allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRond het huisAfrasteringRegelgeving rond een afrastering

Regelgeving rond een afrastering

vrijdag 31 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Iedere eigenaar heeft het recht zijn terrein af te rasteren. Maar wel op voorwaarde echter dat de lokale gebruiken en erfdienstbaarheden op het eigendom worden gerespecteerd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een metalen hekwerk plaatsen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 111
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ondanks de schijnbare eenvoud is de plaatsing van een afrastering een serieuze bezigheid. Iedere eigenaar is vrij om zijn land af te schermen (artikel 647 van de Code Civil). Het maakt niet uit of het in een stedelijk gebied ligt of op het platteland, of het bebouwd is of niet.

Er is ook geen tijdslimiet. Wie zijn eigendom jarenlang open heeft laten liggen, kan van de een op de andere dag (ook na dertig jaar) een hekwerk oprichten om zijn eigendom af te bakenen of te beschermen. Maar het mag geen handeling zijn met de bedoeling de buurman te schaden, noch hem een "trouble anormal de voisinage" toe te brengen (bijvoorbeeld door een muur te bouwen die hem volledig van zicht of zonlicht berooft).

Omheining tussen buren: administratieve beperkingen

Voor elk hekwerk kunnen administratieve beperkingen gelden. Ga voor het begin van de werkzaamheden naar de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente om het bestemmingsplan (PLU of POS) te raadplegen. Het is niet ongebruikelijk dat de POS specifieke bouwnormen oplegt, met name met betrekking tot de te respecteren hoogte, de materiaalkeuze en zelfs de kleur.

Verzeker je er ook van dat er geen recht van overpad (servitude de passage) of administratieve erfdienstbaarheden (servitudes administratives, zoals toegang tot de zee of een jaagpad langs water) op je eigendom van toepassing zijn. Als dat het geval is, ben je verplicht deze nauwgezet te respecteren, wat tot gevolg kan hebben dat jouw recht op het plaatsen van een omheining wordt beperkt.

Mogelijkerwijs ben je ook verplicht om een voorafgaande melding (déclaration préalable) te doen of zelfs een bouwvergunning (permis de construire) aan te vragen, wanneer jouw terrein is gelegen:

 • in een beschermd of door het lokale stedenbouwkundig plan afgebakend gebied;
 • op een ingeschreven of geclassificeerde locatie;
 • in een gebied waar de gemeente deze formaliteit oplegt;
 • of wanneer je zware bouwwerkzaamheden uitvoert.

Als uw eigendom zich in een lotissement bevindt, denk er dan aan om de statuten en de specificaties te raadplegen.

Elektrisch hekwerk, extra voorzorgsmaatregelen

Omwille van de gevaren van een geëlektrificeerde omheining, moet een déclaration préalable, vergezeld van een goedkeuringscertificaat, ingediend worden bij het gemeentehuis. Na het leggen moet de elektrificatie worden gesignaleerd door middel van specifieke borden die op een maximale afstand van 50 meter worden geplaatst. Ten slotte is het verboden deze installatie rechtstreeks aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Bij een ongeval word je aansprakelijk gesteld.

Gedeelde kosten voor erfafscheidingen

Het is niet nodig om toestemming te vragen aan jouw buurman. Wees echter voorzichtig en blijf van zijn eigendom. Jouw hek moet op jouw eigendom worden geplaatst en niet bijvoorbeeld op de scheidingslijn tussen de twee percelen.

Doe je dat wel, dan heeft jouw buurman het recht om voor de rechter de vernietiging van jouw bouwwerk te eisen, zelfs voor een paar ongelukkige centimeters! Laat echter niet te veel ruimte tussen de erfgrens van de twee eigendommen en jouw hek. Na 30 jaar kan jouw buurman eigenaar worden van dat stuk land. En als je de contouren van jouw terrein niet met zekerheid kent, maak dan een afbakening (bornage contradictoire) door een beëdigde landmeter (géomètre expert) aanbrengen. Je bespaart jezelf er een hoop problemen mee!

Maar niets weerhoudt je ervan om, indien je dat wenst, met de buurman overeen te komen om samen een gemeenschappelijke afscheiding te plaatsen. Maak gewoon afspraken over hoe het werk moet worden uitgevoerd (locatie, aard van de gebruikte materialen, hoogte, enz.) en hoe de kosten moeten worden verdeeld (in principe de helft). Je bent dan beiden eigenaar van deze constructie. Iedereen is daarom vrij om het te gebruiken en er beplanting tegenaan te zetten en/of hangdecoraties aan te brengen.

Woon je in een stad, dan kan een regel genaamd "clôture forcée" je buurman dwingen om een gemeenschappelijke afscheiding te plaatsen (beide kavels moet echter afhankelijk zijn van één woning) om je te beschermen tegen bijvoorbeeld inkijk. Ook hier moeten de bouw- en onderhoudskosten worden gedeeld.

Als je buurman weigert of als hij het niet eens is met de voorwaarden voor de voltooiing van de afscheiding, moet het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg (tribunal de grande instance) van de plaats waar de huizen zich bevinden.

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |