allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordWelke giften aan verenigingen geven recht op aftrek?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Welke giften aan verenigingen geven recht op aftrek?

dinsdag 11 september 2018, door Hanjo

Donaties aan verenigingen komen in aanmerking voor een vermindering van de inkomstenbelasting met 66% of zelfs 75% van het betaalde bedrag, afhankelijk van de gekozen vereniging, tot een maximum van 20% van het belastbaar inkomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Waarom krijg ik geen aangifteformulier toegestuurd?
Beoordeling:
Bezoeken: 19
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Het belastingvoordeel voor schenkingen aan verenigingen die je in 2018 doet, blijft gehandhaafd, ondanks het "blanko jaar" in verband met de overgang naar de bronheffing. Vanaf 15 januari 2019 ontvang je een aanbetaling van 60% van de belastingvermindering die je het jaar ervoor hebt ontvangen (mindering in 2018 voor uitgaven die in 2017 zijn gedaan). Het saldo wordt je vanaf juli 2019 uitbetaald, na de aangifte inkomstenbelasting, waarin je het bedrag van de uitgaven in 2018 ten gunste van verenigingen kunt declareren.

Om welke verenigingen gaat het?

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering moeten giften belangeloos zijn en geen tegenprestatie hebben. Zij moeten ten behoeve van verenigingen, stichtingen, werken, fondsen of openbare of particuliere instellingen worden gedaan. Zij moeten worden erkend als zijnde van openbaar nut of van algemeen belang zonder winstoogmerk. In artikel 200 van de Code général des impôts (CGI) is bepaald in welke sectoren zij actief moeten zijn. Het gaat hierbij vooral om de volgende activiteitengebieden:

 • filantropische, religieuze, educatieve, wetenschappelijke, sociale, familiale, humanitaire, sportieve of culturele activiteiten;
 • valorisatie van het artistieke erfgoed;
 • bescherming van de natuurlijke omgeving;
 • verspreiding van de Franse cultuur, taal en wetenschappelijke kennis;
 • presentatie van voorstellingen aan het publiek;
 • hoger of artistiek onderwijs, openbaar of privé;
 • financiering van een persbedrijf, financiering van verkiezingen.......

Welke soorten giften komen in aanmerking?

De fiscus erkent de volgende soorten schenkingen:

 • de bedragen die aan een of meer verenigingen worden betaald;
 • donaties in natura (in dit geval wordt de waarde van de donatie bepaald wanneer deze aan de ontvanger wordt gegeven);
 • het inkomen dat particulieren afstaan aan de verenigingen (bijvoorbeeld wanneer een vereniging een gebouw gratis ter beschikking stelt);
 • de kosten die vrijwilligers maken in verband met hun verenigingsactiviteit en waarvoor zij afzien van vergoeding;
 • donaties per SMS.
Om in aanmerking te komen van de belastingaftrek moet de vereniging je een ontvangstbewijs geven. Je vraag dan om een "reçu à titre de justificatif de don auprès de l’administration fiscale".

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |