allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingWerken tijdens je vakantie

Werken tijdens je vakantie

donderdag 28 juni 2018 , door Hanjo

Heb je meer inkomsten nodig of ben je allergisch voor nietsdoen... Sommigen hebben redenen om tijdens hun betaalde vakantie te werken. Maar kan en mag dat wel? Het antwoord is duidelijk nee, juridisch gezien.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werken op zondag - de regels
Beoordeling:
Bezoeken: 35
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Werken voor jouw werkgever tijdens jouw vakantie is ten strengste verboden. Het is ook verboden om een contract te sluiten met een andere onderneming (met uitzondering natuurlijk van deeltijdwerkers, die twee banen combineren, binnen de maximale wekelijkse arbeidstijd).

Waarom dit verbod? In de Franse wetgeving is het "droit au repos" verankerd. Deze term is verwarrend: hij suggereert dat terwijl de werkgever verplicht is zijn werknemer vijf weken betaald verlof per jaar aan te bieden, deze ervoor kan kiezen die niet op te nemen. Dat is niet het geval. Vakantie is ononderhandelbaar en werken zonder ooit te stoppen, ruïneert je gezondheid.

Misbruik van vertrouwen

Werk je naar eigen goeddunken en zonder jouw personeelsafdeling te waarschuwen voor een andere werkgever tijdens jouw "vrije" tijd? Dan komt dit neer op een schending van het wederzijds vertrouwen en een verlegging van het doel van de opschorting van de arbeidsovereenkomst, namelijk rust.

Het is met name op grond van de schending van de loyaliteitsplicht dat de werknemer kan worden ontslagen. En gebeurt dat werken bij een concurrent dan rechtvaardigt het een onmiddellijk ontslag wegens ernstig wangedrag.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer is niet het enige gevaar waarmee de werknemer wordt geconfronteerd. In theorie kan de burgemeester of de prefect een rechtszaak aanspannen bij de districtsrechtbank en een schadeloosstelling aan de werkloosheidsverzekering eisen. Door tijdens je verlof bij een andere werkgever te werken, beroof je immers een werkzoekende van een mogelijke baan...

Tussen de druiven

Elk principe heeft zijn uitzondering, maar er is een job waarbij de werknemer geen risico loopt: je hebt het recht om een oogstcontract te ondertekenen (voor één maand). Maar ook om tijdens je vakantie tussen de wijnstokken te zweten moet je de toestemming van je werkgever hebben gekregen.

Werken hoeft natuurlijk niet per se een contract in loondienst te zijn. Mensen die naast hun baan als micro-ondernemer werken, zijn verplicht hun bedrijf gedurende de vakantieperiode draaiende te houden. Om problemen te voorkomen wordt hen aangeraden om zoveel mogelijk (en het is bijvoorbeeld mogelijk voor een consultant) forfaitaire diensten uit te voeren. Dit betekent dat bij het opmaken van facturen niet precies kan worden bepaald hoeveel werk daarmee gemoeid was. En nog een aanbeveling: kies een factuurdatum buiten de betaalde verlofperiode!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |