allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingPortretrecht
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Portretrecht

maandag 20 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

Ieder individu heeft een exclusief recht op zijn beeltenis en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Je kunt je verzetten tegen het zonder jouw toestemming vastleggen, bewaren en openbaar verspreiden, behalve in bijzondere gevallen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Omgekeerde bewijslast in wet Warsmann
Beoordeling:
Bezoeken: 114
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het droit à l’image is een exclusief recht dat jij hebt op jouw afbeelding en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De beelden kunnen foto’s of video’s zijn waarop je verschijnt en herkenbaar bent, ongeacht de context: vakantie, familie-evenement, cultureel of religieus evenement, enz.

Voor sommige beelden is geen toestemming van de betrokkenen nodig, mits de waardigheid van de afgebeelde persoon niet wordt aangetast. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • beelden van actuele gebeurtenissen die zonder toestemming van de deelnemers mogen worden gepubliceerd in naam van het recht op informatie of artistieke creatie;
 • afbeeldingen van prominenten bij de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld gekozenen), op voorwaarde dat zij voor informatiedoeleinden worden gebruikt;
 • beelden die een historisch onderwerp illustreren.

Iedereen, beroemd of niet, wordt door dit recht beschermd.

Volwassenen

Voordat jouw beeltenis wordt verspreid, moet jouw schriftelijke toestemming worden verkrijgen door aan te geven waar en wanneer dit beeld werd verkregen. Deze overeenkomst wordt gegeven voor een specifiek gebruik en mag niet veralgemeend worden.

Jouw toestemming moet worden verkregen als jouw afbeelding wordt hergebruikt voor een ander doel dan de oorspronkelijke.

Jouw toestemming om gefotografeerd te worden geeft geen toestemming voor de verspreiding van het beeld (bijvoorbeeld op internet).

Zelfs in een openbare ruimte is de instemming van mensen die op een geïsoleerde en herkenbare manier verschijnen noodzakelijk voor de verspreiding van het beeld.

Een voorbeeld van zo’n toestemming vind je via onderstaande link.

Jongeren

Voor het gebruik van de afbeelding van een minderjarige, moet de toestemming van de ouders (of wettelijke voogd) schriftelijk worden verkregen. Er zijn geen uitzonderingen (ook niet voor de schoolkrant of een intranet).

Voor een groep kinderen is schriftelijke toestemming nodig van de ouders van alle kinderen.

Een voorbeeld van zo’n toestemming vind je via onderstaande link.

Overledenen

De nabestaanden van een overledene kunnen de reproductie van zijn of haar afbeelding betwisten indien deze hen schade berokkent (bijvoorbeeld beschadiging van de herinnering aan de overledene).

Verklaringen van instemming

Modellen van de verschillende verklaringen vind je op de Eduscol site van het Franse ministerie van onderwijs.

Publicatie tegengaan

Neem contact op met de verantwoordelijke.

Je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke van de site (sociaal netwerk, blog, enz.) waarop de afbeelding wordt gepubliceerd. Als deze stap binnen 2 maanden onbenatwoord blijft of in het geval van een onbevredigend antwoord, kun je bij de CNIL gratis de verspreiding van jouw beeltenis aanvechten. Je kunt dat online doen:

De Cnil kan verschillende soorten sancties opleggen (waarschuwingen, dwangbevelen, financiële sancties, enz.).

Onmiddellijke tussenkomst van de rechter vragen

Als jouw beeltenis werd gepubliceerd zonder jouw toestemming, kun je je ook wenden tot de burgerlijke rechter in kort geding (d.w.z. in spoedeisende gevallen) voor het verkrijgen van:

 • het verwijderen van de omstreden beelden,
 • toekenning van een vergoedingvoor de geleden schade (octroi de dommages-intérêts),
 • vergoeding van de in verband met het proces gemaakte gerechtskosten.

Als de verspreiding van een beeld jouw privacy schendt, kun je een klacht indienen tegen de verspreider. Je hebt tot 6 jaar na publicatie de tijd.

Mondeling

Je moet naar een politiebureau of een gendarmerie gaan.

Daar kan de ontvangst van de klacht niet worden geweigerd.

De klacht wordt vervolgens doorgestuurd naar het parket.

Schriftelijk

Je moet je rechtstreeks tot de procureur de la République wenden. Een brief op gewoon papier moet worden verzonden naar de regionale rechtbank (tribunal de grande instance) van de plaats van het delict of van de woonplaats van de dader.

In de brief dient het volgende te worden vermeld:

 • Burgerlijke staat en volledige contactgegevens (adres en telefoonnummer) van de klager,
 • Gedetailleerde beschrijving van de feiten, datum en plaats van de overtreding,
 • Naam van de vermeende dader, indien bekend (zo niet, [een aanklacht indienen tegen X->art4368),
 • Naam en adres van eventuele getuigen van het strafbare feit,
 • Beschrijving en voorlopige of definitieve raming van de schade,
 • Bewijsstukken: medische attesten van letsels, werkonderbrekingen, facturen, verklaringen in geval van materiële schade.

Je kunt jouw klacht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging versturen, maar dit is niet verplicht.

U kunt ook een eenvoudige brief sturen. In alle gevallen krijg je een ontvangstbewijs zodra de aanklager jouw klacht heeft geregistreerd.

Strafrechtelijke sancties

 • Fotograferen of filmen, zonder iemands toestemming, van het beeld van een persoon in een privé-omgeving of het overbrengen van zijn beeld (zelfs als het niet wordt uitgezonden), is strafbaar met een jaar gevangenisstraf en een boete van € 45.000.
 • Het uitgeven van een montage gemaakt met de afbeelding van een persoon zonder zijn toestemming, indien niet duidelijk is dat het een montage is, is strafbaar met een jaar gevangenisstraf en een boete van € 15.000.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention