allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaBouwen en verbouwenVerwarmingBelastingvoordeel voor een hout- (of pellet)kachel

Belastingvoordeel voor een hout- (of pellet)kachel

vrijdag 28 september 2018, door Hanjo

Als je een houtkachel in jouw huis hebt geïnstalleerd, kom je mogelijk in aanmerking voor het belastingvoordeel op de energietransitie (CITE).

Beoordeling:
Bezoeken: 232
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Zo kan een bepaald bedrag van jouw inkomstenbelasting worden afgetrokken. En is het belastingkrediet groter dan het bedrag van de verschuldigde belasting of ben je niet belastbaar, dan wordt het teveel terugbetaald. Hieronder vind je de voorwaarden om ervan te kunnen profiteren.

Let op: deze zijn geldig tot 31 december 2018.

Vanaf 2019 wordt het belastingvoordeel op de energietransitie (CITE) omgezet in een bonus die wordt uitbetaald zodra de werkzaamheden zijn voltooid.

Wie kan ervan profiteren?

Om van het belastingkrediet voor houtkachels te kunnen genieten, moet je de eigenaar-bewoner, huurder of gratise bewoner van een woning zijn. Deze woning, die een vrijstaand huis of een appartement kan zijn, moet aan verschillende criteria voldoen:

 • jouw hoofdverblijfplaats zijn op de dag dat je de houtkachel aanschaft;
 • de woning moet meer dan 2 jaar geleden zijn voltooid. Deze voorwaarde wordt beoordeeld op de startdatum van de werkzaamheden.

Prestatiecriteria voor in aanmerking komende apparatuur

Het apparaat dat je kiest, moet aan de volgende technische criteria voldoen:

 • een energie-efficiëntie (rendement énergétique) hebben die groter is dan of gelijk is aan 70%;
 • een gemiddelde koolmonoxideconcentratie (concentration moyenne en monoxyde de carbone) hebben van minder dan of gelijk aan 0,3%;
 • een deeltjesemissies (émissions de particules) hebben kleiner dan of gelijk aan 90 mg per kubieke standaardmeter (Nm³), de meeteenheid voor de hoeveelheid gas in een volume van één kubieke meter;
 • een milieuprestatie-index (indice de performance environnemental) hebben die lager is dan of gelijk is aan 1.

Deze criteria moeten worden verstrekt door de fabrikant, die verplicht is zijn toestel te testen volgens de geldende normen: NF EN 13240, NF 14785 of EN 15250 voor houtkachels.

De milieuprestatie-index, sinds begin 2016 aangeduid met "I’", wordt op basis van bovenstaande technische criteria bepaald door de volgende berekening:

Voor houtkachels: I’ = 101.532,2 × log (1,0 + E’) / η ²;
Voor pellettoestellen: I’ = 92.573,5 × log (1,0 + E’) / η ².

Waarbij E’ wordt gedefinieerd door de volgende berekening: E’ = (CO + 0,002 x PM) / 2 en "log" verwijst naar de decimale logaritme.

Voorbeeld: voor een houtkachel met een rendement van 70%, een gemiddelde koolmonoxideconcentratie van 0,09% en deeltjesemissies van 60 mg/Nm³ berekenen we : E’ = (0,09 + 0,002 x 60) / 2 = 0,105 dus I’ = 101 532,2 × log (1,0 + 0,105) / (70*70) = 0,9. I’ is ruim onder 1; aan het criterium betreffende de milieuprestatie-index is voldaan.

Bedrag van de belastingvermindering

Het belastingkrediet van 30% wordt toegepast op het bedrag van de in aanmerking komende uitgaven. Het bedrag van de subsidiabele uitgaven wordt berekend op basis van het bedrag inclusief belastingen, verminderd met eventuele subsidies of toelages die elders zijn ontvangen. Het is geplafonneerd per periode van vijf opeenvolgende jaren op:

 • € 8.000 voor één persoon;
 • € 16.000 voor een koppel;
 • het plafond wordt verhoogd met € 400 per persoon ten laste (€ 200 voor kinderen in afwisselend verblijf).
Het belastingkrediet kan worden opgebouwd! Voor offertes die sinds 1 maart 2016 worden uitgegeven, kun je zowel van het belastingkrediet voor energietransitie als van de milieulening tegen een nultarief genieten en zonder enige behoefte aan middelen. Je kunt het belastingkrediet ook cumuleren met de hulp van de Anah, lokale overheden en energieleveranciers.

Aangifte belastingkrediet op houtkachels

Om van het belastingkrediet voor houtkachels te kunnen genieten, moet je je installateur vragen om het volgende op de factuur te vermelden:

 • de datum van het eerste bezoek (d.w.z. de datum waarop de beroepsbeoefenaar de accommodatie kwam bezoeken om zijn offerte op te stellen);
 • een gedeelte "fourniture des matériels, TVA comprise";
 • de technische kenmerken en prestatiecriteria van de kachel (zie hierboven);
 • de aanduiding van het RGE-kwaliteitslabel waar het bedrijf van in het bezit is en dat overeenkomt met de installatie van een houtkachel.

Wanneer je jouw aangifte inkomstenbelasting indient voor het jaar waarin het werk definitief is betaald, moet je de regel voor het belastingkrediet invullen.

Bijvoorbeeld, voor werkzaamheden die in 2017 zijn begonnen en definitief zijn betaald in 2018, moeten alle werkzaamheden in 2019 worden aangegeven op de belastingaangifte van 2018. Het belastingkrediet wordt dus toegekend één jaar na het jaar waarin het saldo van de factuur wordt betaald aan de onderneming die de werken heeft uitgevoerd.

Je moet de factuur van het bedrijf dat de kachel heeft geleverd en geïnstalleerd zorgvuldig bewaren. Het kan op een later tijdstip door de belastingdienst worden aangevraagd.

Om voor het belastingkrediet voor houtkachels in aanmerking te komen, moet het worden verstrekt door de onderneming die het installeert. Bovendien moet de onderneming gekwalificeerd zijn als RGE (erkende milieugarantiegever) voor de installatie van houtkachels.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 22


Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |