allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenWat is een "retraite à taux plein" en wat zijn "trimestres"?

Wat is een "retraite à taux plein" en wat zijn "trimestres"?

zaterdag 15 september 2018 , door Hanjo

Een "retraite à taux plein" is het ouderdomspensioen op het referentieniveau van haar systeem dat bereikt wordt door een bepaalde periode aan sociale bijdragen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Toch met 60 jaar op pensioen?
Beoordeling:
Bezoeken: 115
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het concept van "volledige pensionering" werd bedacht in de context van een omslagstelsel waarbij sprake is van kortingen (minorations of décotes) of verhogingen (majorations of surcotes), zoals het geval is bij het Franse basispensioenregelingen. Het is niet van toepassing op aanvullende of gefinancierde pensioenen.

In Frankrijk wordt de taux plein verkregen wanneer de referentieperiode van sociale bijdragen is bereikt, of, wanneer die niet bereikt kan worden, bij een wettelijk bepaalde leeftijd. De pensioenhervorming van 2010 voorziet in een geleidelijke verhoging van deze twee parameters: de normale wettelijke leeftijd naar 67 jaar (was 65 jaar in 2010) en het benodigde aantal trimesters (trimestres) naar 170 (was 160 in 2010).

Bovenstaande parameters zijn de norm, maar voor bepaalde beroepsgroepen gelden afwijkende cijfers.

De taux plein verschilt naargelang van de activiteit:

 • Voor een ambtenaar is het volledige tarief 75% van het indexcijfer van de bezoldiging die zes maanden vóór de beëindiging van de dienst werd aangehouden (bonussen en andere incidentele voordelen, die vaak tussen 20% en 30% van de bezoldiging van de ambtenaar uitmaken, worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten).
 • Voor de andere werknemers is het volledige pensioenpercentage 50% van het loon (alle elementen inbegrepen, inclusief bonussen) van de beste 25 jaar werk.

Trimestres

Zoals hierboven vermeld wordt de referentieperiode bepaald door het aantal "trimestres", periodes van drie maanden. In het standaard geval kon een Franse werknemer dus in het verleden na 40 jaar werken met sociale bijdragen (4x40=140 trimestres) met pensioen. Begon hij op 17-jarige leeftijd, dan kon hij met 57 jaar op pensioen.

Het huidige systeem kent kortingen en verhogingen, vandaar dat ook niet gewoon over gewerkte maanden gesproken wordt. De gewerkte periodes tellen uitsluitend wanneer aan een minimaal salarisniveau wordt voldaan. Aan de andere kant geven ziekte, invaliditeit, geboorte van kinderen, adoptie en ouderschapsverlof recht op extra trimestres, ondanks dat in die periodes geen sociale bijdragen werden betaald. Hetzelfde geldt voor de militaire dienst. Ook gelden specifieke regels voor de bijtelling van trimestres bij ontslag en werkeloosheid.

Iemand die nooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend (dus nooit sociale bijdragen heeft betaald) heeft ook geen recht op het Franse basispensioen. Frankrijk kent geen AOW.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |