allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtLevensverzekering en successierechten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Levensverzekering en successierechten

dinsdag 22 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 26 mei 2018

Hoe wordt de belasting over een als nalatenschap uitbetaalde levensverzekering berekend?

Het vorige artikel in deze rubriek: Je erfenis voorbereiden
Beoordeling:
Bezoeken: 205
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De langstlevende echtgenoot ontvangt het deel van de levensverzekering dat zijn overleden echtgenoot in bezit heeft, zonder daarover successierechten te hoeven betalen.

Andere begunstigden kunnen er echter aan onderworpen worden, afhankelijk van de datum van inschrijving (voor of na 20 november 1991), de stortingen gedaan voor en na de 70ste verjaardag van de inschrijver, en ten slotte het bedrag van de stortingen, de gerealiseerde meerwaarde of het totale kapitaal.

Hier lees je hoe de belasting over een achtereenvolgens ontvangen levensverzekering berekend wordt op basis van verschillende factoren.

Het gaat hier niet om de belasting op aflossingen, maar alleen om de nalatenschap na het overlijden van de inschrijver.

De begunstigde van de levensverzekering is de echtgenoot

Wanneer een echtpaar een levensverzekering aangaat, verdient het de voorkeur dat de ene echtgenoot de andere als begunstigde aanduidt. In 2016 zijn de opvolgingsregels echter gewijzigd.

Sinds 2016

Wanneer een echtpaar een levensverzekering met gemeenschappelijke fondsen heeft afgesloten, wordt de afkoopwaarde in contanten van deze polis, in geval van overlijden van de echtgenoot van de levensverzekeraar (niet-betaalde polis), niet langer opgenomen in de activa van de gemeenschap van het huwelijk en vormt deze geen vastgoedactief voor de berekening van de overdrachtsrechten. Het ontvangen bedrag is derhalve niet in de boedel begrepen.

Vóór 2016

Indien elke echtgenoot de andere niet als begunstigde had aangewezen, zou de overlevende echtgenoot kapitaal en meerwaarden ontvangen in volledige belastingvrijstelling van de nalatenschap, maar het ontvangen bedrag werd in de nalatenschap geteld.

Indien de langstlevende echtgenoot daarentegen als begunstigde werd aangewezen, was hij vrijgesteld van successierechten toen hij het aandeel van de overledene in de levensverzekering ontving: 50% van het totale investeringsbedrag indien zij gehuwd waren in gemeenschap van goederen.

Berekening successierechten op een levensverzekering

Bepaal wanneer de polis is aangegaan. Op je laatste afschrift van de levensverzekering moet daar de datum van aankoop zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, moet je contact opnemen met de bank waarbij de inschrijving werd gedaan.

Het is de bedoeling vast te stellen of vóór of na 20 november 1991 met de investering werd begonnen; dit feit is bepalend voor de berekening van het bedrag van de boedelrechten.

Na 20 november 1991

Bepaal het aantal betalingen voor en na het 70ste levensjaar van de eigenaar:

 1. Controleer het laatste overzicht van de levensverzekering of vraag bij de bank het totaalbedrag van de betalingen sinds de opening van de belegging.
 2. Tel alle uitkeringen gedaan na het 70ste levensjaar van de verzekerde.
 3. Breng de som van de betalingen voor en na de leeftijd van 70 jaar in mindering.

Betalingen vóór het 70ste levensjaar

Indien de betalingen worden gedaan vóór de 70e verjaardag voor een overeenkomst die niet meer bedraagt dan € 152.500 per begunstigde, is er geen successierecht.

Als bij een overeenkomst van meer dan € 152.500 per begunstigde de betalingen voor zijn 70e verjaardag worden gedaan, zijn er wel successierechten:

met ingang van 1 juli 2014:
20% van het gedeelte kleiner dan of gelijk aan € 700.000 (na aftrek van een vergoeding van € 152.500);
31,25% van het gedeelte boven € 700.000 (na aftrek van € 152.500);
vóór 1 juli 2014:
20% van het gedeelte kleiner dan of gelijk aan € 902.838 (na aftrek van een vergoeding van € 152.500);
25% van het gedeelte boven € 902.838 (na aftrek van € 152.500).

Betalingen na het 70ste levensjaar

Als de betalingen worden gedaan na de 70ste verjaardag op een contract van meer dan € 30.500, zijn dezelfde deposito’s onderworpen aan de geldende successiebelasting schaal.

Het is mogelijk om in de heffingsgrondslag voor de boedel alle aan de begunstigde betaalde bedragen op te nemen, zonder onderscheid te maken tussen het gedeelte dat overeenkomt met de aanvankelijk door de verzekerde betaalde premies en het gedeelte dat overeenkomt met de opbrengsten van deze premies.

Indien uitkeringen worden gedaan na de 70ste verjaardag op een polis met een waarde van minder dan € 30.500, worden stortingen of meerwaarden niet belast.

Voorbeeld: vóór zijn 70e verjaardag betaalde een inschrijver € 320.000 op een levensverzekering voor zijn 2 begunstigde kinderen (€ 160.000 per kind), wat samen met de meerwaarden een kapitaal van € 350.000 (€ 175.000 per kind) opleverde.

Na zijn 70 jaar deponeerde hij € 80.000 (€ 40.000 voor elk), wat hem, met een meerwaarde van € 10.000, een kapitaal gaf van € 90.000 (€ 45.000 per kind).

Zijn kinderen zullen elk € 4.500 aan successierechten moeten betalen over het verkregen kapitaal voordat de inschrijver 70 wordt: (€ 175.000 - € 152.500) × 20% = € 4.500.

De successierechten op betalingen na de 70ste verjaardag bedraagt € 29.750 voor elke begunstigde: (€ 90.000 - € 30.500) / 2.

In het kader van een assurance-vie-génération, komen bedragen betaald vóór de leeftijd van 70 onderworpen in aanmerking voor een extra korting van 20% voor alle begunstigden vóór de toepassing van de gewone belastingen.

Vóór 20 november 1991

 1. Bereken de premies betaald voor en na 13 oktober 1998.
 2. Vóór 13 oktober 1998 betaalde premies en gerealiseerde vermogenswinsten zijn vrijgesteld van successierechten.
 3. Premies die vanaf 13 oktober 1998 worden betaald, zijn tot een maximumbedrag van € 152.500 vrijgesteld van successierechten en worden daarboven belast tegen 20%.
Voorbeeld: Vóór 13 oktober 1998 stortte een inschrijver deposito’s voor zijn 2 begunstigde kinderen om een kapitaal van € 230.000 (spaargeld en meerwaarden), of € 115.000 elk, te bereiken.

Na 13 oktober 1998 bedroegen de betalingen en de gerealiseerde meerwaarde € 400.000, dat wil zeggen € 200.000 voor ieder van zijn kinderen.

Er geldt dus geen successierecht op het vóór 13 oktober 1998 verkregen kapitaal.

Anderzijds zullen de successierechten op het na 13 oktober 1998 verkregen kapitaal voor elk van de kinderen € 9.500 bedragen: (€ 200.000 - € 152.500) × 20% = € 9.500.

 

 • Levensverzekering
  In onze rubriek > Verzekeringen

  Levensverzekeringen zijn een zeer flexibele en fiscaal efficiënte financiële belegging. Met een levensverzekering zijn je beleggingen en de vruchten ervan beschikbaar op elk moment tijdens jouw leven of na je overlijden ten voordele van de begunstigde(n).

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- ooreka.fr

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention