allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerSignaleringSignalering op het Franse wegdek

Signalering op het Franse wegdek

zondag 22 juli 2018 , door Hanjo

De betekenis van de verschillende strepen (de zogenaamde "signalisation horzontale") en hun regelgeving.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuw verkeersbord voor fietsers
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 321
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op het Franse wegdek kom je diverse soorten strepen tegen die ieder hun eigen wettelijke betekenis hebben. Dit zijn de belangrijkste:

Een ononderbroken lijn die twee (tegengestelde) weggedeelten scheidt

Deze "ligne continue" geeft aan dat een bestuurder over deze lijn mag gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor het passeren van fietsers.
Scheidt de lijn twee tegengestelde rijrichtingen, dan is het verboden links van de lijn te rijden.

Een onderbroken lijn die twee tegengestelde weggedeelten scheidt

De strepen van deze "ligne de séparation" zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 10 meter. Ze strepen mogen in beide richtingen worden gepasseerd om in te halen, net zoals in Nederland en België.

Een onderbroken lijn die rijbaan op een weg markeert.

Deze "ligne de délimitation de la chaussée et des voies de circulation" ligt rechts van je. De strepen zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 3,5 meter. Indien nodig mag je over deze lijn gaan.

Ten onrechte wordt vermoed dat fietsers rechts van deze lijn moeten blijven.

Een onderbroken lijn die een voorbehouden weggedeelte scheidt.

Een "ligne de délimitation de la chaussée et des voies réservées" is een onderbroken lijn van 20 meter met een tussenruimte van 6 meter aan je rechterzijde die bijvoorbeeld de vluchtstrook markeert. Je mag er alleen overheen bij een noodsituatie.

Een onderbroken lijn die twee (tegengestelde) weggedeelten scheidt.

Deze strepen zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 3,5 meter. Deze signalering kom je alleen in Frankrijk tegen:

 • als "ontmoedigingslijn". Een "ligne de dissuasion" kom je tegen op nauwe, bochtige weggedeelten of bij gevaarlijke passages, waar inhalen wordt afgeraden. Alleen langzaam verkeer mag hier worden ingehaald, maar een voertuig dat harder dan 60 km/u rijdt mag er niet worden ingehaald.
 • als waarschuwingslijn. Een "ligne d’avertissement" kondigt een ononderbroken lijn aan. Je mag deze onderbroken lijn alleen passeren als je er zeker van bent dat de inhaalmanoeuvre is afgerond is vóór de doorgetrokken lijn. Vaak wordt de onderlinge afstand steeds korter. Meestal vind je hier ook de "verdrijvingspijlen".
Een ligne de dissuasion vind je ook bij een uitvoegstrook, zoals op de autosnelweg. Je mag hier dan wel inhalen (de lijn naar links passeren), maar niet vanaf de meest linkse baan de lijn passeren naar de rechts gelegen uitvoegstrook.

Een onderbroken lijn en ononderbroken lijn.

Wanneer een "ligne continue et ligne discontinue" naast elkaar liggen mag alleen van de onderbroken zijde worden ingehaald. Bestuurders die deze lijnen hebben overschreden om in te halen, mogen ze echter weer oversteken om terug te keren naar hun normale positie op de weg.

Tijdelijke markering

Tijdelijke markeringen wordt aangebracht tijdens wegwerken. Ze zijn doorlopend of onderbroken en bestaan uit oranje lijnen of oranje spijkers. De lijnen hebben dezelfde betekenis als de permanente witte markeringen.

Verdrijvingspijlen

Deze "flèches de rabattement" geven aan dat je een ononderbroken lijn (inhaalverbod) nadert of wanneer het aantal rijbanen vermindert.

Elke inhaalbeurt moet worden voltooid vóór de laatste pijl (meestal drie) wordt bereikt en de inhaalbeurt mag niet beginnen vanaf de eerste pijl.

Op wegen met meer dan twee rijstroken zijn de verdrijvingspijlen geschilderd op de rijstrook die niet meer kan worden gebruikt. Je moet deze rijbaan zo snel mogelijk verlaten.

Pijlen langs een onderbroken lijn en ononderbroken lijn geven aan dat er een ononderbroken streep aankomt.

Voorsorteren

Als je een kruising nadert, kun je deze witte "flèches de sélection" tegen komen. Deze pijlen markeren de rijstrook die bestuurders moeten volgen om zich te bewegen in de richting die door de pijlen wordt aangegeven.
Bovendien moeten bestuurders op het kruispunt de richting of een van de richtingen volgen die zijn aangegeven op de rijstrook waarin hij of zij rijdt.

Als je op een voorsorteerstrook staat, mag je niet van baan veranderen, zelfs als je je realiseert dat je je vergist hebt. Ook aan het einde van het pad moet je de gekozen richting blijven volgen.

Tegen het midden van de weg is een rijbaan voorzien voor voertuigen die links willen afslaan, zodat ze recht doorgaand verkeer niet hinderen.

Een onderbroken lijn met brede strepen.

Aan de rechter zijde van de weg wordt een extra rijstrook toegevoegd. Deze rijstrook wordt begrensd door een ononderbroken lijn of door een zeer brede onderbroken lijn. Vaak vind je er ook het bord met de tekst "vehicules lents".
Het betreft hier een rijbaan voor langzaam verkeer (dat bijv. moeite heeft met het stijgende karakter van de weg). Langzaam verkeer rijdt per definitie zachter dan 60 km/u. Rijd je harder dan 60 km/u, dan mag je er niet rijden en moet je gebruik maken van de baan die links ervan ligt.

Wanneer je met je caravan 65 km/u rijdt, mag je dus niet op deze baan rijden.

Een rijbaan voor fietsers

Een "bande cyclable" is gereserveerd voor fietsverkeer zonder aanhanger. Ze zijn gescheiden van de andere banen door een witte of onderbroken lijn. Het is alle andere gebruikers verboden er te stoppen, te parkeren of erop te rijden.

Een busbaan

Verkeer op een "bande réservée aux transports aux commun" kan worden beperkt tot bussen, taxi’s en ambulances. Ze zijn gescheiden van de rest van de weg door zeer brede witte lijnen. Deze lijnen zijn continu of onderbroken.

Voetgangersoversteekplaats

Een "passage piétons" bestaat uit parallel aan de rijweg aangebrachte witte strepen. Je mag er niet op stoppen.

Ze heten in Frankrijk geen "zébra", die vind je hieronder!

Verdrijvingsstrepen

Deze "zébras" of "hachures" zijn witte strepen die een deel van het wegdek markeren. Je mag er niet op rijden, stoppen of parkeren.

Stopstrepen

Een al dan niet onderbroken lijn die loodrecht op de rijbaan is getrokken, geeft aan waar de bestuurder de door de verkeersborden aangegeven handeling moet uitvoeren.

Anders dan in Nederland hoeft een stopbord niet van een stopstreep vergezeld te gaan. Ook bij verkeerslichten staat niet noodzakelijkerwijs een dwarsstreep.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |