allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe d’habitationEen nieuwe kolom op de aanslag van de taxe d’habitation
 

Een nieuwe kolom op de aanslag van de taxe d’habitation

dinsdag 13 november 2018 , door Hanjo

De "taxe-Gemapi", in Frankrijk beter bekend als de "taxe inondation", de overstromingsbelasting, is een aanvullende post op de lokale belastingen. Ze is van toepassing in sommige gemeenten. Hoe ze wordt berekend en wie betaalt, lees je in dit artikel.

Beoordeling:
Bezoeken: 272
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De taxe Gemapi is een lokale belasting, verschuldigd door sommige belastingbetalers om de exploitatie- en investeringskosten van stedelijke gebieden en lokale overheden te financieren in verband met het beheer van het aquatisch milieu en overstromingspreventie , bevoegdheden die onlangs door de Staat zijn overgedragen.

"Gemapi" staat voor "gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations", het beheer van het aquatisch milieu en overstromingspreventie.

De belasting, die in 2015 verscheen onder François Hollande, werd wijdverbreid in 2018, toen de bevoegdheden in kwestie (behalve in bijzondere gevallen) moesten worden overgedragen aan de groepen van gemeenten.

Overeenkomstig artikel 1530 bis van de Code général des impôts (CGI) staat de wet de lokale overheden toe de Gemapi-belasting te heffen, maar de invoering ervan is facultatief, aangezien de desbetreffende uitgaven uit hun algemene begroting worden gefinancierd. Bovendien zijn sommige lokale verkozenen terughoudend om een dergelijke belasting in te voeren, omdat zij van mening zijn dat de belastingbetalers elders voldoende betrokken zijn.

Belasting bovenop de onroerende voorheffing en de woningbelasting

De Gemapi belasting is een bijkomende belasting, die een aanvulling is op de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), de taxe d’habitation (TH) en de cotisation foncière des entreprises (CFE). Een kolom gewijd aan de Gemapi-belasting is toegevoegd aan het aanslagformulier voor deze lokale belastingen, maar is leeg als de gemeente of gemeenschap van gemeenten niet heeft gestemd voor de invoering ervan.

De Gemapi-belasting is een zogenaamde bestemmingsbelasting (ze kan alleen worden gebruikt voor het beheer van het aquatisch milieu of ter voorkoming van overstromingen).

De Gemapi-belasting wordt tegelijk met de vier lokale belastingen waarop de bijtellingsbelasting van toepassing is, betaald aan het Directoraat-generaal Overheidsfinanciën (DGFiP), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de inning ervan.

Overstromingsbelasting, wie betaalt?

In principe, en indien een beslissing van de intercommunale in de invoering ervan voorziet, is elke persoon die onderworpen is aan een of meer van de volgende lokale belastingen, aansprakelijk voor de Gemapi-belasting:

 • taxe d’habitation: eigenaar-bewoner, huurder, eigenaar van een tweede woning
 • taxe foncière: eigenaar-bewoner, verhuurder, grondeigenaar
 • CFE: individuele aannemer, bedrijf, gemeubileerd verhuurder.

De belasting is verschuldigd zelfs als de intercommuniteit de bevoegdheid van Gemapi geheel of gedeeltelijk heeft gedelegeerd.

De fiscale wetgeving kent echter wel een vrijstelling van de Gemapi-belasting toe aan HLM-organisaties en hun bewoners. Zo is een persoon die sociale woningen huurt en onderworpen is aan de woonbelasting wettelijk niet aansprakelijk voor de Gemapi-belasting.

Welk bedrag en welk maximum?

Het bedrag van de Gemapi-belasting is niet gelijk in alle gemeenten en grootstedelijke gebieden die deze belasting toepassen, aangezien het bedrag ervan wordt bepaald op basis van de voorlopige Gemapi-begroting.

De wet voorziet in een dubbele bovengrens voor het bedrag van de belasting:

 • een maximumbedrag van € 40 per inwoner;
 • een totaal jaarlijks bedrag dat de geraamde investerings- en exploitatiekosten van de Gemapi-competentie niet overschrijdt.

De teksten voorzien niet in een verhoging of verlaging van de belasting, afhankelijk van de locatie van het onroerend goed waarvoor de belastingplichtige aansprakelijk is: zo zal de eigenaar van een huis in een uiterwaard niet meer Gemapi belasting betalen dan een andere eigenaar buiten de genoemde uiterwaarden.

De gemeente of het grootstedelijke gebied stemt in haar beslissing over een totaal jaarlijks bedrag aan Gemapi-belasting en niet over een belastingtarief, zoals bij de woonbelasting of de onroerende voorheffing.
Een belastingplichtige kan in totaal meer dan € 40 betalen, wanneer hij bijvoorbeeld naast zijn hoofdverblijfplaats, een tweede woning en een pand voor zijn zelfstandige beroepsactiviteit bewoont.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention