allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgeving"Astreinte", wat is dat?

"Astreinte", wat is dat?

maandag 20 augustus 2018 , door Hanjo

Jouw werkgever stelt beschikbaarheidsdiensten in. Wat zijn de gevolgen?

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 41
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Onder astreinte wordt verstaan de werktijden die bepaalde personeelsleden buiten de normale werktijden of vrije dagen of feestdagen beschikbaar moet zijn. Gedurende deze periode heeft de werknemer de verplichting bereikbaar te zijn en moet hij kunnen interveniëren om arbeid te verrichten, zonder evenwel permanent en onmiddellijk ter beschikking van de werkgever te staan. Hij is echter niet gedwongen in of bij zijn huis te blijven.

De beschikbaarheidsdienst kan telefonisch, operationeel of technisch zijn, hij kan zowel betrekking hebben op leidinggevend personeel als op het overige personeel, voltijds of deeltijds, ’s nachts, op een feestdag of op zondag. Het moet worden gecompenseerd, hetzij financieel, hetzij in de vorm van rust.

Tijdens de beschikbaarheidsdienst moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee perioden: de periode waarin de werknemer beschikbaarheidsdienst heeft en de periode waarin hij tussenkomt. De duur van deze interventie wordt als werkelijke arbeidstijd beschouwd, terwijl de tijd gedurende welke hij geen interventie heeft uitgevoerd als rusttijd wordt geteld. Er is geen sprake van asteinte wanneer hij binnen het bedrijf moet wachten. Deze wachttijd komt overeen met de werkelijke arbeidstijd en wordt als zodanig betaald omdat de werknemer geen persoonlijke activiteiten kan verrichten, zoals de beschikbaarheidsdienst toestaat.

De dienst wordt vastgelegd in een bedrijfs- of vestigingsovereenkomst of -conventie, of een filiaalovereenkomst of -conventie, waarin de wijze van organisatie wordt bepaald (financiële vergoeding, recuperatie van het verlof, responstijd voor de betrokken werknemers...). Bij gebreke hiervan kan deze worden vastgesteld door de werkgever na het informeren en raadplegen van de ondernemingsraad of de medezeggenschap en na het informeren van de arbeidsinspectie.

De invoering van een asteinte moet leiden tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst en kan door de werknemer worden geweigerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Arbeidsduur in de privé sector

  Wat is de maximale aantal uren dat je in Frankrijk per week of dag mag werken en hoe moet dat over een jaar verdeeld zijn?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |