allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingWat is een "jour chomé"

Wat is een "jour chomé"

zondag 13 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Een "jour chomé" is een dag waarop de werknemer niet werkt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verplichtingen inzake gelijke kansen bij onderhandelingen en overleg binnen een onderneming
Beoordeling:
Bezoeken: 43
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een jour chomé kan verschillende redenen hebben: vakantie, feestdagen, enz. In het dagelijks taalgebruik wordt de term "jour de congés" gebruikt wanneer de werknemer niet werkt vanwege betaalde vakantiedagen die worden opgenomen, en "jour chomé" wanneer de werknemer niet werkt omdat de dag een feestdag is.

De kenmerken van de vrije dagen en hun vergoeding werden herzien.

Verlofdag of vrije dag?

Een jour chomé is dus niet hetzelfde als een jour de congés.

Jour férié

De Code du travail, de Franse arbeidswetgeving voorziet (in artikel L3133-1) elf wettelijke feestdagen:

 • 1 januari (Jour de l’an),
 • Paasmaandag (lundi de Pâques),
 • 1 mei (Fête du travail)
 • 8 mei (Armistice 1945),
 • Hemelvaartsdag (jeudi de l’Ascension),
 • Pinkstermaandag (lundi de Pentecôte),
 • 14 juli (Fête nationale),
 • 15 augustus (Assomption),
 • 1 november (Toussaint),
 • 11 november (Armistice 1918),
 • 25 december (Noël)
  26 december en Vendredi saint zijn feestdagen in Alsace-Moselle.

Jour férié chomé

Onder deze wettelijke feestdagen worden in een arbeidsovereenkomst (branch, vennootschap, filiaal) de niet gewerkte wettelijke feestdagen omschreven (artikel 3133-3-1 van het Arbeidswetboek). Indien dit niet het geval is, stelt de werkgever de niet gewerkte feestdagen vast.

Het is dus heel goed mogelijk om op een jour férié te werken!
Alleen 1 mei is een verplichte feestdag (artikel L3133-4 van het Arbeidswetboek).
Een jour férié chômé wordt niet van de betaalde vakantiedagen afgetrokken.
 
Een "pont" is een brugdag, een vrije dag tussen een feestdag en een wekelijkse rustdag. Het kan een feestdag voorafgaan aan of volgen. Deze vrije dag komt dan overeen met een betaalde vakantiedag of een (soms belaste) RTT-dag.

Jour férié chômé en uitbetaling

Moet een feestdag worden betaald? Ja. Op welke manier? Dat hangt allemaal af van de feestdag...

Een gewone jour férié

Als een jour férié chômé op een normaal gesproken gewekte dag valt, mag dit niet tot loonverlies lijden, mits de werknemer ten minste drie maanden anciënniteit heeft (artikel L3133-3 van het Arbeidswetboek).

Er moet sprake zijn van volledige instandhouding van het salaris, d.w.z. de betaling van het basissalaris en de bijbehorende toelagen.

Als de feestdag op een zondag valt, heeft dat geen impact... tenzij er gunstigere bepalingen zijn in de arbeidsovereenkomst.

Hier zijn enkele specifieke situaties:

 • Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden dezelfde regels als voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Seizoenarbeiders zijn aan dezelfde regels onderworpen, indien zij op grond van verschillende opeenvolgende overeenkomsten of anderszins in de onderneming een totale anciënniteit van ten minste drie maanden hebben opgebouwd.
 • Voor tijdelijke werknemers, uitzendkrachten en thuiswerkers betaalt de werkgever niet op de vrije dag, tenzij er een gunstigere overeenkomst bestaat (artikel L3133-3 van het Arbeidswetboek). Zij worden niet betaald voor de tijd dat niet op een vakantiedag wordt gewerkt.
 • Deeltijdwerknemer kent de werkgever het aantal feestdagen toe waarop hij recht heeft, maar betaalt hem uit op basis van de theoretische dagelijkse arbeidstijd van de deeltijdwerknemer.
Als op een "gewone" feestdag wordt gewerkt, ontvangt de werknemer het "normale" loon.

En op 1 mei

De Dag van de Arbeid is een bijzondere feestdag. Geen enkele werknemer, ongeacht leeftijd, anciënniteit of functie, is verplicht te werken.

Het salaris van de werknemer moet worden gehandhaafd, ongeacht de situatie van de werknemer.

Werknemers die per uur, per dag of per prestatie worden betaald, hebben recht op een vergoeding gelijk aan het salaris dat zij zouden hebben verdiend als de dag was gewerkt.

In sectoren waar het werk niet onderbroken kan worden, hebben werknemers die werken op 1 mei recht op een verdubbeling van hun loon (artikel L3133-6 van het Arbeidswetboek).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |