allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenIn Frankrijk met pensioen

In Frankrijk met pensioen

zaterdag 15 september 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 24 februari 2019

Dit artikel bespreekt twee situaties:

 • 1: je hebt in Frankrijk geen pensioen opgebouwd, maar uitsluitend in Nederland;
 • 2: je hebt zowel in Nederland als in Frankrijk pensioen opgebouwd.
Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe werkt het Franse pensioenstelsel
Beoordeling:
0 stem
Bezoeken: 327
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Sociale zekerheid

Situatie 1: alleen Nederlands pensioen

Wanneer je uitsluitend pensioen hebt opgebouwd in Nederland, ben je sociaal verzekerd in Nederland (verdragsgerechtigde) en zul je over de AOW en een bedrijfspensioen in Nederland sociale zekerheidspremies moeten afdragen.

Wil je aanspraak kunnen maken op de Franse ziektekostenverzekering dan moet je bij het Nederlandse Centraal Administratie Kantoor (CAK) een formulier E 121 (de zogenaamde S-1 verklaring) aangevragen. Hiermee kun je je vervolgens inschrijven bij de Franse CPAM.

Zoals we ook elders schrijven, kun je het beste ook een aanvullende mutuelle afsluiten, omdat niet alle kosten door de basisverzekering worden vergoed.

Situatie 2: ook Frans pensioen

Heb je zowel in Nederland als in Frankrijk pensioen opgebouwd, dan ben je sociaal verzekerd in Frankrijk. Het is raadzaam het Nederlandse Centraal Administratie Kantoor (CAK) hiervan op de hoogte te stellen, zodat geen Nederlandse sociale zekerheidspremies worden ingehouden. Woonde je al voro je pensionering in Frankrijk, dan heb je waarschijnlijk al een mutuelle, anders doe je er goed aan een aanvullende ziektekostenverzekering af te sluiten.

Op je Franse pensioen worden er automatisch Franse sociale verzekeringspremies ingehouden. Op je jaarlijkse Franse belastingaangifte vermeld je het Nederlandse pensioen (AOW en ander pensioen) onder "PENSIONS, RETRAITES, RENTES" van het formulier 2047 en op onder "REVENUS DE SOURCE ÉTRANGÈRE IMPOSABLES AUX CONTRIBUTIONS SOCIALES" in vak 8TV en onder "DIVERS - Revenus d’activité et de remplacement soumis aux contributions sociales", paragraaf 8 van formulier 2042C. Dit zorgt ervoor dat je de Franse sociale zekerheidspremies betaalt (ongeveer 10% in 2018).

Ontvang je een Nederlands ambtenarenpensioen, dan geef je dit pensioen niet aan in vak 8TV van formulier 2047.

Inkomstenbelasting

In het belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk staat dat de Nederlandse AOW en het bedrijfspensioen belast worden in Frankrijk. In de Franse aangifte inkomstenbelasting moet het Nederlandse pensioen worden aangegeven onder "PENSIONS, RETRAITES, RENTES" van het formulier 2047 (en op formulier 2042 "PENSIONS, RETRAITES, RENTES - Autres pensions imposables de source étrangère", vak 1AM).

Maar een ambtenarenpensioen is volgens het belastingverdrag belast in Nederland. Toch moet je het aangeven in de Franse aangifte op formulier 2042C onder "SALAIRES ET PENSIONS EXONÉRÉS RETENUS POUR LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF - Pensions" in vak 1AH. Het ambtenarenpensioen telt namelijk wel mee voor de bepaling van de belastinggrondslag, maar dubbele belasting wordt voorkomen.

Pensioen aanvragen

De Europese richtlijn voor het aanvragen van je pensioen is dat je dat doet in het land waar je het laatst pensioen hebt bijgedragen. In de praktijk blijkt dat je dit ook in Frankrijk kunt doen, net als de AOW-aanvraag. Aan de hand van je arbeidsverleden gaat de Franse instantie navraag doen bij de instanties van de landen waarin je hebt gewerkt (of recht op AOW opbouwde).

Wanneer een Nederlands pensioenfonds overgaat tot uitbetaling van je pensioen, hebben ze mogelijk een verklaring van je nodig die je vrijstelt van Nederlandse heffingen. Je vraagt dit aan bij de Nederlandse belastingdienst.
 • Aanvraag vrijstelling Nederlandse heffingen
  Een artikel in onze rubriek > Werk en inkomen > Pensioen

  Om te voorkomen dat je in 2 landen belasting moet betalen, heeft Nederland met een aantal landen belastingverdragen gesloten.

Situatie 2

Wanneer je in verschillende landen pensioen hebt opgebouwd, kun je ook te maken krijgen met verschillende pensioenleeftijden.
In Frankrijk wordt je pensioenleeftijd bepaald door het aantal trimesters (periodes van 3 maanden) dat je gewerkt hebt. Ook kun je extra trimesters krijgen, onder andere voor elk van je eigen kinderen. Een Fransman die op jeugdige leeftijd begon te werken, kan zo al met 62 jaar met pensioen gaan.

Voor het bepalen van jouw pensioenleeftijd gaat Frankrijk op een soortgelijke manier te werk. Daarbij telt ook je de periode waarin je AOW opbouwde mee. Zo kan het gebeuren dat je eerder pensioengerechtigd bent in Frankrijk dan in Nederland. Je bent in Frankrijk niet verplicht met pensioen te gaan, maar doe je het wel, dan ontvang je dus een periode minder pensioen (tot je Nederlandse AOW en ander pensioen vrij komt).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |