allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenHervorming Frans pensioenstelsel

Hervorming Frans pensioenstelsel

woensdag 31 oktober 2018 , door Hanjo

Na maanden van overleg heeft de Hoge Commissaris voor de hervorming van de pensioenen, Jean-Paul Delevoye, de sociale partners een vijftiental richtsnoeren voorgelegd, deels gebaseerd op de verbintenissen van president Emmanuel Macron.

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse pensioenfondsen
Beoordeling:
Bezoeken: 147
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Veel van de voorstellen voor een toekomstig "universeel stelsel" staan haaks op de huidige regels voor de berekening van de pensioenen van de Fransen. De bespreking van de hervorming in het parlement is gepland in de loop van 2019; de regering overweegt vervolgens een zeer geleidelijke overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe universele pensioenstelsel.

Wat verandert er

Een loongrens van 120.000 euro bruto jaarinkomen uit arbeid (ofwel 10.000 euro per maand): het toekomstige universele pensioenstelsel zal aanzienlijke gevolgen hebben voor hoge inkomens boven het toekomstige plafond van 120.000 euro per jaar. De betrokken personen moeten a priori hun eigen pensioensparen opbouwen.
Eén bijgedragen euro heeft dezelfde waarde voor elke Fransman, wat betekent dat werknemers en ambtenaren op hetzelfde niveau zullen bijdragen. In overheidsdienst worden de premies van civiele en militaire werknemers in aanmerking genomen voor de berekening van de pensioenrechten, wat momenteel niet het geval is.
Zelfstandigen zullen profiteren van een aangepast bijdragesysteem om het economisch evenwicht van hun activiteit niet te verstoren.
De bijdragen worden omgezet in punten, die gedurende het hele leven worden verzameld en op één rekening worden geregistreerd om de toekomstige pensioenen te berekenen.
De regels voor de berekening van de rechten en solidariteitsmechanismen zullen voor iedereen gelijk zijn.
"Onderbrekingen van de activiteit" zoals werkloosheid, invaliditeit, ziekte of moederschap blijven gecompenseerd in dit puntensysteem, dat een bonus toekent voor elk kind, vanaf het eerste kind en niet langer vanaf het derde kind.

Wat verandert er niet

Het toekomstige "universele" systeem dat de 42 bestaande pensioenregelingen zal vervangen, zal openbaar zijn, op basis van het omslagstelsel zoals het nu is.
De hervorming zal ook de nabestaandenpensioenen in stand houden voor weduwen en weduwnaars en een minimumpensioen voor mensen met een laag inkomen of een hortende beroepscarrière.
De wettelijke minimale pensioenleeftijd blijft 62 jaar.
De hervorming zal geen gevolgen hebben voor de huidige gepensioneerden, noch voor degenen die binnen 5 jaar na de pensioengerechtigde leeftijd zullen zijn wanneer de wet wordt aangenomen.
De vóór de inwerkingtreding van het nieuwe systeem verworven rechten blijven voor 100% behouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |