allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentWat is de "réserve héréditaire" en wat zijn "héritiers réservataires"?

Wat is de "réserve héréditaire" en wat zijn "héritiers réservataires"?

maandag 14 mei 2018, door Hanjo

De Franse wetgeving staat dus niet toe dat bepaalde erfgenamen, zoals kinderen, worden onterfd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vruchtgebruik (usufruit)
Beoordeling:
Bezoeken: 48
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In het Franse erfrecht is de "nalatenschapsreserve" een deel van de nalatenschap dat wettelijk is voorbehouden aan bepaalde beschermde erfgenamen, de "héritiers réservataires".

In Nederland wordt gesproken van de "legitieme portie", terwijl in België van de Franse vertaling gebruik wordt gemaakt: "erfelijke reserve".

Dit wettelijke erfdeel werd gedefinieerd door de wet van 23 juni 2006, in artikel 912 van de Code Civil: "De erfelijke reserve is het deel van het vermogen en het erfrecht waarvan het recht de vrije overdracht van lasten waarborgt aan bepaalde erfgenamen, indien zij worden opgeroepen om te erven en indien zij deze aanvaarden".

De beschermde erfgenamen zijn de nakomelingen. Bij hun afwezigheid is alleen de overlevende echtgenoot beschermd.

Het is in de eerste plaats een middel om deze specifieke erfgenamen te beschermen. Bij leven kan een persoon giften doen aan derden of aan zijn toekomstige erfgenamen, namelijk een gift (disposition entre vifs) of testament (disposition à cause de mort). Deze schenkingen kunnen tot gevolg hebben dat de nalatenschap van deze persoon wordt leeggemaakt en er geen erfdeel voor de erfgenamen achter blijft.

De beschermde erfgenamen, en alleen zij, kunnen in dit geval aanspraak maken op de bescherming van hun rechten en dus de "vermindering" van deze schenkingen eisen, zodra dit hun wettelijk erfdeel beïnvloedt.

Dit definieert een beschikbaar erfdeel, de "quotité disponible" genoemd, waaruit schenkingen kunnen worden gedaan. Zodra deze portie wordt overschreden, kunnen de erfgenamen actie ondernemen om de donaties te verminderen. De Code Civil bepaalt het gedeelte dat beschikbaar is in artikel 912, alinea 2: "Het beschikbare gedeelte is het gedeelte van de goederen- en erfrechten dat niet bij wet is voorbehouden en waarover de overledene vrij kon beschikken voor schenkingen".

De wetgever heeft dus delen bepaald (overeenstemmend met de réserve héréditaire en bijgevolg met de quotité disponible), volgens een tarief dat van toepassing is op een berekening bij overlijden, met inbegrip van het bestaande vermogen (met uitzondering van de schuldvorderingen), alsook van alle geschenken die er fictief zijn samengebracht.

De verdeling is als volgt:

Bij nakomelingen is dat afhankelijk van het aantal kinderen (artikel 913):

 • één kind: réserve héréditaire = 1/2 en quotité disponible = 1/2 ;
 • twee kinderen: réserve héréditaire = 2/3 en quotité disponible = 1/3 ;
 • drie of meer kinderen: réserve héréditaire = 3/4 en quotité disponible = 1/4.

Indien er geen nakomelingen zijn, maar wel een overlevende echtgenoot (artikel 914-1):

 • de réserve héréditaire is 1/4 en de quotité disponible is 3/4.

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |