allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tipsEen Frans telefoongesprek
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een Frans telefoongesprek

zondag 6 juni 2010 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 21 augustus 2018

Het is niet gemakkelijk om in een vreemde taal een telefoongesprek te voeren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een bedrag in het Frans uitschrijven
Beoordeling:
10 stemmen
Bezoeken: 45.458
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je moet snel kunnen reageren en jezelf verstaanbaar maken zonder enige visuele hulpmiddelen (gebaren, gezichtsuitdrukkingen, …), een tekening of een kladblaadje. Het is dus belangrijk enkele termen te kennen en veel te oefenen. Het onderstaande kan daarbij behulpzaam zijn.

Woordenlijst: De techniek

Le téléphone De telefoon
Avec le téléphone sans fil on peut se promener partout dans la maison. Met de draadloze telefoon kun je door heel het huis lopen.
Avec le téléphone mobile on peut appeler et recevoir des appels partout à l’extérieur de la maison. Met een mobiele telefoon kun je overal buitenshuis bellen en gesprekken ontvangen.
Pour téléphoner Om te bellen
On décroche (le combiné) et on attend la tonalité. Men neemt (de hoorn) op en wacht op de kiestoon.
On compose le numéro du correspondant (la personne à qui on veut parler). Men kiest het nummer van de correspondent (de persoon wie men wil spreken).
Ça sonne. De telefoon gaat over.
Il n’y a personne, ça ne répond pas. Er is niemand, er wordt niet opgenomen.
Ça sonne occupé, la ligne est occupée.. Er klikt een bezettoon, de lijn is bezet.
Quelqu’un décroche, quelqu’un répond. Iemand neemt op, iemand antwoordt.
Après la conversation, on raccroche. Na het gesprek hangt men op.
Bellen
téléphoner à quelqu’un = appeler quelqu’un = passer un coup de fil (ou un coup de téléphone) à quelqu’un.
Gebeld worden
recevoir (avoir) un coup de fil de quelqu’un.
Terugbellen
rappeler (zie onderaan dit artikel)
 
Si vous appelez à l’étranger, il faut composer l’indicatif téléphonique du pays. Als je naar het buitenland belt, moet je het toegangsnummer van het land kiezen.
Si votre téléphone ne marche pas, votre ligne est en dérangement. Als je telefoon niet werkt, is je lijn buiten werking.
Vous cherchez le numéro de quelqu’un : Je zoekt iemands nummer :
- Vous appelez les renseignements (= le service des renseignements) Je belt inlichtingen.
- Vous cherchez dans l’annuaire, le bottin. Je zoekt in de telefoongids.
Pour appeler d’une cabine téléphonique, on utilise une carte de téléphone. Om vanuit een telefooncel te bellen, gebruik je een telefoonkaart.
Quand vous sortez, vous pouvez mettre en marche votre répondeur. Als je vertrekt, kun je je antwoordapparaat inschakelen.
J’ai essayé d’appeler Louise mais elle n’était pas là, je suis tombé sur le répondeur (= j’ai eu le répondeur). J’ai laissé un message, j’espère qu’elle va me rappeler très vite ! Ik heb geprobeerd Louise te bellen maar ze was er niet, ik kwam terecht in haar telefoonbeantwoorder. Ik heb een bericht achtergelaten, ik hoop dat ze me heel snel terugbelt!

Woordenlijst: Het gesprek

La communication De communicatie
La conversation téléphonique Het telefoongesprek
Vous téléphonez à Jeanne, mais vous tombez sur Simone (c’est Simone qui répond). Vous dites : Je belt met Jeanne, maar je komt terecht bij Simone (het is Simone die opneemt). Je zegt:
Je voudrais parler à Jeanne, s’il vous plait. Est-ce que je pourrais parler à Jeanne, s’il vous plait ? Est-ce que Jeanne est là, s’il vous plait ? Ik zou Jeanne willen spreken, aub. Zou ik met Jeanne kunnen spreken, aub? Is Jeanne er, aub?
(Est-ce que) vous pouvez me la passer ? Kunt U mij met haar doorverbinden ?
Si Jeanne est là, Simone vous répond : Ne quittez pas, je vous la passe. Als Jeanne er is, anwoordt Simone met : Blijf aan de lijn, ik verbind U met haar door.
Si Jeanne n’est pas là, Simone vous répond : Je suis désolée, je regrette, son poste ne répond pas. Je peux prendre un message ? / Je peux lui transmettre un message ? Als Jeanne er niet is, antwoordt Simone met : Het spijt me, sorry, haar toestel antwoordt niet. Kan ik een bericht opnemen? Kan ik haar een bericht doorgeven?
Si Jeanne est déjà au téléphone, Simone vous répond : Elle est déjà en ligne. / Elle est en communication. / Son poste sonne (est) occupé.Vous patientez un instant ou vous préférez rappeler dans quelques minutes ? Als Jeanne al in gesprek is, anwoordt Simone met: Ze is al in gesprek. Haar toestel is in gesprek. Wacht U een ogenblik of wilt U later terugbellen?
Luc Dupré téléphone à André. Il se présente : Luc Dupré belt André. Hij zegt :
Allô, bonjour, (c’est) Luc Dupré à l’appareil. Je voudrais parler à André… Hallo, goedendag, (dit is) Luc Dupré aan de telefoon. Ik wil graag met André spreken…
Allô, bonjour, je voudrais parler à André, (c’est) de la part de Luc Dupré. Hallo, goedendag, ik zou graag André willen spreken, ik ben Luc Dupré.
Allô, André ? C’est Luc. Hallo André? Dit is Luc.
Vous téléphonez et vous vérifiez que vous êtes au bon numéro : Je belt en wilt zeker zijn dat je met het goede nummer verbonden bent :
Allô, bonjour, je suis bien chez Mme Leroi ? / Je suis bien au 01.45.87.34.21 ?
/ C’est bien l’Hôtel Concordia ?
Hallo, spreek in inderdaad met mevrouw Leroi? / Is dit inderdaad nummer 01.45.87.34.21? / Spreek ik met Hotel Concordia?
Si vous n’êtes pas au bon numéro, la personne qui répond vous dit : Vous avez fait erreur. / Vous vous êtes trompé de numéro. Als je niet het goede nummer gekozen hebt, antwoord de persoon met: U heeft een fout gemaakt. / U heeft zich in het nummer vergist.
Vous répondez au téléphone, vous demandez son nom à la personne qui appelle : Je neemt de telefoon op en vraagt de naam van degene die opbelt :
C’est de la part de qui ? / Vous êtes monsieur (madame)… ? Wie belt er? U bent (meneer, mevrouw) ?
Puis vous lui demandez son numéro de téléphone : Dan vraag je om zijn telefoonnummer:
Je vais prendre / noter votre numéro (de téléphone) / votre téléphone / vos coordonnées. Ik ga uw telefoonnummer (uw gegevens noteren.
Puis la personne vous donne son numéro de téléphone : Il (elle) peut me joindre au… / Mon numéro est le… / Je vous laisse mon numéro de téléphone. C’est le … Dan geeft de persoon zijn telefoonnummer: Hij/zij kan mij bereiken op nummer… / Mijn nummer is … / Ik geef U mijn telefoonnummer. Het is…

Voorbeelden

Een gesprek beginnen
Informeel, tussen twee vrienden Informeel, tussen twee bekenden Formeel, tussen twee personen
- Salut David
- Salut Peter, ça va ?
- Ça va et toi ? en forme ?
- Oui, en forme !
- Bonjour David
- Bonjour Javier, comment vas-tu?
- Ca va bien, merci, et toi ?
- Ca va, ça va
- Bonjour, M. Dupont
- Bonjour Madame Delarue, comment allez-vous ?
- Bien merci, et vous ?
- Très bien, merci
- Bonjour Madame Delarue, vous allez bien?
- Oui, merci, et vous?
- Très bien, merci.
Terugbellen
Informeel/Formeel Betekenis
je te/vous rappelle dans 15 minutes ik bel je/U over 15 minuten terug
je te/vous rappelle sur ton/votre portable ik bel je/U op je/Uw mobiel terug
je te/vous rappelle sur ton/votre fixe ik bel je/U op je/Uw vaste lijn terug
Een gesprek beeindigen
Informeel, tussen twee vrienden of bekenden Formeel, tussen twee personen
salut, bonne journée, à bientôt bonne journée, au revoir

Spellen

Zorg dat je je telefoonnummer in het Frans kunt zeggen. Het is gebruikelijk om het nummer in groepen van twee cijfers als getal te melden, bijvoorbeeld: 01 39 15 24 86 = zéro un trente-neuf quinze vingt-quatre quatre-vingt-six
Wees voorbereid op het spellen van je (achter)naam of je emailadres. Op een aparte bladzijde kun je het telefoonalfabet vinden.
 
henri prénom en minuscules henri = voornaam in kleine letters
DELANGE nom en MAJUSCULES et en un seul mot naam in hoofdletters en in een enkel woord
DE LANGE nom en deux mots. "De" plus loin "Lange". naam in twee woorden. "De" spatie "Lange"
DAMME deux "M" met twee emmen
henri.DUCHEMIN@enpc.fr henri (minuscules) point DUCHEMIN (majuscules) arobas (of "at") enpc point fr
henriduchemin en un seul mot aan elkaar
henri. duchemin henri point duchemin en minuscules henri punt duchemin in kleine letters
Vous vous appelez comment? (Votre nom s’il vous plaît ?) Hoe heet U? (Uw naam aub?)
(Je m’appelle) Henri DUCHEMIN (Ik heet) Henri DUCHEMIN
Ca s’écrit comment? (Vous pouvez épeler svp?) Hoe wordt dat geschreven? (Kunt U het aub spellen?)
Ca s’écrit D U C H E M I N, en un seul mot. Dat is D U C H E M I N in één woord.
Votre numéro de téléphone ? Uw telefoonnummer?
C’est le 01 39 15 24 86. Vous pouvez aussi me joindre sur mon portable au 06 23 11 22 33. Dat is 01 39 15 24 86. U kunt mij ook op mijn mobieltje bereiken op 06 23 11 22 33.
Votre adresse e-mail ? Uw emailadres?
Excusez-moi, je n’ai pas bien compris. Vous pouvez répéter s’il vous plaît? (Vous pouvez parler un peu plus lentement s’il vous plaît ?) Neem me niet kwalijk, ik heb het niet goed begrepen. Wilt U het aub herhalen? (wilt U een beetje langzamer spreken, aub?)

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention