allesfrans.com

 • Schade: Incidenteel gebruiker van een gezinsauto

  Je bent verplicht om alle vaste chauffeurs van een voertuig aan de verzekering op te geven.

 • Vluchten in 2019 vanaf Clermont-Ferrand

  Maar wat zijn de bestemmingen die in 2019 worden aangeboden vanuit de Auvergne?

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Schade: Incidenteel gebruiker van een gezinsauto

  Je bent verplicht om alle vaste chauffeurs van een voertuig aan de verzekering op te geven.

 • Vluchten in 2019 vanaf Clermont-Ferrand

  Maar wat zijn de bestemmingen die in 2019 worden aangeboden vanuit de Auvergne?

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsRèglement nationale de l’urbanisme (RNU)

Règlement nationale de l’urbanisme (RNU)

dinsdag 4 september 2018, door Hanjo

Veel Franse dorpen hebben geen behoefte aan een stedenbouwkundig document. Ze zijn dan onderworpen aan de nationale regelgeving voor de ruimtelijke ordening, het règlement nationale de l’urbanisme (afgekort tot RNU). Deze nationale stedenbouwkundige wetgeving biedt veel middelen om de bouw te reguleren.

Het vorige artikel in deze rubriek: PVR - Participation pour voirie et réseaux
Beoordeling:
Bezoeken: 64
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor steden en dorpen die noch een plan local d’urbanisme (PLU), noch een carte communale hebben, zijn de bepalingen vastgelegd in de nationale stedenbouwkundige verordeningen. Het is in feite een onnauwkeurige naam, aangezien de nationale stedenbouwkundige verordeningen sinds 1975 wettelijke bepalingen bevatten en niet langer, zoals voorheen, alleen maar regelgevende bepalingen.

Artikel L. 111-1, lid 1, van de code de l’urbanisme:

Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’État.

De algemene regels die, afgezien van de landbouwproductie, van toepassing zijn op het bodemgebruik, in het bijzonder op de ligging, het onderhoud, de inplanting en de architectuur van de gebouwen, de wijze van omheining en het fatsoenlijk onderhoud van de terreinen en gebouwen, worden bepaald bij decreten van de Raad van State.

Deze algemene regels zijn vastgelegd in de artikelen R. 111-1 tot en met R. 111-24 van de code de l’urbanisme.

Regel van de beperkte bebouwbaarheid

Een van de belangrijkste wettelijke bepalingen voor gemeenten die onder de RNU vallen, is de zogenaamde regel van beperkte bebouwbaarheid. Dit artikel L.111-1-2 maakt het gemeentes bijna onmogelijk om te (laten) bouwen buiten de dorpskern of gehuchten. Daarom worden ze sterk aangemoedigd om zich uit te rusten met een bestemmingsplan, ondanks de kosten van de studies die nodig zijn voor de ontwikkeling ervan.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 2

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |