allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsCertificat de conformité (bij bouwvergunning)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Certificat de conformité (bij bouwvergunning)

maandag 3 september 2018 , door Hanjo

Uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de beschrijving die in de bouwvergunning of voorafgaande melding werden omschreven. In sommige gevallen is daarvoor een certificat de conformité vereist.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bouwvergunningen, enz.
Beoordeling:
Bezoeken: 191
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Nadat een bouwvergunning is verstrekt kan de burgemeester een onderzoek of controle van de werkzaamheden uitvoeren of uit laten voeren. Zijn de werken niet in overeenstemming met de bouwvergunning dan wordt de projecteigenaar in gebreke gesteld en heeft deze twee opties:

Certificaat van overeenstemming

Bij de gereedmelding van de werkzaamheden wordt op het formulier verklaard dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de bouwvergunning. Maar voor een aantal werkzaamheden is dat niet voldoende en zal een apart certificat de conformité moeten worden opgemaakt. Het gaat daarbij met name om de volgende werkzaamheden:

 • werkzaamheden aan een monumentaal gebouw;
 • werken aan een gebouw gelegen:
  • binnen de omtrek van een "site patrimonial remarquable" (wat vroeger "secteur sauvegardé" heette);
  • op een "site inscrit" of een "site classé";
 • werken aan hoogbouw;
 • werkzaamheden aan een gebouw dat publiekelijk toegankelijk is;
 • werken in een nationaal park;
 • werkzaamheden op een gebied dat onder een risicopreventieplan valt.

De overheid heeft een periode van 3 maanden (in sommige gevallen 5 maanden) om de werkzaamheden te inspecteren en het certificaat van overeenstemming (al dan niet) af te geven. Na die termijn mag je jezelf houder noemen van een "décision de non contestation de la conformité", de overheid heeft besloten de conformiteit niet te willen verifiëren.
In de praktijk is het certificaat echter altijd vereist in het geval van verkoop van het gebouw. Het is dus raadzaam om de verklaring aan te vragen!

Is er geen inspectie geweest en heb je geen certificat de conformité, dan kun je alsnog een verklaring vragen waarin de overheid aangeeft af te hebben gezien van een onderzoek naar de conformiteit en dus geen bezwaar heeft gemaakt. We geven een voorbeeld van zo’n aanvraag in onderstaand artikel.
 • Verzoek verklaring instemming conformiteit bouwwerkzaamheden
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Het stilzwijgen van de overheid betekent in veel gevallen een instemming. Maar soms wil je die zwart op wit. We geven een voorbeeld van een verzoekbrief.

Réglementation thermique 2012 (RT 2012)

Er zijn nog andere conformiteitsverklaringen die mogelijk moeten worden ingestuurd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de aannemer, zoals in het geval van de conformiteit met de réglementation thermique 2012 (RT 2012).

Ook in het geval van gebouwen die voor gehandicapten toegankelijk moeten zijn, is een aparte verklaring vereist die door de aannemer moet worden verstrekt.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Certificat de conformité (bij bouwvergunning) 1 oktober 2018 11:19, door Enrico

  Als je de werkzaamheden zelf hebt uitgevoerd ( bijv. schuur ombouwen tot gite) en er dus geen aannemer is, hoef je dan niet bijv. zo’n reg.thermique 2012 (RT 2012) aan te vragen? M.a.w. geldt dat alleen voor aannemers?

  • Certificat de conformité (bij bouwvergunning) 1 oktober 2018 11:33, door Hanjo

   Bij de verandering van de bestemming van een gebouw heb je ook een voorafgaande toestemming nodig. Bij een oud gebouw is de op het moment van de bouw geldende energienorm van toepassing (zie artikel Wijziging bestemming: RT2012 - Energiebesparing) en krijg je de toestemming zonder RT2012 eis. Er is dan dus ook geen verklaring nodig, ongeacht of je de werkzaamheden zelf doet of laat doen.
   Maar die toestemming is heel belangrijk, want bij eventuele verkoop gaat de notaris ernaar vragen!

 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention