allesfrans.com

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

 • EDF, Enedis, Engie, ERDF, GDF, RTE... Hoe zit dat nou?

  Kom jij er nog uit? Wie is nou wat?

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenVerlenging abonnement mobiele telefoon opzeggen

Verlenging abonnement mobiele telefoon opzeggen

zondag 29 april 2018, door Hanjo

Een voorbeeld van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging om de automatische verlenging van een abonnement stop te zetten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verklaring dat iemand van je huurt
Beoordeling:
Bezoeken: 53
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam provider
Service abonnement
Adres provider
 

Woonplaats, le datum

 

Lettre recommandée avec accusé de réception

 

Objet : non renouvellement de l’abonnement

 

Madame, Monsieur,

 

En date du ingangsdatum, j’ai souscrit un abonnement contractnummer auprès de vos services pour une durée de (12/24 mois…).

 

Ce contrat d’abonnement venant à terme le <einddatum contract, je viens par la présente lettre vous informer de mon intention de ne pas le renouveler conformément à la clause n° nummer clausule figurant dans mon contrat.

 

En conséquence, celui-ci prendra fin à la date anniversaire soit le gewenste einddatum.

 

Par ailleurs, j’envoie copie de cette lettre à ma banque pour l’informer de cette résiliation afin qu’elle arrête le prélèvement automatique sur mon compte bankgegevens, pour toute facturation ultérieure à cette date.

 

Vous souhaitant bonne réception de la présente lettre, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam provider
Afdeling abonnementen
Adres provider
 

Woonplaats, datum

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Betreft
Betreft: niet-verlenging abonnement

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Vanaf ingangsdatum heb ik me met contract contractnummer ingeschreven voor een periode van (12/24 maanden...).

 

Aangezien dit abonnementscontract op Vervaldatum contract afloopt, deel ik u hierbij mee dat ik voornemens ben het niet te verlengen in overeenstemming met clausule nr. nummer clausule in mijn contract.

 

Dienovereenkomstig zal deze overeenkomst eindigen gewenste einddatum.

 

Tevens stuur ik een kopie van deze brief naar mijn bank om deze op de hoogte te stellen van deze annulering, zodat het de automatische incasso van mijn rekening bankgegevens stopt voor elke volgende facturering vanaf deze datum.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |