allesfrans.com

 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
 • Hoeveel ben je kwijt voor een Franse rijopleiding?

  De president herhaalde onlangs dat zijn regering bezig was "met het versterken van een echt beleid om de kosten van rijbewijzen te verlagen".
 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingBronheffingIn 2019 nog geen bronheffing voor particuliere hulp aan huis

In 2019 nog geen bronheffing voor particuliere hulp aan huis

dinsdag 10 juli 2018, door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Bij tewerkstelling van een medewerker thuis of van een kinderhulp verandert er in 2019 niets voor de werkgever. Er wordt geen roerende voorheffing ingehouden op de vergoeding die aan de werknemer wordt betaald.
Vanaf 2020 zal de hervorming van de roerende voorheffing worden toegepast volgens vereenvoudigde procedures die gebaseerd zijn op de bestaande CESU- en PAJEMPLOI-mechanismen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bronheffing en inkomsten van buiten Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 45
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat moet je in 2019 doen als individuele werkgever?

Je blijft als werkgever bij CESU of PAJEMPLOI aangifte doen van het aantal uren dat jouw werknemer gedurende de maand heeft gewerkt en van het netto salaris (excl. sociale bijdragen) dat je wenst uit te betalen.

Op het loon van de werknemer wordt geen belasting ingehouden.

Wat betekent dat voor de werknemer?

Het ontbreken van een roerende voorheffing op het loon uitbetaald in 2019 zal ertoe leiden dat de werknemer belasting moet betalen in 2020, samen met de roerende voorheffing op de inkomsten die de werknemer in 2020 ontvangt.

Om de werknemers in staat te stellen te anticiperen op de belastingdruk in 2020, zullen verschillende begeleidende maatregelen worden genomen:

 • De werknemer zal eerst het bedrag van de roerende voorheffing kunnen inschatten dankzij een rekentool die beschikbaar is op impots.gouv.fr;
 • Indien de werknemer de belasting vooraf en tegen een regelmatig tarief wenst te betalen, kan de werknemer gebruik maken van de online dienst "Beheer mijn inhouding aan de bron" om elke maand een voorschot te betalen;
 • Werknemers die willen wachten op de afrekening in 2020, genieten automatisch van een uitstel over de laatste vier maanden van het jaar als hun belasting meer dan € 300 bedraagt.

Hoe zal de hervorming in 2020 van toepassing zijn?

De hervorming zal ten uitvoer worden gelegd via de PAJEMPLOI- en i-centra als onderdeel van het huidige proces van de werkgever om het betaalde nettoloon aan te geven en de overeenkomstige sociale premies en bijdragen te betalen.

In de loop van 2019 zullen de PAJEMPLOI- en CESU-centra een volledig dienstenaanbod aanbieden (de "alles-in-één"-optie), dat het ook mogelijk zal maken om de roerende voorheffing vanaf 2020 te beheren. De individuele werkgever kan, met instemming van de werknemer, het volledige beloningsproces van de werknemer aan het centrum toevertrouwen en onmiddellijk bepaalde sociale voordelen genieten waarop hij recht heeft (in het bijzonder de aanvulling vrije keuze van zorg (CMG) voor ouders van jonge kinderen).

Als werkgever blijf je bij het CESU of PAJEMPLOI centrum aangifte doen van het aantal uren dat jouw werknemer gedurende de maand heeft gewerkt en van het netto salaris (excl. sociale bijdragen) dat je wenst uit te betalen. Je moet deze declaratie doen vóór de betaling van het salaris en uiterlijk op de vijfde van de maand die volgt op de aangegeven periode.

Op basis van de tarieven ontvangen van de belastingadministratie, berekent het CESU of PAJEMPLOI centrum rechtstreeks het bedrag dat moet worden ingehouden op het loon en verzekert het, in het kader van het "alles-in-één"-aanbod, de betaling van het loon aan de werknemer.

De werkgever wordt in één keer ingehouden op het bedrag van het betaalde nettosalaris, de verschuldigde sociale premies en bijdragen, verminderd met de sociale uitkeringen waarop hij recht heeft. Het CESU of PAJEMPLOI centrum betaalt de sociale bijdragen aan URSSAF en de roerende voorheffing aan de belastingdienst.

Deze "alles-in-één"-optie zal het voor de individuele werkgever gemakkelijker en eenvoudiger maken en tegelijkertijd de tijd die nodig is om het salaris van de werknemer te betalen, verkorten. Het zal de werkgever inzicht geven in de nettokosten van het dienstverband van de werknemer en zijn onmiddellijke financiële inspanning verminderen.

Indien de werkgever geen gebruik wenst te maken van de "alles-in-één"-regeling, berekent het centrum rechtstreeks het bedrag van de roerende voorheffing en deelt het de werkgever het nettobedrag na roerende voorheffing mee dat aan de werknemer moet worden betaald.

Wat gebeurt er als je een agent of serviceprovider gebruikt?

Het uitstel is van toepassing in het geval van een beroep op een agentuurovereenkomst of -vereniging, waarbij de betrokkene de werkgever blijft. Anderzijds is zij niet van toepassing wanneer een beroep wordt gedaan op een dienstverlenend bedrijf; het bedrijf is dan de werkgever van de werknemer thuis en is verantwoordelijk voor de bronheffing.

Hoe werkt dit voor belastingkredieten?

Belastingplichtigen die in 2018 een belastingkrediet "persoonlijke service" ontvangen (uitgaven voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 6 jaar en werk thuis) ontvangen in januari 2019 een aanbetaling van 30%.

Het ontbreken van bronbelasting op het salaris dat in 2019 door individuele werkgevers werd betaald, heeft geen invloed op hun belastingkredieten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bronheffing en belastingaftrek

  Vanaf 1 januari 2019 heeft Frankrijk de roerende voorheffing en wordt de inkomstenbelasting direct ingehouden. Maar hoe gaat dat met de belastingaftrek?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |