allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBetalen en teruggaveKen je de "Madelin" belastingaftrek?

Ken je de "Madelin" belastingaftrek?

dinsdag 6 november 2018, door Hanjo

Door te investeren in de Franse economie kun profiteren van een vermindering van de inkomstenbelasting in het kader van de "Madelin-regeling". Welke bedrijven komen in aanmerking en wat is het bedrag van de belastingvermindering?

Het vorige artikel in deze rubriek: CIDD: Heffingskorting energiebesparing 2014-2015
Beoordeling:
Bezoeken: 94
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wie kan profiteren van deze belastingvermindering?

De "Madelin-regeling" staat open voor iedereen die in Frankrijk voor belastingdoeleinden is gevestigd en rechtstreeks intekent op het aanvangskapitaal of op kapitaalverhogingen van kleine en middelgrote ondernemingen (PME’s) in de aanloop-, start- of uitbreidingsfase.

Betalingen moeten in contanten plaatsvinden, d.w.z. in de vorm van contanten, cheques, overschrijvingen, enz.

Het moet gaan om inschrijvingen in de vorm van aandelen (aandelen of preferente aandelen) of bedrijfsaandelen. Bijdragen in rekening-courant en inschrijvingen op obligaties (met inbegrip van die welke converteerbaar of omwisselbaar zijn voor aandelen) vormen geen inschrijving op het kapitaal.

Het is mogelijk om investeringen te doen via holdings, op voorwaarde dat hun exclusieve doel is om te investeren in bedrijven die zelf in aanmerking komen voor de "Madelin-regeling".

In welke bedrijven moet je investeren?

Om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering moet het bedrijf dat jouw geldinjecties ontvangt, voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De maatschappelijke zetel is in Frankrijk of in een staat van de Europese Economische Ruimte.
 • Ze moeten voldoen aan de Europese definitie van KMO’s.
 • Ze moeten minder dan 5 jaar geleden zijn opgericht en zich in de opstart-, start- of uitbreidingsfase bevinden. Het is echter mogelijk om in een KMO van minder dan 7 jaar oud te investeren, mits het gaat om een investering in een nieuwe geografische markt of producten, voor een bedrag van meer dan 50% van de gemiddelde jaaromzet van de voorgaande 5 jaar.
 • Het mag geen bedrijf in moeilijkheden zijn in de zin van de Europese regelgeving.
 • Het moet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting (impôt sur les sociétés (IS)) en een commerciële, industriële, ambachtelijke of landbouwactiviteit uitoefenen.
 • Het mag niet beursgenoteerd zijn.
 • Het moet ten minste 2 werknemers in dienst hebben (voor een ambachtelijk bedrijf) op het einde van het boekjaar volgend op de intekening die recht geeft op de belastingvermindering.

Hoe lang moet je je aandelen behouden?

Je moet zich ertoe verbinden alle ontvangen effecten te bewaren in ruil voor uw inschrijving tot 31 december van het 5e jaar volgend op dat van uw inschrijving.

De aankoop van de effecten kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling vóór het einde van het 10e jaar volgend op dat van jouw inschrijving.

Wat is het bedrag van de belastingverlaging?

Het bedrag van de vermindering van de inkomstenbelasting komt overeen met 18% van de jaarlijks geïnvesteerde bedragen tot een maximum van € 50.000 voor één persoon en € 100.000 voor een gehuwd stel of een PACS.

Als jouw investering de limiet overschrijdt, verlies je niet het voordeel van de belastingvermindering. Het is mogelijk om het deel van de investering dat deze limiet voor de inkomstenbelasting die voor de volgende 4 jaar verschuldigd is, binnen dezelfde jaarlijkse grenzen over te dragen.

Het over te dragen deel van de belastingvermindering staat vermeld op de belastingaangifte van het jaar van betaling.

Als het bedrag van jouw belastingvermindering echter hoger is dan het bedrag van de verschuldigde belasting, kan het niet-toegewezen deel van deze vermindering geen aanleiding geven tot teruggaaf of uitstel van betaling van de verschuldigde belasting voor de volgende jaren.

Verhoging van het tarief van de "Madelin"-belastingverlaging

De begrotingswet voor 2018 verhoogt het tarief van de belastingvermindering tot 25% voor betalingen tot 31 december 2018.

Hoe kun je de "Madelin" belastingvermindering aanvragen?

Elk jaar moet je het bedrag van de bedragen die je hebt betaald voor de inschrijving op het kapitaal van KMO’s vermelden op de aanvullende aangifte inkomstenbelasting nr. 2022 C (vak 7CF).

Overdracht van betalingen uit voorgaande jaren die de limiet van € 50.000 of € 100.000 overschreden, moeten worden gerapporteerd op de lijnen 7CQ, 7CR, 7CV en 7CX.

Roerende voorheffing en "Madelin" belastingvermindering

De inwerkingtreding van de roerende voorheffing op 1 januari 2019 heeft geen invloed op de in 2018 verworven belastingverminderingen en kredieten.

Jouw "Madelin"-belastingverlaging wordt je in de zomer van 2019 volledig teruggegeven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |