allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieArmoede en rijkdom in Frankrijk

Armoede en rijkdom in Frankrijk

maandag 20 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Zaken als levensstandaard, het beschikbaar gezinsinkomen of het erfgoed zijn verschillende manieren om de verschillen tussen armoede en rijkdom te meten. In dit artikel tonen we enkele "infografieën" die de INSEE beschikbaar stelt.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 313
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De INSEE bepaalt armoede in relatie tot de nationale verdeling van de levensstandaard, met gebruikmaking van de drempel van 60% van de mediaan, wat overeenkomt met 14,2% van de mensen met de laagste levensstandaard. Aan de andere kant worden de rijkste mensen gekenmerkt door het feit dat ze tot de 10% met de hoogste levensstandaard behoren.

De levensstandaard ("niveau de vie") is een individueel concept dat dezelfde waarde heeft voor alle leden van hetzelfde huishouden. Wat het beschikbaar inkomen betreft, kan rekening worden gehouden met de samenstelling van dit inkomen. In feite is de levensstandaard het beschikbare inkomen van het huishouden gedeeld door het aantal consumptie-eenheden (UC) in dat huishouden. Maar er is geen UC per gezinslid en dus per Fransman. UC’s worden berekend door een coëfficiënt van 1 toe te kennen aan de eerste volwassene in het huishouden, 0,5 aan de tweede volwassene en aan kinderen van 14 jaar en ouder, en 0,3 aan kinderen jonger dan 14 jaar. Zo krijgt een echtpaar met twee kinderen ouder dan 14 jaar 2,5 consumptie-eenheden en een echtpaar met een kind jonger dan 14 1,8 consumptie-eenheden. Als deze twee huishoudens hetzelfde besteedbaar inkomen hebben, zal de levensstandaard van de mensen in het eerste huishouden lager zijn dan die van de mensen in het tweede huishouden.

Het beschikbare inkomen van het huishouden ("revenu disponible des menages") is de som van het aan de belastingdienst gerapporteerde inkomen, het niet gerapporteerde financiële inkomen, de sociale uitkeringen en de werkgelegenheidspremie. Het beschikbaar inkomen wordt berekend na aftrek van de directe belastingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |