allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischAlgemeenDMP: Digitaal medisch dossier - vraag en antwoord
 

DMP: Digitaal medisch dossier - vraag en antwoord

donderdag 8 november 2018 , door Hanjo

De (DMP) is een soort digitaal medisch dossier dat je in staat stelt om op één plek allerlei medische gegevens te vinden, zoals je zorggeschiedenis van de laatste 24 maanden, je medische voorgeschiedenis, je testresultaten, enz. Wat vragen en antwoorden.

Het vorige artikel in deze rubriek: De Franse gezondheid
Beoordeling:
Bezoeken: 112
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat is de DMP?

De DMP, Dossier Médicale Partagé, is jouw digitale gezondheidsdossier. Het stelt je in staat alle medische informatie te verzamelen die in het bezit is van jouw behandelend geneesheer, specialisten die u hebt geraadpleegd, het laboratorium, de gezondheidsinstellingen waar u verbleef, enz. De DMP geeft ook geautoriseerde gezondheidswerkers toegang tot informatie die nuttig is voor jouw zorg en om medische informatie te delen met andere gezondheidswerkers, zoals:

 • mogelijke allergieën;
 • de geneesmiddelen die je gebruikt;
 • jouw hospitalisatie- en consultatierapporten;
 • jouw testresultaten (röntgenfoto’s, biologische analyses....);
 • de terugbetalingsgegevens van jouw ziektekostenverzekering.

Het is een echt gezondheidsdossier dat altijd toegankelijk en veilig is. Om het gemakkelijker te maken, is het geautomatiseerd en jij controleert de toegang. Afgezien van jouzelf kunnen alleen geautoriseerde gezondheidswerkers (artsen, verpleegkundigen, apothekers....) het raadplegen.

Je hebt toegang op het internet via dmp.fr door te klikken op "Mon DMP" of rechtstreeks vanuit de mobiele DMP-applicatie, beschikbaar op iOS en Android.

De DMP wordt geïmplementeerd door de Assurance maladie, de zorgverzekering.

Wie kan profiteren van een DMP?

Alle begunstigden van een sociaal zekerheidsstelsel kunnen gratis gebruik maken van een DMP.

Waar kan ik mijn DMP aanmaken?

De DMP kan door volwassenen worden gecreëerd op het internet, bij jouw sociale zekerheidsorganisatie, in een apotheek of bij een gezondheidsprofessional die is uitgerust met de juiste IT-tools.

Het online aanmaken van een DMP is alleen beschikbaar voor volwassen verzekerden van de volgende plannen: Régime Général, Cavimac, ENIM, MGP, MNH, Solsantis, Harmonie Fonction Publique, CANSSM, LMDE.

Wat is het verschil tussen het persoonlijk en het gemeenschappelijk medisch dossier?

Sinds juni 2016 is het persoonlijk medisch dossier (Dossier Médicale Personnel) opgegaan in het gemeenschappelijk medisch dossier (Dossier Médicale Partagé). Het is dezelfde dienst, die is verbeterd om beter tegemoet te komen aan de behoeften van patiënten en gezondheidswerkers.

Als je voor deze datum een persoonlijk medisch dossier had, werd dit automatisch omgezet.

De volgende keer dat je verbinding maakt met jouw DMP, wordt je gevraagd de nieuwe gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Kan de Assurance maladie de gegevens in mijn DMP raadplegen?

Nee. De DMP is strikt vertrouwelijk. Alleen jijzelf en geautoriseerde gezondheidswerkers hebben toegang tot de inhoud van jouw DMP.

Wat is de DMP-toegangscode?

Wanneer je jouw DMP aanmaakt, krijg je een toegangsaccount aangeboden waarmee je de DMP online kunt raadplegen. Je krijgt toegang tot dit account door het invoeren van een identificatiecode en het initiële (tijdelijke) wachtwoord dat je bij het aanmaken van jouw DMP ontvangt.

De DMP kan op het internet worden bekeken via dmp.fr door te klikken op "Mon DMP" of rechtstreeks vanuit de mobiele DMP-app, beschikbaar op iOS en Android.

Hoe verkrijgt je je DMP-toegangsaccount?

Als je jouw DMP aangemaakt:

 • op het internet: jouw inloggegevens worden je verstrekt aan het einde van de aanmaakfase;
 • met een gezondheidswerker: in een gezondheidsinstelling of bij de receptie van jouw sociale zekerheidsinstelling worden ze je op papier verstrekt, rechtstreeks door de professional die jouw DMP heeft aangemaakt.

Je hebt een DMP, maar geen toegangsaccount? Vraag ernaar bij DMP Info Service.

Is de DMP verplicht?

Nee, de DMP is niet verplicht. Het kan niet worden geëist bij het sluiten van een contract, in het bijzonder een contract met betrekking tot aanvullende bescherming op het gebied van ziektekostenverzekering of arbeidsgeneeskunde, zelfs niet met jouw toestemming.

Hoe werkt het aanmaken van een DMP op het internet?

Allereerst moet je goed geïnformeerd zijn over de DMP: aarzel niet om de pagina "Je découvre" van de DMP website te raadplegen.

Jouw carte vitale en de DMP-creatiecode die je per post of per e-mail hebt ontvangen, zijn essentieel voor het creatieproces, dat slechts enkele minuten in beslag neemt.

Heeft u geen creatiecode? Vraag DMP Info Service er om.

Aan het einde van het aanmaken van jouw DMP op het internet, zullen jouw inloggegevens worden meegedeeld. Vergeet niet ze te registreren.
Ze zijn nodig om toegang te krijgen tot Mon DMP op het internet, maar ook op de mobiele DMP-applicatie, beschikbaar op iOS en Android.

Hoe verloopt het aanmaken van een DMP met een gezondheidswerker of - instelling?

Het aanmaken van een DMP kan alleen plaatsvinden met jouw toestemming. Deze overeenkomst is gedematerialiseerd.

Jouw carte vitale is essentieel voor het creatieproces, dat slechts enkele minuten in beslag neemt.

Zodra jouw DMP is aangemaakt, moet je je inloggegevens krijgen om jouw DMP te kunnen raadplegen.

Waarom moet ik een wachtwoord en een eenmalige toegangscode invoeren wanneer ik mijn DMP raadpleeg?

De DMP is jouw medische dossier, het bevat vertrouwelijke informatie over jouw gezondheid. Er moet dus alles in het werk worden gesteld om een optimaal veiligheidsniveau te garanderen. Om dit te doen, vereist de toegang tot de DMP een sterke dubbele authenticatie:

 • het invoeren van jouw wachtwoord;
 • het invoeren van een eenmalige toegangscode voor elke verbinding die je ontvangt op jouw e-mailadres of per sms.

Als ik geen DMP heb, verandert dit dan mijn terugbetalingsrechten?

Nee. Het al dan niet openen van een DMP kan geen invloed hebben op jouw terugbetalingsrechten of de procedure voor betaling aan derden (tiers payant).

Als ik geen mobiele telefoon of e-mailadres heb, kan ik dan nog steeds een DMP hebben?

Ja, je hebt geen mobiele telefoon of e-mailadres nodig om jouw DMP te openen. Deze informatie is enkel nodig voor het aanmaken van een internetaccount.

Zelfs als je geen internetaccount hebt, kunnen zorgprofessionals informatie raadplegen en delen die nuttig is voor jouw zorg.

Tot slot is het altijd mogelijk om de creatie van een internetaccount aan te vragen, zelfs na de creatie van de DMP.

Hebben alle gezondheidswerkers toegang tot alle documenten in mijn DMP?

Het is afhankelijk van het beroep of een gezondheidswerker toegang heeft tot de verschillende informatie. Een autorisatiematrix definieert nauwkeurig het type documenten waartoe elke zorgprofessional toegang heeft op basis van de informatie die voor hem of haar nuttig is voor jouw behandeling. Een chiropodist heeft bijvoorbeeld geen toegang tot jouw ziekenhuisverslagen.

Wie heeft in het ziekenhuis toegang tot mijn DMP?

Tijdens de hospitalisatie en als je het ziekenhuis toegang geeft tot jouw DMP, wordt de informatie die tijdens jouw hospitalisatie wordt gegenereerd en die nuttig is voor de coördinatie van de zorg, in jouw DMP opgeslagen. De beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die in dit ziekenhuis werken, kunnen jouw DMP raadplegen dankzij hun beroepskaart voor gezondheidszorg; je wordt op de hoogte gehouden van al deze acties (invoeren, toevoegen of raadplegen van documenten) in de toegangsgeschiedenis van jouw DMP. Alle gezondheidswerkers in een instelling vormen het "zorgteam" en dit zorgteam geef je toegang geeft tot jouw DMP.

Aan de andere kant kunnen de secretariaten van de receptie, de administratieve ambtenaren of de dienstdoende ambtenaren jouw DMP niet raadplegen.

Wie moet toestemming geven voor het aanmaken en raadplegen van de DMP van een minderjarige of een beschermde volwassene?

Het kader is wettelijk vastgelegd: de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige moet zijn of haar toestemming geven bij het aanmaken van de DMP. De minderjarige is bij dit proces betrokken.

In dit verband geeft de wettelijke vertegenwoordiger de gezondheidswerkers toegang tot de DMP van een minderjarige, beslist welke documenten verborgen moeten worden en of de DMP moet worden gesloten. Het heeft ook rechtstreeks toegang tot de DMP via het web van de patiënt. Deze principes zijn identiek aan die van de houders van het ouderlijk gezag.

Al deze handelingen moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de rechten van de minderjarige en vereisen derhalve zijn of haar betrokkenheid bij alle beslissingen met betrekking tot het beheer van het DMP.

Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de DMP wordt beheerd door de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige met dezelfde regels en uitzonderingen als die van het algemene recht.

Hoe wordt het beheer van de DMP aangepast wanneer de DMP-houder meerderjarig wordt?

De wettelijke vertegenwoordiger wordt een maand tevoren automatisch per sms of e-mail op de hoogte gebracht dat zijn of haar toegang ongeldig wordt verklaard en dat de houder zijn of haar eigen identificatiegegevens moet aanvragen om verbinding te maken met zijn of haar DMP bij meerderjarigheid.

Hoe is toegang tot de DMP in een noodsituatie geregeld?

In geval van nood moet een gezondheidswerker snel handelen. De toegang tot jouw DMP kan in deze gevallen bijzonder nuttig zijn:

 • tijdens een oproep aan SAMU Centre 15 , zal de arts toegang hebben tot jouw DMP;
 • wanneer jouw aandoening een onmiddellijk gevaar voor jouw gezondheid oplevert, heeft een gezondheidswerker toegang tot jouw DMP. Deze situatie wordt toegang wordt in het jargon "brise de glace" genoemd.

Deze toegang is alleen mogelijk als jij geen bezwaar hebt gemaakt. Je kunt jouw autorisaties op elk moment wijzigen:

 • via je internettoegang tot "Gestion du DMP" in de rubriek "Gestion des autorisations".
 • vanuit de mobiele DMP-app de rubriek "Gérer mon DMP", door te klikken op "Gérer les autorisations".
 • of via een zorgverlener die toegang heeft tot jouw DMP.

Wat is de rol van de behandelende arts van de DMP?

Onder de artsen die bevoegd zijn om jouw DMP te raadplegen, kun je een behandelend arts aanwijzen als "médicin traitant DMP". Deze bijzondere status geeft hem of haar specifieke rechten:

 • het raadplegen van de geschiedenis van de toegang tot jouw DMP, met inbegrip van die van andere gezondheidswerkers;
 • toegang tot de documenten die je in jouw DMP hebt opgeslagen;
 • op jouw verzoek de toegang tot jouw DMP door een andere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg blokkeren;
 • met jouw toestemming de status van behandelend arts aan een andere arts geven die reeds bevoegd is om jouw DMP te raadplegen.

Jouw behandelend arts die is ingeschreven bij de Assurance maladie wordt ook geacht de médicin traitant DMP te zijn.

Vervangt de DMP andere medische dossiers?

De DMP is een medisch dossier bestemd voor de coördinatie en continuïteit van de zorg. Gedurende jouw hele zorgreis zullen de gezondheidswerkers die je raadpleegt met jouw toestemming de verslagen van deze raadplegingen en verblijven en de resultaten van de onderzoeken in jouw DMP plaatsen. Al deze informatie zal geleidelijk aan jouw medische geschiedenis vormen.

Elk van deze gezondheidswerkers moet een medisch dossier over jou bijhouden in hun kantoor (of in een gezondheidscentrum). Hij of zij moet dit dossier bij iedere ontmoeting aanvullen. Er is dus een medisch dossier van uw huisarts, een medisch dossier van de specialist(en) die je hebt geraadpleegd, biologen, radiologiepraktijken..... en het medisch dossier van het ziekenhuis of de kliniek waar je werd opgenomen. Elk van deze "professionele" medische dossiers wordt bijgehouden en bijgewerkt door de gezondheidswerker of instelling. In elk van deze gevallen is bepaalde informatie nuttig voor de coördinatie van de zorg, het is deze informatie die professionals in jouw DMP opnemen.

De DMP verschilt dus van al deze medische dossiers van de beroepsbeoefenaars; alleen zij verzamelt alle informatie die nuttig is voor de coördinatie van jouw zorgtraject, aanwezig in de verschillende beroepsdossiers.

Kan ik weten wie er verbinding maakte met mijn DMP?

Ja, alle toegang tot jouw DMP wordt bijgehouden en opgeslagen.

Je kunt het op elk moment bekijken. In de zone "historique des accès" beschik je over een volledig overzicht van alle toegangen en, voor elke toegang, de datum en tijd, de identiteit en het beroep van de persoon en de ondernomen actie.

Een probleem met jouw DMP?

Als je een probleem opmerkt met jouw DMP (onbevoegde toegang, gewijzigd wachtwoord, enz.), neem dan contact op met de DMP Info Service .

Hoe sluit ik mijn DMP?

Via je internettoegang klik je op "Mes informations" en vervolgens op de knop "Fermer le DMP" onderaan de pagina. Zodra jouw DMP gesloten is, worden de gegevens 10 jaar bewaard. Je kunt het op elk moment reactiveren. Deze actie kan ook op jouw verzoek worden uitgevoerd door een gezondheidswerker.

Het is niet mogelijk om de DMP af te sluiten vanuit de mobiele applicatie.

Hoe kan ik een document wijzigen waarvan ik niet de auteur ben?

Dit is het recht op correctie. Om een document te wijzigen waarvan je niet de auteur bent, moet je een verzoek indienen bij de gezondheidswerker die toegang heeft tot de DMP en die in de DMP is geïdentificeerd als de auteur van de te corrigeren informatie.

Hoe verwijder ik een document waarvan ik niet de auteur ben?

Het is niet mogelijk om een document waarvan je niet de auteur bent, zelf te verwijderen. Als er een legitieme reden is om het document te verwijderen, kun je dit vragen aan de auteur van het document.

Vergeet niet dat je medische informatie op elk moment kunt verbergen. Deze informatie blijft echter zichtbaar voor de auteur van het document en voor jouw behandelend arts, zoals vermeld in het DMP.

Hoe kan ik een document verbergen?

Je kunt ervoor kiezen om sommige documenten te verbergen. Deze informatie blijft echter toegankelijk voor de beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector die het in jouw DMP hebben gedeponeerd, evenals voor de behandelende arts die in jouw DMP is aangegeven.

Klik vanuit uw internettoegangsaccount op "Modifier" in de rubriek "Propriété du document".

In de mobiele DMP-applicatie moet je de gegevens van een document bekijken en de knop "Masquer à un professionnel de santé" in het blok "Confidentialité" activeren. Je vindt jouw verborgen documenten met met het pictogram (doorgestreepte oog).

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention