allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieWerkgelegenheidWaarom wil dat Franse werkloosheidspercentage maar niet dalen

Waarom wil dat Franse werkloosheidspercentage maar niet dalen

woensdag 14 februari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

President Emmanuel Macron zei afgelopen dinsdag te verwachten dat de economische groei alleen niet zal leiden tot een daling van de werkloosheid onder de 9%. Het is volgens hem absoluut noodzakelijk het kwalificatieniveau van de Fransen te verbeteren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Jaarlijks onderzoek arbeidsmarkt
Beoordeling:
Bezoeken: 94
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De minister van Arbeid, Muriel Pénicaud, verzekerde maandag dat de daling van de werkloosheid tegen het einde van het jaar en vooral in 2019 merkbaar zal zijn en het effect "blijvend" zal zijn. De regering streeft ernaar het werkloosheidscijfer tegen het einde van de vijfjarige ambtsperiode van de president terug te brengen tot 7%. Een situatie die Frankrijk sinds 1983 niet heeft meegemaakt.

Volgens de laatste cijfers van INSEE bedroeg het werkloosheidscijfer eind 2017 9,7%. Maar kan het veel lager dalen? Het kan een moeilijkere taak zijn dan verwacht. Emmanuel Macron maakte zich dinsdag zorgen over het niveau van de structurele werkloosheid, een niveau waarop economische groei niet langer voldoende is om de werkloosheid terug te dringen. In Frankrijk is het 9%, "een schandaal", zei het staatshoofd.

"2 miljoen werklozen hebben kwalificatieproblemen"

Emmanuel Macron zei: "Het meest verontrustende aan onze huidige economie is het verslechterende vaardigheidsniveau."

Frankrijk heeft meer volwassenen met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen...) dan het OESO-gemiddelde. Hetzelfde geldt voor het aantal buitenschoolse werkloze jongeren.

In haar verslag over Frankrijk dat in september werd gepubliceerd, zei de internationale organisatie dat "te veel laaggeschoolde burgers van de arbeidsmarkt worden uitgesloten". Volgens het staatshoofd hebben bijna twee miljoen werklozen problemen met hun kwalificaties.

Structurele hervormingen

Om dit probleem op te lossen, heeft de OESO Frankrijk aanbevolen zijn opleidingssysteem te herzien en het leerlingstelsel te verbeteren, met name in beroepsopleidingen. Dat komt Macron goed uit, zoals de OESO ook aanhaalt: "de nieuwe regering is gekozen op basis van een programma van structurele hervormingen om deze zwakke punten aan te pakken". Macron herinnerde dinsdag aan de inspanningen van de uitvoerende macht om opleidingen te ontwikkelen, met een investering van 15 miljard euro over de periode van vijf jaar.

Dit is misschien niet genoeg. De OESO heeft ook voorgesteld te investeren in achterstandswijken, waar de kans op werkloosheid onder jongeren tweemaal zo groot is als in naburige gemeenten. Dit vereist ook dat de ongelijkheid op schoolniveau wordt aangepakt. Internationale ranglijsten wijzen vaak Frankrijk aan, dat de neiging heeft een elite zeer goed op te leiden en de anderen te verwaarlozen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werkloosheid in Frankrijk

  In dit artikel vind je de meest recente gegevens (eerste trimester van 2011) over de werkloosheid in de Franse regio’s.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |