allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaVerzekeringenWaartoe dient een "assurance scolaire"?

Waartoe dient een "assurance scolaire"?

dinsdag 4 september 2018 , door Hanjo

De schoolverzekering dekt de schade die een leerling zou kunnen toebrengen aan een klasgenoot of een derde, maar ook de schade die hij of zij zou kunnen ondervinden. Het is een verzekering, die in bepaalde omstandigheden verplicht kan zijn.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzekering van betaalmiddelen
Beoordeling:
Bezoeken: 99
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In principe is er geen schoolverzekering nodig.
Voor alle verplichte schoolactiviteiten, d.w.z. de activiteiten die in het lesrooster van de leerling zijn opgenomen, is een verzekering dus niet verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de reisjes (naar het zwembad of de sportschool bijvoorbeeld).

Het geldt echter wel voor de door de school georganiseerde facultatieve activiteiten: museumbezoek, ontdekkingslessen en alle facultatieve uitstapjes in het algemeen. De verzekering is ook noodzakelijk voor het kind dat de kantine bezoekt en voor de buitenschoolse activiteiten die na de schooltijd door de gemeenten worden georganiseerd.

Wat wordt gedekt door een assurance scolaire?

De schoolverzekering dekt de schade die het kind in de schoolgaande leeftijd heeft geleden of veroorzaakt.
Ze is samengesteld uit:

 • dekking van de wettelijke aansprakelijkheid (voor door het kind veroorzaakte schade),
 • en dekking bij persoonlijke ongevallen (voor schade aan het kind).

Het schoolverzekeringscontract kan ook aanvullende dekking bieden, zoals bijvoorbeeld :

 • diverse diefstallen (bijvoorbeeld schooltassen),
 • afpersing,
 • hulpdiensten om zieke kinderen in staat te stellen thuis onderwijs te laten volgen.

De garanties kunnen, volgens de gekozen formule, betrekking hebben op :

 • schoolactiviteiten en de reis van en naar school (meestal assurance scolaire genoemd),
 • of 24 uur per dag, overal, het hele jaar door, ook tijdens vrijetijdsactiviteiten en vakantieperioden (gewoonlijk assurance extra-scolaire genoemd).

Waar?

Je kunt deze verzekering afsluiten

 • bij je gebruikelijke verzekeraar,
 • of bij een door een oudervereniging of een particuliere onderwijsinstelling voorgestelde collectieve overeenkomst.

Controleer vooraf of je de door deze verzekering gedekte risico’s niet al door een andere verzekering gedekt worden, voordat je een contract afsluit. De dekking van de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in het kader van een uitgebreide woningverzekering heeft bijvoorbeeld hetzelfde doel als de dekking van de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering in het kader van een schoolverzekering.

Sommige persoonlijke overeenkomsten (dekking bij persoonlijk letsel of dekking bij levenslange ongevallen bijvoorbeeld) kunnen ook persoonlijke ongevallen van het kind dekken.

Kosten

Wanneer er een specifiek contract voor wordt afgesloten, worden de kosten vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij. Prijzen beginnen over het algemeen rond de € 10 per jaar per kind.

Wanneer het kind van school verandert, dien je je verzekeringsmaatschappij te informeren.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Waterschade

  Een lekkende waterleiding, lekkage in het dak, een niet goed gesloten kraan, een overlopend bad ... Wat te doen?

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |