jaar oude wet krijgt een serieuze facelift. De loi informatique et liberté van 6 januari 1978, die de CNIL in het leven riep, zal grondig worden herzien. Een wetsvoorstel zal deze algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (RGPD) omvormen naar de Europese regelgeving en moet op 25 mei 2018 in werking treden.

De Europese verordening voert nieuwe rechten in voor de burgers, met name het recht op meeneembaarheid van persoonsgegevens, een uitgebreid recht op verwijdering, het recht om collectieve rechtsvorderingen in te stellen en het recht op vergoeding van schade bij verlies of diefstal.

Daarom creëert het wetsontwerp met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in strafzaken een recht op informatie en voorziet het in het rechtstreeks uitoefenen van bepaalde rechten, zoals het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens. Dit omvat de nationale DNA-databank van vingerafdrukken, stadionverboden en de TAJ, de verwerking van strafregisters.

Boetes tot 4% van de wereldwijde omzet

De wetstekst vervangt het systeem van voorafgaande controles - met voorafgaande verklaringen en machtigingen - door een controle achteraf. Gegevenshouders, die nu verantwoordelijk zijn voor particuliere informatie die verzameld wordt tijdens de implementatie van de bestanden die zij beheren, zullen hun IT-bescherming aanzienlijk moeten versterken.

In ruil voor deze verantwoordelijkheid van de belanghebbenden worden de bevoegdheden van de CNIL en de sancties versterkt. Particuliere bedrijven en publieke organisaties zullen verplicht zijn om de CNIL tijdig op de hoogte te brengen in geval van verlies, diefstal of openbaarmaking van persoonsgegevens, op straffe van boetes van maximaal 4% van de wereldwijde omzet of 20 miljoen euro.

Een ander gevoelig punt is de "digitale meerderjarigheid", de leeftijd waarop een minderjarige zijn of haar persoonsgegevens vrijelijk kan weergeven door zich zonder toestemming van de ouders te registreren op sociale netwerken. De Europese verordening stelt deze digitale meerderjarigheid vast op 16 jaar, maar biedt de individuele lidstaten de mogelijkheid deze te verlagen tot 13 jaar.

Voor wat betreft de regering wordt deze drempel van 16 jaar gehandhaafd, maar de leden van de Assemblée zijn voor een verlaging naar 15 jaar, een leeftijd waarop de minderjarige over het algemeen naar de middelbare school gaat en zijn of haar volwassenheid hem in principe in staat stelt het gebruik van internet te beheersen.

De leden van de Assemblée hebben ook de mogelijkheid ingevoerd om een action de groupe mogelijk te maken en groepsgewijs een vergoeding voor materiële of morele schade te eisen. Een ander aanpassing houdt in dat het hergebruik van gevoelige gegevens wordt toegestaan met het oog op het online beschikbaar stellen van rechterlijke beslissingen in open data, mits dit hergebruik geen "heridentificatie van personen" mogelijk maakt.

Het Europees recht zal echter niet van toepassing zijn op een twaalftal "soevereiniteitsdossiers", zoals het register van signaleringen ter voorkoming van radicalisering van terroristische aard, dat door inlichtingendiensten worden beheerd. Zij zullen onderworpen blijven aan een indirect recht van toegang via de Franse Raad van State, een procedure die sinds de inlichtingenwet van 2015 van kracht is.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Nieuwe wet op persoonsgegevens 6 februari 2018 12:57, door evert

  Ook in Nederland speelt dit. Daar wordt met ingang van mei 2018 de WBP vervangen door de AVG die ook gebaseerd is op de EU regelgeving.
  Het is ook hoog tijd dat hier iets aan wordt gedaan.
  Iedereen kan zien dat grote delen van het internet een soort open riool zijn geworden.

  Een grijs gebied - helaas door de EU zelf gecreerd - zijn domeinen die zich geheel op een bepaalde markt richten en die op die markt in een vreemde taal communiceren.

  Neem dus eens bijvoorbeeld een .fr domein. Daarover heeft de CNIL geen jurisdicte.
  Dat houdt dus in dat zo iemand zich in de praktijk aan de nieuwe wetten kan onttrekken want het vestigingsland (b.v. Nederland) heeft er nauwelijks belangstelling voor.

  En het zijn juist dit soort sites die zich bijvoorbeeld helemaal niets aan trekken van b.v. de radiostilte bij de verkiezingen en die gewoon de exit polls bekend maken lang voordat de stembussen gesloten zijn. Dit is nu juist iets waar Mr. Macron iets aan wil gaan doen.

  Ik heb dit opgenomen met de Presidente van de CNIL omdat het mijns inziens funest is dat er .fr domeinen zijn die zich helemaal niets van de Franse wetten aantrekken.

  Op deze manier is en blijft het dus dweilen met de kraan ( en de achterdeur ) open.

  Ik ben zeer benieuwd wat Mme Falque Pierrotin ( de Presidente ) hieraan gaat doen.

  Zoals het er nu voor staat kan dus iemand met zijn site vrolijk in ander EU land gaan zitten en vandaar uit doen en laten wat hij/zij wil. Dat lijkt mij dus een vrijbrief voor lieden die zich - om hun moverende redenen - aan de wetgeving van het land waarin zij actief zijn willen onttrekken.

  On va voir......

 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention