allesfrans.com

 • Eten, wat en wanneer?

  Wanneer je aan Frankrijk denkt, denk je al gauw aan lekker eten en drinken. De Fransen zijn terecht trots op dit onderdeel van hun cultuur en het is de passie van  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Welk tolpoortje kies ik?

  Daar sta je dan. Achteraan een lange rij auto’s. Maar is het wel de juiste rij?

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

  
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkEen geschil met een handelaar

Een geschil met een handelaar

zondag 22 april 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De DGCCRF bemoeit zich niet met contractuele consumentengeschillen, maar helpt wel een duidelijker beeld te krijgen van de verschillende methoden om een geschil te beslechten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Eco-participation
Beoordeling:
Bezoeken: 59
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Begin met rechtstreekse onderhandelingen

De eerste stap is om te proberen het geschil (litige) te beslechten door middel van onderhandelingen met de handelaar, door:

rechtstreeks contact op te nemen met de handelaar of de klantenservice via e-mail en/of telefoon: in veel gevallen kan een snelle en efficiënte reactie van de handelaar het probleem oplossen;
een aangetekende brief te sturen naar de handelaar en/of klantenservice: indien het eerste contact per e-mail of telefoon geen resultaat heeft opgeleverd, kun je de handelaar formeel aanmanen, per aangetekende brief of per sommatie, om zijn verplichting na te komen. De aangetekende brief moet in ieder geval informatie bevatten om jou en het geschil te identificeren (jouw contactgegevens; het onderwerp van de klacht; elk document dat de klacht ondersteunt, enz.

Onderhandelen met de hulp van een derde partij

Als de onderhandeling niet succesvol blijkt te zijn, kun je kiezen voor meer dwangmiddelen en hulp inroepen van organisaties die gespecialiseerd zijn in dit soort dossiers, door:

contact op te nemen met een consumentenvereniging (association de consommateurs): als je, na contact te hebben opgenomen met handelaar of klantenservice, nog steeds van mening bent dat het geschil niet is beslecht, kun je een consumentenvereniging inschakelen die je kan informeren en kan proberen van de verkoper de minnelijke schikking te verkrijgen die zij aan een individuele consument zou hebben geweigerd;
contactinstanties die gespecialiseerd zijn in handelsgeschillen: je kunt een beroep doen op bemiddelaars (conciliateurs) en consumentenbemiddelaars (médiateurs de la consommation) om je te begeleiden in procedures, of bij de rechtswinkel (maisons de Justice et de Droit of een antenne de justice), die in veel steden te vinden zijn.
Neem voor grensoverschrijdende geschillen met een in de EU gevestigde verkoper contact op met het Europees Consumentencentrum (ECC). Er is één Europees kwalificatiekader in elk land van de Europese Unie, alsook in Noorwegen en IJsland.
 
Stop in het geval van een betwisting of een commercieel conflict niet met betalen. Je moet eerst de handelaar betalen, dan pas kun je het aanvechten.

De rechter inschakelen

Als je niet tevreden bent over de onderhandelingskanalen en andere alternatieven voor geschillenbeslechting, kun je naar de rechter stappen om te beslissen of het geschil gegrond of ongegrond is.

Je kunt natuurlijk zelf naar de rechter stappen, maar je kunt ook een beroep doen op een consumentenvereniging die jou kan helpen of vertegenwoordigen.

Er moeten verschillende opties worden overwogen:

le référé, een verkorte procedure: in spoedeisende gevallen maakt deze het mogelijk dat door een rechter snel een voorlopige beslissing wordt genomen;
l’injonction de payer, een betalingsbevel: dit is een snelle gerechtelijke procedure waarbij een schuldeiser zijn schuldenaar kan dwingen zijn verbintenissen na te komen;
la saisine simplifiée, vereenvoudigde aanhangigmaking: geschikt voor consumentengeschillen waarmee bedragen van minder dan € 4.000 zijn gemoeid;
l’injonction de faire, rechterlijk bevel: dit recht dient te gelden in gevallen waarin een beroepsbeoefenaar met wie een overeenkomst is gesloten, weigert zijn onderneming uit te oefenen. De waarde van de niet-uitgevoerde instructie mag niet meer dan € 10.000 bedragen;
l’assignation devant le tribunal d’instance/de grande instance, dagvaarding voor het gerecht van eerste aanleg of voor het tribunal de grande instance: het maakt het mogelijk een proces in te leiden.
Voor de procedures kun je ook een beroep doen op rechtsbijstand.
 

 • Frankrijk voert groepsvorderingen in
  Een artikel in onze rubriek > Consument > Consument in Frankrijk

  De Franse gedeputeerden hebben voor een wetsontwerp gestemd dat het mogelijk maakt collectief naar de rechter te stappen.

 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |