allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieArmoede en rijkdom in Frankrijk

Armoede en rijkdom in Frankrijk

maandag 20 augustus 2018, door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Zaken als levensstandaard, het beschikbaar gezinsinkomen of het erfgoed zijn verschillende manieren om de verschillen tussen armoede en rijkdom te meten. In dit artikel tonen we enkele "infografieën" die de INSEE beschikbaar stelt.

Beoordeling:
Bezoeken: 232
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De INSEE bepaalt armoede in relatie tot de nationale verdeling van de levensstandaard, met gebruikmaking van de drempel van 60% van de mediaan, wat overeenkomt met 14,2% van de mensen met de laagste levensstandaard. Aan de andere kant worden de rijkste mensen gekenmerkt door het feit dat ze tot de 10% met de hoogste levensstandaard behoren.

De levensstandaard ("niveau de vie") is een individueel concept dat dezelfde waarde heeft voor alle leden van hetzelfde huishouden. Wat het beschikbaar inkomen betreft, kan rekening worden gehouden met de samenstelling van dit inkomen. In feite is de levensstandaard het beschikbare inkomen van het huishouden gedeeld door het aantal consumptie-eenheden (UC) in dat huishouden. Maar er is geen UC per gezinslid en dus per Fransman. UC’s worden berekend door een coëfficiënt van 1 toe te kennen aan de eerste volwassene in het huishouden, 0,5 aan de tweede volwassene en aan kinderen van 14 jaar en ouder, en 0,3 aan kinderen jonger dan 14 jaar. Zo krijgt een echtpaar met twee kinderen ouder dan 14 jaar 2,5 consumptie-eenheden en een echtpaar met een kind jonger dan 14 1,8 consumptie-eenheden. Als deze twee huishoudens hetzelfde besteedbaar inkomen hebben, zal de levensstandaard van de mensen in het eerste huishouden lager zijn dan die van de mensen in het tweede huishouden.

Het beschikbare inkomen van het huishouden ("revenu disponible des menages") is de som van het aan de belastingdienst gerapporteerde inkomen, het niet gerapporteerde financiële inkomen, de sociale uitkeringen en de werkgelegenheidspremie. Het beschikbaar inkomen wordt berekend na aftrek van de directe belastingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |