allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsRèglement nationale de l’urbanisme (RNU)

Règlement nationale de l’urbanisme (RNU)

dinsdag 4 september 2018 , door Hanjo

Veel Franse dorpen hebben geen behoefte aan een stedenbouwkundig document. Ze zijn dan onderworpen aan de nationale regelgeving voor de ruimtelijke ordening, het règlement nationale de l’urbanisme (afgekort tot RNU). Deze nationale stedenbouwkundige wetgeving biedt veel middelen om de bouw te reguleren.

Het vorige artikel in deze rubriek: PVR - Participation pour voirie et réseaux
Beoordeling:
Bezoeken: 67
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor steden en dorpen die noch een plan local d’urbanisme (PLU), noch een carte communale hebben, zijn de bepalingen vastgelegd in de nationale stedenbouwkundige verordeningen. Het is in feite een onnauwkeurige naam, aangezien de nationale stedenbouwkundige verordeningen sinds 1975 wettelijke bepalingen bevatten en niet langer, zoals voorheen, alleen maar regelgevende bepalingen.

Artikel L. 111-1, lid 1, van de code de l’urbanisme:

Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’État.

De algemene regels die, afgezien van de landbouwproductie, van toepassing zijn op het bodemgebruik, in het bijzonder op de ligging, het onderhoud, de inplanting en de architectuur van de gebouwen, de wijze van omheining en het fatsoenlijk onderhoud van de terreinen en gebouwen, worden bepaald bij decreten van de Raad van State.

Deze algemene regels zijn vastgelegd in de artikelen R. 111-1 tot en met R. 111-24 van de code de l’urbanisme.

Regel van de beperkte bebouwbaarheid

Een van de belangrijkste wettelijke bepalingen voor gemeenten die onder de RNU vallen, is de zogenaamde regel van beperkte bebouwbaarheid. Dit artikel L.111-1-2 maakt het gemeentes bijna onmogelijk om te (laten) bouwen buiten de dorpskern of gehuchten. Daarom worden ze sterk aangemoedigd om zich uit te rusten met een bestemmingsplan, ondanks de kosten van de studies die nodig zijn voor de ontwikkeling ervan.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 45

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |