allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenEen foutje mogen maken is nu een feit!
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een foutje mogen maken is nu een feit!

zondag 19 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Een fout te goeder trouw bij het indienen van een belastingaangifte, niet-melding van een wijziging van de situatie bij de CAF...
In de wet Pour un État au service d’une société de confiance, gepubliceerd in het Franse Staatsblad van 11 augustus 2018, worden maatregelen aangegeven om de betrekkingen tussen de gebruikers en de overheid te vergemakkelijken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het recht om een foutje te mogen maken
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 201
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het recht op rectificatie in geval van vergissing (droit à l’erreur) ten gunste van personen en ondernemingen te goeder trouw is een symbolische maatregel van de wet "Pour un État au service d’une société de confiance".

Het recht op dwaling is de mogelijkheid voor elke burger om een fout te maken in zijn meldingen aan de overheid zonder het risico te lopen dat er een sanctie wordt opgelegd zodra de eerste overtreding plaatsvindt, en om deze spontaan of tijdens een inspectie te corrigeren wanneer de fout te goeder trouw werd gemaakt. Dit recht geldt voor alle categorieën burgers. De tekst erkent ook het recht van elke gebruiker om de administratie om een controle te vragen die hem in staat stelt zijn praktijken te valideren of te corrigeren indien nodig in het kader van het recht op fouten.

Het is nu aan de overheid om aan te tonen dat de gebruiker te kwader trouw is. Zij mag geen geldboete of voordeelontneming opleggen aan een persoon die voor het eerst een op zijn situatie van toepassing zijnde regel heeft overtreden of die een materiële fout heeft begaan bij het op de hoogte brengen van zijn situatie, wanneer hij zijn situatie op eigen initiatief heeft gecorrigeerd of binnen de termijn die nodig is nadat hij door de administratie daartoe is uitgenodigd.

In geval van betwisting rust de bewijslast van kwade trouw of fraude op de overheid. In geval van kwade trouw of fraude kan de overheid de opgelegde sanctie opleggen zonder de moeite te nemen de betrokkene uit te nodigen zijn situatie te aan te passen. Indien deze regel opnieuw wordt genegeerd, wordt de betrokkene een administratieve sanctie opgelegd.

Het ministerie van Action et des Comptes publics verduidelijkt dat het recht op fouten geen recht op vertraging is: vertragingen of weglatingen in de verslaglegging binnen de voorgeschreven termijn vallen niet binnen de werkingssfeer van de wet.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Openbare veilingen

  Deze verkopen vinden plaats in heel Frankrijk en staan open voor iedereen.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention