allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaBouwen en verbouwenElektraOnderdelenDisjoncteur of interrupteur différentiel, A of AC

Disjoncteur of interrupteur différentiel, A of AC

zaterdag 12 mei 2018, door Hanjo

In de elektrische installatie zorgt een groot aantal onderdelen voor de veiligheid van de gebruikers terwijl tegelijkertijd de kwaliteit van de elektrische installatie wordt gewaarborgd.

Het vorige artikel in deze rubriek: De bediening van de Franse elektriciteitsmeter
Beoordeling:
Bezoeken: 69
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om het risico van elektrische schokken die het gevolg kunnen zijn van de installatie te vermijden, is er naast de disjoncteur en de interrupteur de interrupteur differentiel.

Zowel in woningen als in utiliteitsgebouwen worden aardlekschakelaars voorgeschreven. Een aardlekschakelaar meet de stroom zowel in de fase- als in de nuldraad (heen en terug). Beide stromen zijn normaal gesproken aan elkaar gelijk. Treedt in de installatie een fout op, dat wil zeggen, er ontstaat een foutstroom naar aarde (bijvoorbeeld via een menselijk lichaam dat in contact kwam met de elektriciteit) dan spreekt de aardlekschakelaar aan bij een bepaalde waarde van die foutstroom en schakelt het voedende net uit.
In vrijwel alle gevallen is de maximale waarde waarbij een aardlekschakelaar uitschakelt begrensd op 30mA. Behalve de waarde van de foutstroom is ook de uitschakeltijd van belang. Tot circa 15mA mag een aardlekschakelaar niet uitschakelen. Bij 30mA dient de aardlekschakelaar binnen maximaal 300ms uit te schakelen. Bij hogere foutstromen wordt de uitschakeltijd steeds korter tot minder dan 50ms bij een foutstroom van circa 150mA.

Disjoncteur

Een disjoncteur wordt in het Nederlands een installatieautomaat, maximumschakelaar, zekeringautomaat, automaat of automatische zekering genoemd. Dit onderdeel in de groepenkast beschermt de bedrading van elektrische installaties tegen schade door te hoge elektrische stromen.
De automaat onderbreekt het elektrische circuit als door kortsluiting of overbelasting een te hoge stroom in de installatie ontstaat. Bij een plotselinge hoge stroomstoot (kortsluiting) geschiedt het uitschakelen nagenoeg zonder tijdsverloop door een elektromagneet. Bij overbelasting vindt uitschakeling plaats door middel van een bimetaal.
Installatieautomaten vervangen meer en meer de klassieke porseleinen smeltpatronen. Ze hebben de eigenschap - nadat ze in werking zijn getreden - direct weer voor gebruik gereed zijn.

Interrupteur

Een interrupteur is een schakelaar. De interrupteurs in de groepenkast bedienen elk een een bepaalde groep van de elektrische installatie, zodat niet bij werkzaamheden de volledige installatie hoeft te worden uitgeschakeld.

Wat is het verschil tussen een type A of AC?

De eerste exemplaren van de aardlekschakelaar waren van een type dat werd aangeduid met "AC". De goede werking van dit type aardlekschakelaar is alleen gegarandeerd als de foutstroom zuiver sinusvorming is, ofwel niet wordt verstoord door zogenoemde netvervuiling door dimmers, frequentie regelaars, enz. Dat kan in de hedendaagse elektrische installatie niet meer worden gegarandeerd zodat dit type aardlekschakelaar in Nederland vanaf 1996 niet meer mag worden toegepast. In Frankrijk zijn ze nog wel toegestaan.

Aardlekschakelaars type "A" zijn meer toegespitst op de huidige tijd en garanderen een goede uitschakeling niet alleen bij sinusvormige foutstromen, maar ook bij zogenoemde aangesneden wisselstromen of pulserende gelijkstromen. Je moet daarbij denken aan stromen veroorzaakt door dimmers en voedingen van computerapparatuur.
Probleem bij dit type aardlekschakelaar is dat de techniek niet gevoelig is voor zogenoemde vlakke gelijkstromen. Dat zijn foutstromen veroorzaakt door specifieke elektronische apparatuur waaronder de omvormers in laadpalen. Het uitschakelmechanisme kan zodanig worden beïnvloed dat uitschakeling niet meer plaatsvindt. Daarmee wordt een ogenschijnlijk veilige installatie ineens niet meer zo veilig als gedacht.

 

De differentieelschakelaar van het type A heeft dus als verschil dat hij efficiënter is op gevoelige circuits en zowel wissel- als gelijkstroomlekken detecteert.

De beste keuze: alleen type A gebruiken!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |