allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaMedischVoorzieningenHoe werkt de SAMU?

Hoe werkt de SAMU?

zaterdag 12 mei 2018, door Hanjo

De Samu en de werking ervan staan in de schijnwerpers na de dood van een jonge vrouw in Straatsburg wier oproep door een operator werd genegeerd. Hoe werkt deze dienst?

Het vorige artikel in deze rubriek: Griepinjecties
Beoordeling:
Bezoeken: 152
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In elk Frans departement is een medische spoedhulpdienst (Samu) georganiseerd om te reageren op situaties van levensbedreigende nood. Wat gebeurt er als je 15 belt?

Medisch Regelgevend Assistent

In het speciale controlecentrum is de eerste persoon die moet antwoorden een "assistant de régulation médicale (ARM)". De missie van deze persoon is om een informatieblad op te stellen, de administratieve gegevens en locatie van de beller te verzamelen en de redenen van de oproep te begrijpen om ze samen te vatten. Hij of zij stelt enkele vragen om een eerste inschatting te kunnen maken van de ernst van de situatie.
De ARM is over het algemeen geen zorgverlener en mag nooit alleen een beslissing nemen. In het geval van een levensbedreigende noodsituatie kan dit leiden tot bepaalde procedures, zoals het sturen van een reddingsteam. Maar in principe moeten al dit soort oproepen worden doorgeschakeld naar een huisarts.

De regulerende arts

Afhankelijk van de situatie kiest de centralist ervoor om het gesprek door te verwijzen naar een spoedarts, dus een specialist, of naar een huisarts die regelmatig voor de Samu werkt. De bediener mag "nooit ophangen" zonder het advies van de arts te hebben ingewonnen, in het bijzonder in het geval van een hulpvraag of een dringende noodsituatie.

De arts stelt vragen om de symptomen, mogelijke oorzaken of medische voorgeschiedenis te achterhalen en beoordeelt de ernstgraad. Hij kan er dan voor kiezen om eenvoudig advies te geven, de patiënt door te verwijzen naar zijn behandelend arts of huisarts, een beroep te doen op SOS médecins of een lokale arts om een huisbezoek te organiseren.

Hij kan de patiënt ook aanbieden naar de spoedeisende hulp te gaan als hij zich kan bewegen. Tot slot kan hij, indien nodig, een ambulance sturen, de sapeurs-pompiers (brandweer) bellen of een mobiel nood- en reanimatievoertuig (Smur) sturen.

Bij ziekenhuisopname zorgt de behandelend arts, bijgestaan door de ARM, voor het vinden van een plaats voor de patiënt en zorgt hij voor een goede verzorging.

De opleiding van OWE’s moet worden verbeterd.
Hoewel in principe alle gesprekken via een arts moeten verlopen, is dit niet altijd het geval. Per jaar bellen 30 miljoen mensen de Samu en deze centra met een omvang van de jaren tachtig en negentig hebben het vaak moeilijk om het hoofd te bieden. Bovendien is de opleiding van ARM’s, hoewel verplicht, niet homogeen. Er zou een nationaal diploma moeten bestaan, in plaats van de zeer uiteenlopende wijze waarop momenteel wordt opgeleid.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Kraamhuizen

  Frankrijk experimenteerde twee jaar lang met "kraamhuizen", nu mag het officieel.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |