allesfrans.com

 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
 • Hoeveel ben je kwijt voor een Franse rijopleiding?

  De president herhaalde onlangs dat zijn regering bezig was "met het versterken van een echt beleid om de kosten van rijbewijzen te verlagen".
 • Hulp bij vervoer in 2019

  Ongeacht het soort vervoermiddel en het gebruik ervan bestaan er in 2019 in het vervoer diverse financiële steunmaatregelen.

 • Fransen eten steeds vaker buiten de deur

  Het aantal maaltijden dat de Fransen thuis nemen, daalt en die trend versnelt dit jaar.
  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRond het huisVRD: de infrastructuur rond een woning

VRD: de infrastructuur rond een woning

maandag 3 december 2018, door Hanjo

De term VRD (die altijd in meervoudsvorm wordt gebruikt) betekent Voirie et Réseau Divers en verwijst naar de aanleg van toegangswegen en de aanleg van water-, elektriciteits- en telecommunicatienetwerken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Résaux et canalisations
Beoordeling:
Bezoeken: 49
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Les VRD hebben ook betrekking op de aanleg en het onderhoud van regenwater- of rioleringsnetwerken. Deze netwerken maken het mogelijk om een woning te bouwen.

De werken maken het ook mogelijk om een stedelijke of landelijke omgeving te verfraaien tijdens het ingraven van het netwerk, bestrating of herstelwerkzaamheden aan het trottoir.

Ze zijn afhankelijk van de geplande aanpassingen en de behoeften van de bevolking. Ze zijn dus verschillend, afhankelijk van het feit of je van plan bent op een lotissement, een commerciële zone, een industriële zone of een openbare ruimte te bouwen.

Soorten werkzaamheden die onderdeel vormen van de VRD

Onderstaande werken worden uitgevoerd in het kader van VRD-werkzaamheden. Het zijn essentiële stappen in de bouw van een gebouw.

Grondwerken (terrassement)

Dit is de essentiële stap om het terrein voor te bereiden waarop de bouw wordt gepland. Het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de grondwerken, voert de volgende werkzaamheden uit:

 • des fouilles - opgravingen, doorzoekingen;
 • des déblais - uitgraven, puin verwijderen;
 • des remblais - aanaardingen, ophogingen;
 • des talutages - aanbrengen van een talud;
 • des décapages - schoonmaken.

Wegwerkzaamheden (travaux de voirie)

Wegwerkzaamheden bestaan uit de aanleg van rijstroken en parkeerplaatsen.
Wegen, paden, trottoirs, wandelpaden, parkeervakken maken toegang of parkeren in de buurt van gebouwen mogelijk.

Sanering (assainissement)

Deze term verwijst naar afvalwater- en zwartwaterzuiveringsnetten, die vervolgens naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden geleid voor behandeling en om elk milieurisico van vervuiling te vermijden.
Deze sanitaire voorzieningen kunnen collectief of autonoom zijn in het geval van slecht verstedelijkte gebieden.

Een rioleringssysteem wordt ook gebruikt voor het opvangen van regenwater, dat over het algemeen naar de natuurlijke omgeving wordt getransporteerd.

Diverse netwerken (réseaux divers)

Deze term omvat:

 • l’alimentation en eau potable - drinkwatervoorziening;
 • le réseau de distribution électrique - het elektriciteitsdistributienetwerk;
 • le réseau de distribution en gaz - het gasdistributienetwerk;
 • les télécommunications - telecommunicatie;
 • en meer in het algemeen, alles wat beantwoordt aan de specifieke behoeften van de bevolking.

Bijkomende werken (ouvrages annexes)

Onder de VRD’s vallen er nog andere werken, die als bijkomende werken kunnen worden omschreven:

 • Zo worden sommige metselwerken zoals keerwanden en lage muren uitgevoerd in het kader van VRD-werkzaamheden.
 • murs de soutènement - structuren die de bodem vasthouden, bijvoorbeeld in het geval van opvulling.

Voorschriften en normen voor VRD’s

VRD-werkzaamheden zijn onderworpen aan voorschriften en normen:
De voorschriften zijn afgeleid van wetten, decreten of beschikkingen die betrekking hebben op de gezondheid of veiligheid van de gebruiker.
Dit is het geval met de seismische voorschriften voor gebouwen, die tot doel hebben mensen en mensenlevens te beschermen.
Voor VRD-werkzaamheden is, afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden, de milieuwetgeving of de waterwetgeving van toepassing.
Normen, zoals NF P 03-001 op privé-contracten, zijn ook van toepassing. Zij hebben hoofdzakelijk betrekking op bouwvoorschriften zoals:

 • de dimensionering of rechtvaardiging van de werken;
 • constructieve regelingen.

Samengevat verwijzen de VRD’s naar alle leiding-, evacuatie-, ontwikkelings- en verkeerswerken:

 • gelegen rond gebouwen of structuren;
 • om een stuk grond levensvatbaar te maken.
Als u niet-collectieve saneringswerkzaamheden wilt uitvoeren, kun je, in bepaalde gevallen, profiteren van subsidies.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |