allesfrans.com

 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
 • Hoeveel ben je kwijt voor een Franse rijopleiding?

  De president herhaalde onlangs dat zijn regering bezig was "met het versterken van een echt beleid om de kosten van rijbewijzen te verlagen".
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenDienstplicht en dienstverleningJournée défense et citoyenneté (JDC)

Journée défense et citoyenneté (JDC)

maandag 12 februari 2018, door Hanjo

Elke jonge Fransman van 16 jaar moet het initiatief nemen om zich in te schrijven bij zijn gemeentehuis. Deze registratie stelt de overheid in staat de jongere op te roepen voor de dag van verdediging en burgerschap (JDC).

Het vorige artikel in deze rubriek: Dienstplicht
Beoordeling:
Bezoeken: 29
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Dag van Defensie- en Burgerschap (Journée défense et citoyenneté), tot 2011 bekend als de Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), werd in 1998 in Frankrijk ingesteld als onderdeel van de hervorming van de nationale dienst die Jacques Chirac tijdens zijn eerste ambtstermijn als Franse president heeft uitgevoerd. Deze zeer belangrijke hervorming markeerde de opschorting van de militaire dienstplicht.

De JDC is de derde stap in het verplichte burgerschapsproces voor alle jongeren met de Franse nationaliteit: de eerste stap zijn de lessen in defensie (enseignement de défense) en de tweede stap is de verplichte registratie op het gemeentehuis (zie artikel Dienstplicht).
De tweede en derde stap in dit proces vinden plaats tussen de leeftijd van 16 tot 25 jaar.

Het doel van deze dag is verschillende kwesties aan te pakken, met als belangrijkste onderwerpen burgerschap en defensie. De JDC is ook een middel om aanwerving te bevorderen in de verschillende legers en diensten van het ministerie van Defensie of in de militaire reserve.

Aan het einde van de dag wordt aan de deelnemer een individueel deelnamecertificaat uitgereikt. In Frankrijk moet dit document worden ingediend bij de inschrijving voor alle examens die onder de controle van de overheid vallen, met name het baccalaureaat, het rijbewijs en de concoursen voor functies in de openbare dienstverlening. Maar het is ook vereist bij de inschrijving aan een openbare universiteit.

Verloop van het evenement

De dag duurt 8:30 uur. De opgeroepen jongeren zijn onderverdeeld in groepen van ongeveer 45 tot 50 personen, afhankelijk van de capaciteit van de opvanglocatie. Elke groep staat onder toezicht van een nationaal servicecentrum (Centre du service national) en twee militaire of civiele begeleiders.

De dag begint met een keynote van de sessieleider, die ook staflid is van het Centre du service national. De hele dag door worden drie modules van elk ongeveer één uur voorgesteld, die de volgende officiële namen dragen:

module 1 : nous vivons dans un monde instable : une défense nécessaire
module 2 : une réponse adaptée : notre appareil de défense
module 3 : vous avez un rôle à jouer : un engagement citoyen
 
module 1: we leven in een instabiele wereld: een noodzakelijke defensie
module 2: een aangepaste reactie: ons defensieapparaat
module 3: je hebt een rol te spelen: betrokkenheid van de burger

Aan de deelnemers wordt een test aangeboden om het fundamentele leren van de Franse taal te beoordelen. Deze test, ontworpen door het ministerie van Onderwijs, bestaat uit vijf toetsen: twee woordenschattoetsen, twee tekstbegripstests en één snelheidstest.

In module 3, gewijd aan carrières en beroepsmogelijkheden in de krijgsmacht en diensten, worden ook de militaire reserve en de burgerdienst gepresenteerd.

Sinds januari 2016 is er een module verkeersveiligheid geïntegreerd in deze dag. Er werd ook een module "jongereninformatie voor de burger" opgezet.

Aan jongeren wordt een uur durende defensie- en veiligheidsactiviteit aangeboden, waarbij zij afhankelijk van de locatie de gelegenheid krijgen om gebruik te maken van een presentatie van militair materieel.

Neutraliteit van mening en kritiek

Op een JDC is het beginsel van neutraliteit van de politieke, filosofische of religieuze mening strikt van toepassing. Geen enkel teken van het behoren tot een politieke, filosofische of religieuze groepering of beweging mag gedurende de dag op straffe van uitsluiting worden tentoongesteld. Evenzo wordt de deelnemers verzocht "zich te onthouden van het organiseren van en deelnemen aan filosofische, religieuze of vakbondspropaganda-evenementen of -acties".

Sancties bij niet-naleving

De voor de dag opgeroepen jongeren worden "appelés" (opgeroepenen) genoemd. Het bestaan en de inhoud van de regels voor deze dag worden besproken tijdens de welkomstrede. Niet-naleving van de regels leidt tot uitsluiting van de opgeroepene, ongeacht het tijdstip van de dag. De overtreder verkeert dan in een onregelmatige positie ten aanzien van zijn of haar verplichtingen jegens de nationale dienst, waardoor hij of zij niet in staat is een examen af te leggen, een studie of een concours te volgen onder toezicht van de overheid. Het is dan aan hem of haar om het bevoegde nationale servicecentrum te verzoeken zijn situatie te regulariseren, waarna een nieuwe oproep zal worden vastgesteld.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Service civique

  Jongeren die 6 tot 12 maanden de (Franse) gemeenschap willen dienen, kunnen zich als vrijwilliger aanmelden.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |