allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsVanaf 2019 leerplichtig vanaf 3 jaar

Vanaf 2019 leerplichtig vanaf 3 jaar

dinsdag 27 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

In het schooljaar dat in 2019 begint, daalt de leeftijd waarop een kind in Frankrijk leerplichtig is van 6 naar 3 jaar, meldt president Macron.

Het vorige artikel in deze rubriek: Toch weer zitten blijven
Beoordeling:
Bezoeken: 261
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De maatregel zal geen grote omwenteling veroorzaken: 97,6% van de 3-jarigen zit al op school en het percentage stijgt naar bijna 100% voor 4- en 5-jarigen.

De voorgenomen hervorming vereist echter een wettelijke goedkeuring. Artikel L. 131-1 van de onderwijswet stelt het beginsel dat "onderwijs verplicht is voor kinderen van beide geslachten, Fransen en allochtonen, tussen 6 en 16 jaar".

Ouders hoeven hun kinderen niet naar school te sturen. In het algemeen kiezen zij ervoor hun kind in te schrijven bij een openbare of particuliere instellingen of school. Maar één of beide ouders, of een door hen aangewezen persoon kan ook voor het onderwijs zorgen.

Strafrechtelijke sancties

Wie een kind opvoedt in een gezin of in een privé-instelling zonder deze situatie aan te geven bij het gemeentehuis, pleegt overtreding waarop een boete van de vijfde klasse staat, bestradt met een boete van € 1.500 (artikel R. 131-18 van de Onderwijswet).

In het geval van thuisonderwijs wordt vanaf het eerste jaar een sociaal en pedagogisch onderzoek uitgevoerd. Indien "de resultaten van de beoordelingen" na een tweede controle onvoldoende zijn, geeft de onderwijsinspectie aan de ouders het bericht het kind in te schrijven bij een openbare of particuliere onderwijsinstelling. Bij niet-naleving van deze maatregel riskeren de verantwoordelijke volwassenen een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van € 7.500.

Of deze regels ook van toepassing gaan zijn op ouders van driejarigen hangt af van de inhoud van de nog aan te nemen wet.

Einde tolerantie bij afwezigheid

Waar kleuterscholen het absenteïsme of de deeltijdse aanwezigheid van de kinderen momenteel aanvaarden, zal de verlaging van de leerplichtige leeftijd waarschijnlijk een einde maken aan deze tolerantie.

Terug naar school

Wordt de schooltoelage (ARS) betaald voor schoolgaande kinderen van 3 tot 6 jaar? Momenteel is de ARS verschuldigd aan gezinnen "voor elk kind dat verplicht onderwijs volgt aan een openbare of particuliere onderwijsinstelling", bepaalt artikel L. 543-1 van de Code de la sécurité sociale.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |