allesfrans.com

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Gewond door een ongeval: meld het de Assurance Maladie

  Ook wanneer dit ongeval zich buiten Frankrijk voordoet.

 • Ken jij de "chèque numérique"?

  De digitale cultuurcheque kan dan aan jouw verwachtingen voldoen.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Gewond door een ongeval: meld het de Assurance Maladie

  Ook wanneer dit ongeval zich buiten Frankrijk voordoet.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOp zoek naar werk in Frankrijk

Op zoek naar werk in Frankrijk

De rechten van niet-Franse Europeanen

woensdag 21 april 2010 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Iedere burger van de EU/EER[1] mag tijdelijk, gedurende een redelijke termijn in Frankrijk verblijven om werk te zoeken en te profiteren van de hulp van het centrum voor werkgelegenheid (ANPE).

Ingezetenschap is geen vereiste en de arbeidsbureaus dienen aan burgers van de Unie dezelfde steun te geven als aan de nationale werkzoekenden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Op zoek naar een vakantiebaan?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.804
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Uit te voeren stappen

Europese burgers die op zoek naar werk in Frankrijk moeten zich inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde Franse instanties (ANPE) in hun woon- of verblijfplaats.

Werkloosheidsuitkering

Vorig werk in de EU/EER zonder betaling van de werkloosheid
Europese burgers die werk zoeken en eerder hebben gewerkt in een EU/EER-land en niet is worden gecompenseerd, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een werkloosheidsuitkering in Frankrijk.
Voor de komst naar Frankrijk moet de werkzoekende een E301-formulier hebben aangevraagd bij de bevoegde instantie van het land waar hij werkte[1]. Hierin worden de perioden aangegeven die in aanmerking worden genomen bij de berekening van de werkloosheidsuitkering. De informatie is ook nuttig zijn in het geval van verlies van een baan in Frankrijk.
Indien de aanvrager niet beschikt over dit document, kan het Assedic agentschap het formulier aanvragen.
Voor het ontvangen van uitkeringen moet de persoon voor ten minste 1 dag in Frankrijk worden ingezet voordat de periode van werkzaamheden in een ander EU-land in aanmerking wordt genomen bij de vaststelling van de rechten, want het is het land waar de persoon het laatste werkte dat de werkloosheiduitkering moet betalen.

Voortzetting van werkloosheidsuitkeringen uit ander EU/EER-land

De Europese burger die voor zijn vertrek naar Frankrijk een werkloosheidsuitkering ontving in een ander EU/EER-land, heeft recht op vrijstellen voor een periode van maximaal 3 maanden in Frankrijk, op voorwaarde dat:
- de burger was ingeschreven als werkzoekende in het EU-land waar hij werkte;
- de burger tenminste 4 weken actief heeft gezocht naar werk.
Voordat hij het EU/EER-land verlaat, moet het formulier E303 worden aangevraagd bij het agentschap voor werkloosheidsuitkeringen. Met dit document moet hij zich binnen een periode van minder dan 7 dagen als werkzoekende in Frankrijk inschrijven bij Assedic.

Werk en verlies van een baan in Frankrijk

Een Europese burger die, nadat hij in Frankrijk werkte, zijn baan verliest, moet zich inschrijven als werkzoekende bij het arbeidsbureau, dat hem schadeloos zal te stellen wanneer hij voldoet aan de nodige voorwaarden. Voor de berekening van de compensatie telt de periode dat hij eerder in een ander EER-land werkte mee. Hiervoor moet de aanvrager het eerdergenoemde E301-formulier inleveren.

Ontslag nemen om je partner te volgen

De Europese burger die ontslag nam om zijn of haar echtgenoot of partner te volgen, die werk vond in Frankrijk kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Hij of zij moet ten minste 1 dag in Frankrijk gewerkt hebben en met het E301-formulier het arbeidsverleden kunnen aantonen.

Op internet: E301-formulier op UWV-site in Nederland


Voetnoten:

[1In Nederland wordt die formulier verstrekt door de UWV. Het kan via Internet worden aangevraagd. Zie de link bij dit artikel.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Telewerken in Frankrijk

  Op 23 maart werd de wetswijziging op de vereenvoudigde administratieve procedures gepubliceerd in het Franse Staatsblad. de wet bevat ook een artikel over telewerken.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |