allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsDiploma’s en opleidingsniveausFrans onderwijsniveaus vergeleken

Frans onderwijsniveaus vergeleken

dinsdag 13 februari 2018, door Hanjo

Op voorstel van de Europese Commissie werd het "European Qualifications Framework" (EQF) in 2008 goedgekeurd door het Europees parlement. In navolging van het bachelor-masterstelsel dat het hoger onderwijs al harmoniseert, wil men ook vergelijkbare kwalificatienormen voor de andere opleidingsniveaus.

Het vorige artikel in deze rubriek: Erkenning van buitenlandse diploma’s
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 177
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse onderwijssysteem

De 8 niveaus van het Europees Kwalificatieraamwerk
Niveau Benaming Omschrijving kennis
1 basisonderwijs Algemene basiskennis.
2 1e graad secundair onderwijs Feitelijke basiskennis op een werk- of studiegebied.
3 (gedeeltelijk) voortgezet of secundair onderwijs Kennis over algemene feiten, beginselen, processen en concepten op een werk- of studiegebied.
4 afgeronde studie op secundair niveau Feitelijke en theoretische kennis in algemene contexten op een werk- of studiegebied.
5 hoger beroepsonderwijs, gegradueerde Gedetailleerde, gespecialiseerde, feitelijke en theoretische kennis op een werk- of studiegebied, en bewustzijn van de beperkingen van deze kennis.
6 bachelor Diepgaande kennis op een werk- of studiegebied waarvoor een kritisch begrip van theorieën en beginselen vereist is.
7 master Hooggespecialiseerde kennis, waarvan sommige in de voorhoede van kennis op een werkveld of studiegebied, als basis voor oorspronkelijk denken en/of onderzoek - Kritisch kennisbewustzijn op een vakgebied en op het raakvlak van verschillende vakgebieden.
8 doctor Kennis op de meest geavanceerde grens van een werk- of studiegebied en op het raakvlak van verschillende gebieden.
 
EQF Nederland Vlaanderen Frankrijk
1 VMBO-BB & MBO-1 Lager onderwijs
2 VMBO-kader & VMBO-GL & VMBO-t & MBO-2 Tweede graad bso[1]
3 MBO-3 Tweede leerjaar derde graad bso[2]
4 MBO-4 & HAVO & VWO[3] aso & tso & kso & bso Baccalauréat (bac)
5 Associate degree HBO5, hoger beroepsonderwijs, gegradueerde
6 Bachelor, Universiteit (WO) & Hogeschool (HBO) Bachelor, Universiteit & Hogeschool License
7 Master, Universiteit (WO) & Hogeschool (HBO) Master, Universiteit Licence (bac+3), Master (bac+5), Licence professionnelle
8 Doctor & Medisch specialist Doctor Doctorat (bac+8)

Frankrijk heeft zijn eigen diplomastelsel, het Répertoire national des certifications professionnelles wat hierboven ruwweg is ingedeeld en hieronder in meer detail kan worden bekeken.

(Klik om te bekijken)

Van Frans naar Nederlands niveau

Frans diploma NFQ EQF Nederlandse waardering NLQF
Baccalauréat Professionnel 4 4 mbo-diploma 4
Baccalauréat Technologique 4 4 vwo-diploma, of in sommige
gevallen havo-diploma met beroepsgerichte vakken
4+/4
Baccalauréat Général 4 4 vwo-diploma 4+
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 3 5 2 jaar hbo 5
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 3 5 2 jaar hbo 5
Licence Professionnelle 2 6 graad van bachelor in het hbo 6
Licence 2 6 graad van bachelor in het hbo of in het wo 6
Master de Recherche 1 7 graad van master in het wo 7
Master Professionnel 1 7 graad van master in het wo, soms graad van master in het hbo 7
Diplôme de Grande Ecole 1 7 graad van master in het wo, soms graad van master in het hbo 7

NFQ = Frans nationaal kwalificatieraamwerk, NLQF = Nederlands nationaal
kwalificatieraamwerk. EQF = Europees kwalificatieraamwerk.

Opmerkingen

[1Gecombineerd met één of meer erkende beroepskwalificaties

[2Gecombineerd met één of meer erkende beroepskwalificaties

[3VWO wordt 4+ genoemd

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |