allesfrans.com
 
BeginpaginaTuinreceptenBodemverbetering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bodemverbetering

zaterdag 10 maart 2018 , door Hanjo

Ideale grond in een tuin is goed gedraineerd, licht zuur en losse van structuur. Om deze eigenschappen naar jouw land te brengen, is er een oplossing: verbeter de grond.
Het land aanpassen is proberen het fysiek te corrigeren. Hier zijn enkele tips om je te helpen dat goed te doen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Beplanting: de afstand tot de erfgrens
Beoordeling:
Bezoeken: 419
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ongeveer 60% zand, 20% klei, 10% kalksteen en 10% humus - dat is wat alle tuiniers willen. In de meeste gevallen overheerst helaas slechts één van deze elementen.

De mogelijkheden tot verbetering zijn talrijk, maar het kiezen van de juiste hoeveelheid en met de juiste frequentie kan alleen worden gedaan als je het dominante type van de bodem kent: klei, zand, kalk of humus. Een analyse geeft je waardevolle informatie.

 • Analyse van de tuingrond
  Een artikel in onze rubriek > Tuinrecepten

  Zandgrond of kalksteengrond? Losse grond of te beploegen? Elke tuinier moet het soort grond in zijn tuin kennen.

Verandering van de bodem bestaat erin een fysieke onbalans te compenseren, de effecten zullen op middellange tot lange termijn merkbaar zijn.

Het is noodzakelijk bodemverbetering te onderscheiden van bemesting. Dit laatste heeft een ander doel, namelijk het aanvullen van de bodem door de toevoer van voedingsstoffen die het vorige seizoen werden verbruikt.

Toevoegen van kalksteen of kalkbemesting

Op zanderige, kleiachtige en vochtige bodems heeft de toevoeging van kalksteen vele voordelen:

Het compenseert kalksteenverlies en geeft stikstof vrij door gebluste kalk (chaux éteinte).
Het bevordert microbiële activiteit.
Het corrigeert de zuurgraad van de aarde.
Het is ook effectief tegen insecten.
Voorzorgsmaatregelen
Bij regelmatig onderhoud is éénmaal om de 3 jaar kalk toevoegen voldoende. Om overmatige stikstofbelasting te voorkomen, mag niet meer dan 100 g/m² gebluste kalk worden gebruikt.
Om een te zure bodem te corrigeren worden de hoeveelheden bepaald aan de hand van de pH-waarde (zie de informatie op de verpakking). De toevoeging moet echter altijd geleidelijk gebeuren, slechts één keer per jaar.
Methode
Kalksteen kan ook in de grond worden verwerkt in de vorm van krijt (craie), mergel (marnes) of dolomiet (dolomie).
Meng met de vork op het bodemoppervlak (tot 10 cm diep).

Mestvoorziening (mengsel van uitwerpselen en stro)

Voordelen
Levering van organische verbindingen.
Bevordert drainage en het vasthouden van water.
Voorzorgsmaatregelen
De soorten mest (fumier) zijn allemaal anders: je moet de samenstelling kennen om de juiste dosering en gebruik te bepalen.
De voorkeur gaat uit naar koeienmest die ouder is dan 6 maanden (het minst gevoelig in gebruik).
Schapenmest kan wortels verbranden, paardenmest wordt vooral toegepast vanwege de bemestingseigenschappen.
Methode
Verspreiden over gemaaide grond.
In de herfst bij het spitten door de grond mengen.
Pas tussen 1,5 en 2 kg per m² per jaar toe.

Compostvoorziening

Voordelen
Verstrekking van organische verbindingen die rijk zijn aan P (fosforzuur), K (kalium (potasse), N (stikstof) en andere verbindingen.
Verstrekking van micro-organismen die zorgen voor consistentie van de bodem.
Geschikt voor groentegewassen.
Voorzorgsmaatregelen
Te koop in de winkel maar je kunt het ook zelf maken.
Maak een onderscheid tussen de verschillende stadia van de rijpheid van compost (kleur, geur en uiterlijk). De kwaliteiten varieert met de leeftijd.
Methode
Om een arme bodem te verbeteren, hark je in de herfst jonge en middelzware compost (minder dan 6 maanden gecomposteerd) door de grond.
Rijpe compost (vanaf 6 maanden compostering) wordt in het voorjaar verwerkt, meer als meststof.
Houd tussen 1 en 1,5 kg per m² per jaar aan, afhankelijk van de soorten beplanting.

Toevoeging van turf

Voordelen
Verbetert de lichtheid van de bodem.
Kan een te hoge pH verlagen.
Inname van organisch materiaal.
Voorzorgsmaatregelen

Er moet een onderscheid worden gemaakt naar gelang van de samenstelling tussen:

tourbe blonde: zure pH, vezelig, houdt water vast, maar bevat relatief weinig voedingsstoffen;
tourbe brune, bruine turf: neutrale pH, minder vezelig, niet veel rijker;
tourbe noire, zwarte turf: alkalische pH, niet-vezelrijk, rijk aan voedingsstoffen, bestemd voor kalkhoudende bodems.
Methode
Verspreiden over gemaaide grond.
In de grond tijdens het spitten in de herfst invoeren.
Pas tussen 0,5 en 1 kg per m² per jaar toe.

Andere methodes

Er zijn meer uitgebreide grondverbeteringen, waaronder groene algen of fijngemalen hoorn. De meeste maken het mogelijk om tegelijkertijd te verbeteren en bemesten.

Tip

Opgelet: elk van deze aanpassingen heeft zijn specificiteit en het willekeurig gebruiken of beoordelen ervan wordt niet echt aangeraden. Lees etiketten niet alleen aandachtig door, vraag vakhandelaren of goed geïnformeerde tuinlieden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Courge

  Onder de vele typische herfstproducten neemt de pompoen een speciale plaats in. En niet alleen omdat ze eind oktober als Halloween-symbool te vinden zijn.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention