allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeer en veiligheidHandicap en rijvaardigheid

Handicap en rijvaardigheid

maandag 3 september 2018 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 12 oktober 2018

Rijden is een veeleisende activiteit in termen van veiligheid, voor jezelf en voor anderen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Frankrijk in middenmoot qua verkeersdoden
Beoordeling:
Bezoeken: 35
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Rijden vereist dat de bestuurder juridisch en fysiek fit is. Deze voorwaarde sluit echter personen met beperkte mobiliteit of met een handicap niet uit. Er bestaan regels en procedures om personen met een handicap of medische aandoeningen in staat te stellen hun rijvaardigheid te controleren.

Handicap en besturen van een voertuig

Voor mensen met beperkte mobiliteit of met een handicap is het mogelijk om een rijactiviteit te starten of te hervatten die vaak essentieel is om hun zelfstandigheid te behouden.

De betrokkene moet een aantal regels en procedures in acht nemen: zijn rijvaardigheid en de goede indeling van het voertuig naar gelang het soort handicap.

Opgelet, in het geval van rijden zonder toestemming, kan de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van toepassing zijn na een ongeval.

Stel jezelf de juiste vragen, afhankelijk van de handicap:

 • lichamelijke handicap
  In veel gevallen moet het voertuig worden aangepast om ermee te kunnen rijden.
 • visuele handicap
  Voor het besturen van een voertuig is een minimale gezichtsscherpte vereist. Bij een bezoek aan een oogarts wordt de gezichtsscherpte beoordeeld.
 • slechthorendheid
  Tenzij anders wordt angeraden, is er geen onverenigbaarheid tussen slechthorendheid en rijvaardigheid. Aangepaste rijvaardigheidsexamens worden georganiseerd voor dove of slechthorende kandidaten.
 • geestelijke of cognitieve handicap
  Een medisch advies moet bepalen of de persoon in kwestie in staat is om te rijden.

Andere voorwaarden kunnen de rijbevoegdheid tijdelijk of permanent beperken.

Hoe weet je of je kunt rijden?

In overeenstemming met het decreet van 31 augustus 2010 zijn alle bestuurders verantwoordelijk voor hun rijvaardigheid. Je moet dus zelf de nodige stappen ondernemen om een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Te ondernemen stappen

Afhankelijk van het feit of de aanvrager een rijbewijs wil behalen of al in het bezit is van een rijbewijs, is de procedure verschillend. Maar in alle gevallen moet hij een afspraak maken met de medische commissie van de prefectuur van zijn departement. Deze bestaat uit twee artsen en heeft tot taak de rijvaardigheid te beoordelen en de nodige aanpassingen aan het voertuig vast te stellen. Alvorens deze aanpassingen uit te voeren, wordt de gebruiker geadviseerd technisch advies in te winnen bij het bureau de l’éducation routière van de interministeriële dienst van het departement (DDT, DDTM of DDPP).

Voorbereiding voor het rijexamen

In geval van rijvaardigheid (uitgesproken door de medische commissie van de prefectuur) wordt een attest uitgereikt aan de kandidaat, die dit moet voorleggen tijdens de rijexamens. Hij kan dan contact opnemen met de gespecialiseerde rijscholen die hem zullen voorbereiden op het rijexamen met de vermelde faciliteiten.

Al in het bezit van een rijbewijs

Indien de kandidaat reeds houder is van een rijbewijs B, hoeft hij het theorie- en praktijkexamen van dat rijbewijs niet opnieuw te afleggen. Het enige wat hij hoeft te doen is een afspraak maken met een agent van het bureau de l’éducation routière om er zeker van te zijn dat zijn voertuig over de nodige faciliteiten beschikt en dat hij deze goed kan gebruiken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |