allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenIn overheidsdienstAls buitenlander in dienst van de Franse overheid

Als buitenlander in dienst van de Franse overheid

donderdag 15 februari 2018, door Hanjo

Het is een misverstand dat je de Franse nationaliteit moet hebben om ambtenaar te worden. Wel zijn bepaalde functies voorbehouden aan mensen met de Franse nationaliteit.

Beoordeling:
Bezoeken: 34
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer je in dienst bent bij de Franse overheid ben je een "fonctionnaire". Die functie kent als één van de voorwaarden dat je de nationaliteit hebt van één van de landen van de Europese Economische Ruimte, of Zwitser bent.

Het betekent echter niet dat je als niet-Frans (Europees) staatsburger voor alle ambtelijke functies in aanmerking komt. Diverse functies vereisen specifieke diploma’s die je alleen met een Franse studie kunt verwerven. Een equivalent buitenlands diploma wordt in zo’n geval niet altijd erkend.

Ook kent Frankrijk de zogenaamde "emplois (dits) de souveraineté". Het zijn functies waarvan de Franse overheid meent dat ze uitsluitend door Franse staatsburgers kunnen worden uitgeoefend. We schrijven erover in artikel Voorbehouden beroepen.

Maar buiten deze beperkingen kan een buitenlander op verschillende manieren toetreden tot het Franse ambtelijke apparaat (via een concours, detachering of een contract).

Als buitenlander moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als een Franse kandidaat (zie artikel De voorwaarden om in overheidsdienst te kunnen treden). Kom je niet uit één van de landen van de EER of uit Zwitserland, dan kun je uitsluitend op contractbasis in dienst treden.

Toegang via een concours

Diploma’s, kwalificaties en opleidingen die in een ander EER-land dan Frankrijk of Zwitserland zijn behaald, of ervaring die in een van deze landen is opgedaan, kunnen worden toegelaten als gelijkwaardig met het Franse diploma dat vereist is om bepaalde examens af te leggen.

In sommige gevallen wordt deze gelijkwaardigheid van rechtswege verleend. In andere gevallen moeten de gelijkwaardigheid voor kwalificaties en diploma’s worden getoetst.

Detachering

Je kunt tijdens je carrière, via detachering, komen werken in het Franse ambtenarenapparaat:

als je ambtenaar bent in een ander Europees land,
of indien je werkzaam bent (geweest) bij een overheid, organisatie of vestiging in een ander Europees land waarvan de taken vergelijkbaar zijn met die van de Franse overheidsdiensten, lokale overheden en openbare instellingen waar ambtenaren werken.
 

Je hebt toegang tot de organen, functiebenamingen en functies van openbare dienst die overeenkomen met de functies die je eerder hebt bekleed, met uitzondering van de zogenaamde "soevereiniteitsbanen". Er wordt rekening gehouden met je beroepservaring.

Integratie

De detachering kan op jouw verzoek worden gevolgd door een integratie, zelfs wanneer de specifieke status van het korps of kader dit niet specifiek vermeldt of het tegendeel vermeldt.

Wanneer je gemachtigd bent om je detachering langer dan 5 jaar voort te zetten, moet je een integratie in het gastorgaan of de functie worden aangeboden.

Op contractbasis

Je kunt ook bij de Franse overheid worden aangeworven via een publiekrechtelijke overeenkomst. Ook in dit geval heb je geen toegang tot de zogenaamde soevereiniteitsfuncties.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |