allesfrans.com

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRenovatieEen te renoveren woning kopen

Een te renoveren woning kopen

maandag 3 september 2018, door Hanjo

Als je wil investeren in oud vastgoed of voor weinig geld een (tweede) huis in Frankrijk wil kopen, kan een te renoveren woning een interessante optie zijn. Vergeet echter niet om een schatting te maken van de omvang en de kosten van het werk dat gedaan moet worden!

Beoordeling:
Bezoeken: 71
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De aandachtspunten

Voordat je een koopovereenkomst ondertekent, moet je de algemene staat van het huis controleren en de werkzaamheden controleren.

Controleer in het bijzonder:

 • de stevigheid van het gebouw;
 • het waterdicht maken van openingen en het dak;
 • de isolatie;
 • administratieve verplichtingen of beperkingen;
 • installatienormen en diagnostische conformiteit:
  • elektra;
  • gas;
  • water;
  • sanitaire voorzieningen;
  • lood;
  • termieten;
  • asbest;
 • het metselwerk.
Aarzel niet om een beroep te doen op professionals in de bouw die je kunnen adviseren en begeleiden in het werk dat gedaan moet worden.
Om verkocht te worden, moet een huis uitgerust zijn met een verwarmingssysteem. Het ontbreken of de slechte werking van een dergelijk systeem vormt een schending van de leveringsverplichting op grond waarvan de koper schadevergoeding van de verkoper kan eisen.

Administratieve procedures

Als je besluit om een te renoveren huis te kopen, moet je in aanvulling op de procedures met betrekking tot de aankoop een aantal de administratieve procedures uitvoeren en krijg je te maken met de Franse ambtelijke molen.

Voorafgaande melding van de werkzaamheden

De zogenaamde déclaration préalable van werkzaamheden is flexibeler dan de bouwvergunning (permis de construire). Het betreft inrichtingswerkzaamheden die het gebouw licht wijzigen en een geldigheidsduur hebben van 3 jaar met een mogelijke verlenging van 2 maal 1 jaar.

De aanvraag moet worden ingediend op het gemeentehuis gebruik makend van het formulier N° 13703. Je dossier moet naast het formulier alle in de toelichting bij het formulier gevraagde bewijsstukken bevatten. Zorg dat geen van die bijlages ontrbeekt, want het betekent zomaar een maand vertraging in de besluitvorming! Het dossier moet in tweevoud worden opgesteld en ofwel per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgestuurd, ofwel in het gemeentehuis worden afgegeven.

Wanneer het stadhuis zijn beslissing neemt:

 • in geval van aanvaarding vaardigt zij een decreet uit;
 • in geval van weigering kan de aanvrager binnen 2 maanden na deze weigering het gemeentehuis verzoeken zijn standpunt te herzien (dit verzoek moet worden ingediend per aangetekende brief met ontvangstbewijs;
 • bij uitblijven van een antwoord aan het einde van het onderzoektijdvak mag de aanvrager dit interpreteren als een besluit van geen bezwaar.

De déclaration préalable moet tijdens de volledige duur van de werkzaamheden worden aangebracht op een bord van ten minste 80 cm hoog dat vanaf de openbare weg leesbaar is.

Als het werk eenmaal is begonnen, mag het niet langer dan een jaar worden onderbroken, anders is de déclaration préalable niet langer geldig. Als de werken niet op tijd beginnen of als een onderbreking van meer dan een jaar gepland is, is het mogelijk om een verlenging met een jaar te verkrijgen.

Sloopvergunning

Als je van plan bent een gebouw geheel of gedeeltelijk te slopen, moet u een permis de démolir aanvragen. De sloopvergunning komt overeen met formulier N° 13405 (sloopvergunning zonder verbouwing).

Je dossier moet naast het formulier alle in de toelichting bij het formulier gevraagde bewijsstukken bevatten. Zorg dat geen van die bijlages ontrbeekt, want het betekent zomaar een maand vertraging in de besluitvorming! Het moet in 4 exemplaren worden opgesteld en ofwel per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden opgestuurd, ofwel in het gemeentehuis worden afgegeven.

De overheid heeft dezelfde mogelijkheid als bij de déclaration préalable om de aanvraag van een sloopvergunning te aanvaarden, te weigeren of niet te beantwoorden. Bij aanvaarding ontvang je een ontvangstbewijs met vermelding van de datum waarop met de werkzaamheden kan worden begonnen. De sloopvergunning moet voor de duur van het werk ter beschikking worden gesteld.

De sloopvergunning is 3 jaar geldig met een mogelijke verlenging van 2 keer 1 jaar.

Deze aanpak is echter niet nodig in het geval van een ruïne of een gebouw dat op instorten staat.

Bouwvergunning

Bij meer ingrijpende werkzaamheden, werkzaamheden die het aangezicht van de woning, de structuur of de bestemming veranderen of meer dan 20m² aan oppervlak toevoegen, of de totale oppervlakte meer dan 150m² is of wordt, kan een permis de construire vereist zijn. Diverse factoren spelen hierbij een rol.

In onderstaand artikel geven wij een meer uitgebreide opsomming!

 • Alle regels op een rij
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels

  In dit artikel geven we een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

De beruchte plus-value

Voor weinig geld een huis kopen, het opknappen en met winst verkopen. In vele landen kun je dat probleemloos doen.
Maar niet in Frankrijk! Hier komt de beruchte taxe sur la plus-value om de hoek kijken. Wanneer de woning niet (ten minste 2 jaar) je hoofdverblijf is, betaal je over de meerwaarde een regressieve belasting én mogelijk sociale lasten. Een behoorlijk deel van jouw "winst" vloeit terug naar de Franse staatskas.

 • Plus-Value
  In onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen

  Hoe werkt de heffing op de meerwaarde (plus-value) bij de verkoop van een onroerend goed.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |