allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingRTT - Arbeidsduurverkorting

RTT - Arbeidsduurverkorting

zondag 13 mei 2018, door Hanjo

De verkorting van de arbeidstijd (Réduction du temps de travail, ofwel "RTT") is een algemene trend naar de verkorting van de jaarlijkse arbeidstijd in Europa en Noord-Amerika vanaf het midden van de 19e eeuw.

Het vorige artikel in deze rubriek: Professionele gelijkheid
Beoordeling:
Bezoeken: 44
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De verkorting van de arbeidstijd is sinds 1880 een fundamentele trend in de geïndustrialiseerde economieën, met name onder invloed van arbeidsconflicten en sociaal-democratisch hervormingsbeleid. Ze wordt mogelijk gemaakt door de steeds toenemende productiviteit van het werk als gevolg van machinisatie (automatisering, communicatie, opslag en verwerking van informatie, kunstmatige intelligentie, enz.) Deze stijging van de productiviteit maakt het mogelijk om meer te produceren met gelijke of zelfs kortere werktijden.

In Frankrijk was de arbeidstijdverkorting in eerste instantie gebaseerd op hygiënische overwegingen (het rapport van Villermé, beperking van de werkdag tot 8 uur voor kinderen van 8 tot 12 jaar in 1841) voordat het een vakbondseis werd.

Sinds het einde van de 20e eeuw wordt arbeidstijdverkorting vaak gezien als een middel om de werkloosheid terug te dringen. François Mitterrand heeft de werkweek teruggebracht tot 39 uur.
Een van de belangrijkste hervormingen van de regering Jospin was de overgang naar een wettelijke periode van 35 uur (de Aubry-wetgeving).

Maatregelen om de arbeidstijd te verkorten worden door economen niet unaniem aanvaard en worden vaak besproken. Zo heeft de econoom Florin Aftalion in een artikel in Le Monde het vooroordeel van arbeidstijdverkorting ter vermindering van de werkloosheid aan de kaak gesteld. Het was en is een speerpunt van de Socialistische Partij.

Meer in het algemeen is de liberale econoom Pascal Salin van mening dat het ingrijpen van de staat in de vaststelling van de duur van de arbeidstijd onwettig is, zoals dat aan het begin van de 19e eeuw en daarvoor het geval was. Hij omschrijft de verdeling van de werktijd als een "misvatting".

Anderzijds is de verkorting van de arbeidstijd een eeuwigdurende claim van de arbeidersbeweging sinds haar oprichting, te beginnen met Karl Marx.

In juli 2016 werd in een verslag van het inspectoraat-generaal Sociale Zaken erkend dat de Aubry-wetgeving 350.000 banen had gecreëerd en werd aanbevolen "de arbeidsduur te verkorten met het oog op het scheppen van banen als prioriteit".

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Solde de tout compte

  Dit document wordt door de werkgever verstrekt aan het einde van een arbeidsovereenkomst.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |