allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenLeenovereenkomst tussen particulieren
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Leenovereenkomst tussen particulieren

maandag 25 juni 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Wanneer je geld leent aan een persoon die je goed kent, is het toch noodzakelijk om deze lening te formaliseren door een schriftelijke handeling om uw schuld te kunnen innen als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.

De artikelen 1364 en volgende van de Code Civil schrijven immers voor dat alle overeenkomsten schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien moet de akte krachtens artikel 1375 van de Code Civil in tweevoud worden opgemaakt.

Dit is vooral belangrijk om jouw rechten te kunnen bewijzen in geval van onverwacht in gebreke blijven of overlijden van de lener.

Het vorige artikel in deze rubriek: Klacht over te hoge kosten noodreparatie
Beoordeling:
Bezoeken: 151
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Contrat de prêt entre les soussignés

Entre les soussignés

Achternaam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uitlener

Ci-après désigné « le prêteur »

D’une part

Et

Achternaam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van de kredietnemer

Ci-après désigné « l’emprunteur »

D’autre part.

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit

 

Le prêteur prête ce jour à l’emprunteur qui le reconnaît la somme de volledig geleend bedrag in cijfers. Cette somme est versée par le chèque numéro nummer van de cheque tiré sur la banque banknaam.

 

En conséquence, l’emprunteur s’engage à rembourser cette somme selon l’échéancier suivant :

 
Dates des remboursements Montants remboursés
eerste vervaldag Bedrag
tweede vervaldag Bedrag

enz.

 

Naar gelang van het geval

 • Ces montants ne comprennent pas d’intérêts, le prêteur acceptant de consentir un prêt gratuit à l’emprunteur.
 • Ces montants incluent un intérêt annuel calculé au taux de rentepercentage%.
 

D’autre part, l’emprunteur sera tenu de déclarer le prêt faisant l’objet du présent acte au service des impôts dont dépend son domicile.

 

Indien van toepassing

 • Le prêteur devra déclarer les intérêts versés par l’emprunteur dans sa déclaration annuelle de revenus.
 

Enfin, tout litige survenant lors de l’exécution du présent contrat relèvera exclusivement des juridictions dont dépend le domicile du prêteur.

 

Fait à [ville], le datum

 
Le prêteur L’emprunteur
handtekening voorafgegaan door de handgeschreven tekst lu et approuvé handtekening voorafgegaan door de handgeschreven tekst lu et approuvé
 


Nederlands

Leningsovereenkomst tussen ondergetekenden
 

Tussen de ondergetekenden

 

Achternaam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van de uitlener

 

Hierna "de kredietverstrekker" genoemd.

 

Enerzijds

 

En

 

Achternaam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres van de kredietnemer

 

hierna "de kredietnemer" genoemd

 

Aan de andere kant.

 

Dit werd als volgt besloten en overeengekomen

 

De kredietverstrekker leent deze dag aan de kredietnemer, die het bedrag van volledig geleend bedrag in cijfers erkent. Dit bedrag wordt betaald per cheque nummer van de cheque bij bank banknaam.

 

De leningnemer verbindt zich er bijgevolg toe dit bedrag terug te betalen volgens onderstaand schema:

Terugbetalingsdata Terugbetaalde bedragen
eerste vervaldag bedrag
tweede vervaldag bedrag

enz.

 

Naar gelang van het geval

 
 • Deze bedragen zijn exclusief rente, aangezien de kredietverstrekker ermee instemt kosteloos een lening aan de kredietnemer te verstrekken.
 • Deze bedragen omvatten de jaarlijkse rente berekend tegen een rentevoet van rentepercentage%.

Anderzijds zal de kredietnemer gehouden zijn de lening die het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst aan te geven bij de belastingdienst waarvan zijn woonplaats afhangt.

 

Indien van toepassing

 • De kredietverstrekker zal de door de kredietnemer betaalde rente in zijn jaarlijkse inkomstenbelastingaangifte vermelden.

Ten slotte zal elk geschil ontstaan tijdens de uitvoering van deze overeenkomst uitsluitend onder de jurisdictie van de woonplaats van de uitlener vallen.

 

Gedaan te woonplaats, op datum.

 
De kredietverstrekker De kredietnemer
handtekening voorafgegaan door de handgeschreven tekst "gelezen en goedgekeurd" handtekening voorafgegaan door de handgeschreven tekst "gelezen en goedgekeurd"

 • Geld lenen aan een naaste
  Een artikel in onze rubriek > Geld en bank > Geld lenen

  We geven een overzicht van de te verstrekken documenten en de rechtsmiddelen in geval van een geschil.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 97

Trefwoorden
Modelteksten Overeenkomst
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention